Minimální tloušťka brzdového kotouče

Správná činnost brzdové soustavy vozidla závisí na různých faktorech.
Při údržbě se věnuje velká pozornost opotřebení brzdových destiček, ale často se zanedbává kontrola tloušťky kotoučů. Obecně panuje názor, i když zcela nesprávný, že brzdový kotouč není vystaven opotřebení. Ve skutečnosti stejný jev, který je zodpovědný za opotřebení brzdových destiček, vede také k opotřebení brzdového kotouče.
 
Limit opotřebení kotouče je specifikován kvůli tomu, že tloušťka kotouče pod touto specifikací nezaručuje správnou brzdnou účinnost. Toto je základní parametr, který byste měli mít na paměti při běžných kontrolách.
 

Jaké jsou důsledky používání kotouče, který je nadměrně opotřebený?

 
Zmenšená tloušťka snižuje schopnost odvádění tepla z kotouče a jeho mechanickou pevnost a způsobuje řadu kritických poruch a selhání, jako například:
  • vznik tepelných prasklin na brzdné ploše v důsledku zvýšení teploty a snížení tloušťky odporu
  • deformace brzdového kotouče, která má za následek vibrace a hluk
  • zvětšený pohyb pedálů způsobený zmenšením tloušťky brzdné plochy. V extrémních případech to může vést i ke ztrátě tlaku na pístu třmenu s rizikem, že se samotné destičky vysunou z místa nebo se zadřou.
 
Kromě výše uvedených problémů může použití opotřebovaného kotouče vést ke vzniku dalších mimořádně nebezpečných jevů, které mohou vzniknout zejména v náročných podmínkách používání vozidla. Tyto dva problémy jsou vznik bublin páry a zeslabení brzdného účinku.
Vysoká teplota kotouče způsobena velkým počtem brzdění - což je typické pro horské cesty - může způsobit vznik bublin páry: jinými slovy zvýšení teploty brzdové kapaliny nad 200 °C.
Při přehřátí kapaliny se vytvářejí vzduchové bubliny uvnitř okruhu. Vzduchové bubliny se dají zmáčknout, což při stlačení brzdového pedálu nezpůsobuje zpomalení, ačkoliv je pedál úplně stlačený.
 
Zeslabení brzdného účinku souvisí i s nárůstem teploty v důsledku zmenšení tloušťky kotouče a používání vozidla v náročných podmínkách. Tento nárůst teploty snižuje součinitel tření mezi brzdovou destičkou a brzdovým kotoučem, čímž se zvyšuje brzdná dráha.
 
Měření brzdového kotouče kalibrem
 

Jak změřit minimální tloušťku brzdového kotouče?

 
Ke správnému změření minimální tloušťky brzdového kotouče budete muset použít měřítko. Měření je třeba provést nejméně na 4 různých bodech. Nejnižší hodnota by měla být použita jako referenční hodnota pro celý kotouč.
Tuto hodnotu porovnejte s číslem vyrytý na kotouči, které je označeno textem MIN TH = (Minimum Thickness - minimální tloušťka), za kterým následuje hodnota v milimetrech. Pokud provedené měření ukazuje hodnoty menší než MIN TH, musíte kotouč vyměnit. 
Nejdůležitější je pamatovat na to, že kotouče se musí vyměnit na obou stranách, i když je pod minimální úrovní opotřebení pouze jeden z dvojice kotoučů.
 

Jak?

 
Aby byla zaručena bezpečnost řidiče a všech cestujících, měla by se celá brzdová soustava pravidelně kontrolovat. Zajistí to, že vaše brzdy budou fungovat správně, a předejdete tak jejich možnému prasknutí nebo poškození.
Všechny vadné komponenty je nutné při každé kontrole vyměnit.

Během STK vozidla nebo při speciální údržbě je důležité provést vizuální kontrolu stavu brzdových kotoučů. Obecně by se měly brzdové kotouče vyměňovat při každé druhé výměně brzdových destiček.

Výměnu je třeba provést podle specifikací výrobce. Šrouby je nutné dotáhnout momentovým klíčem se správnou hodnotu utahovacího momentu a zachováním správné posloupnosti dotažení.
 
Viz tabulku utahovacích momentů společnosti Brembo: Utahovací momenty - podpora Brembo

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Údržba
Přečtěte si následující článek
Údržba brzdového třmenu: proč je tak důležitá?
Zásady ochrany osobních údajů">