Brzdové kotouče Brembo Max

Perfektní reakce

Nepřekonatelně rychlá reakce a bezpečnost při všech podmínkách
Brembo Max jsou drážkované a lakované brzdové kotouče, které poskytují mimořádný brzdný výkon za všech podmínek, zejména na kluzkém povrchu, přičemž optimalizují jízdní vlastnosti a zajišťují neustálou obnovu třecího materiálu.
Rychlé a účinné brzdění
Ve srovnání se standardními brzdovými kotouči zajišťuje tvar Brembo Max a vyšší součinitel tření v úvodních fázích brzdění lepší účinnost. Lepší reakce brzdového pedálu a okamžitý záběr brzd zajišťují rychlé a účinné brzdění.
Legenda ke grafu výkonnosti doby brzdění: ze 40 na 5 km/h při tlaku 30 bar
Graf výkonnosti dob brzdění
Vysoká odolnost vůči ztrátě brzdného účinku
Specifické podmínky používání, které způsobují nárůst teploty kotouče nad 800 °C - například klesání z horských průsmyků - způsobují spalování fenolových pryskyřic, ze kterých se skládají brzdová obložení. Důsledkem je nebezpečná ztráta brzdného účinku (fading) v důsledku uvolňování plynu a jeho hromadění mezi destičkou a povrchem brzdového kotouče. Speciální tvar drážek Brembo Max umožňuje rychlé odvádění těchto plynů a rychlé obnovení optimálních brzdných podmínek.

Brembo Max se vyznačuje jedinečnými drážkami, které zajišťují neustálou obnovu třecího materiálu (efekt mikro-broušení), který chrání povrch destičky před vytvořením glazury.
Graf součinitele tření
Drážkovaný kotouč a lakované kotouče Brembo Max
Maximální kontrola nad opotřebením
Jedna z drážek na kotouči Brembo Max je navržena tak, aby poskytovala přímé a okamžité informace o stavu opotřebení brzdového kotouče. Úplné zmizení drážky znamená, že bylo dosaženo minimální doporučené tloušťky; řidič takto ví, že opotřebovaný kotouč je třeba vyměnit.

Funkčnost brzdového systému je zaručena přítomností zbývajících drážek. Perfektní vyvážení kotouče je zachováno vytvořením podobné drážky na vnitřním brzdném povrchu kotouče v poloze na opačné straně průměru.
Testování za extrémních jízdních podmínek na testovacím pracovišti a na silnici.
Design podporuje účinnost na kluzkých površích.
Jedinečný design, tvořený geometrickými drážkami směřujícími k vnějšímu okraji, umožňuje kotouči Brembo Max ještě efektivněji odvádět vodu, která se může nacházet na povrchu kotouče, přičemž řidiči nabízí ten nejlepší účinek na kluzkých površích a obecně konstantní brzdné vlastnosti za všech povětrnostních podmínek.
Legenda ke srovnávacímu grafu: z 83 na 35 km/h při tlaku 10 bar
Srovnávací graf dob brzdění kotoučů Brembo Max a Standard na mokrém a suchém povrchu
Vhodný i pro kola z lehkých slitin
Brembo myslí i na řidiče s koly z lehkých slitin: Brembo Max má komponenty neúčastnící se přímo na brzdění, které je chráněno vrstvou ochranného UV nátěru, čímž odstraní všechny problémy spojené s korozí brzdových kotoučů.
Obal a kotouč Brembo Max
Stvořeni jeden pro druhého
Destičky Xtra jsou dokonalým spojením pro kotouče Max a Xtra.
Vylepšují jejich vynikající účinnost, zajišťují úplnou kontrolu nad brzděním a poskytují plné potěšení ze sportovní jízdy.

Speciální směs BRM X L01 se skládá z více než 30 různých komponentů a vyznačuje se vysokým koeficientem tření. To znamená, že brzdění bude rychlejší a stabilnější, a to při vysokých i nízkých teplotách. To vše při zajištění vyššího jízdního komfortu a vyšší přesnosti brzdového pedálu, aniž to mělo negativní vliv na jízdní výkon výrobku.
Destičky Xtra
Zásady ochrany osobních údajů">