Utahovací momenty

Správná činnost brzdové soustavy přímo závisí na správném utahovacím momentu kol.
 

Důležitost správného utahovacího momentu kol se často přehlíží, zejména při výměně pneumatik. Špatně zajištěné kolo, pokud jde o správné dotažení matic a šroubů, velmi souvisí s nepříjemnými vibracemi volantu při brzdění a s celkovým nesprávným fungováním brzdové soustavy.
Kromě toho to má vážné důsledky na bezpečnost vašeho vozu a cestujících.
 
Nadměrné nebo nedostatečné dotažení šroubů kol může mít potenciálně katastrofické následky. Příliš utažené matice a šrouby se mohou zdeformovat, prodloužit nebo dokonce zlomit, zejména při průjezdu přes výmoly nebo retardéry.
 
Manuální utažení matic a šroubů kola vozidla
 
V posledních letech se ukázalo, že rozšířená praxe používání vzduchových pistolí nebo konvenčních elektrických pistolí při maximálním výkonu vede během každé instalace ke zhoršení stavu závitů a k tomu, že šrouby kol přestávají správně fungovat.
V některých případech se mohou při dotažení šroubů kola poškodit jiné komponenty, například náboj. Příčinou tohoto poškození je nesprávný postup při utahování kola k náboji kola, což je situace, ke které dochází častěji, než by si člověk myslel.

Tento problém s nesprávnou instalací kol v důsledku pokračujícího vývoje vozidel narůstá.
Zvětšení rozměrů vozidla, jako je celková výška a samotná velikost kol spolu se zmenšenou velikostí náboje, jsou všechno důvody, pro které je sestava kola, brzdy, kotouče a náboje v moderním vozidle, ve srovnání s vozem před 20 nebo 25 let, vystavena zvýšenému napětí vyvolanému silami, které se v daném bodě sbíhají.

Nerovnoměrné utažení matic kol může způsobit malinkou vůli mezi sestavou náboje, brzdy, kotoučem a kolem, což vede k následujícím problémům.
Protože je kotouč střídavě tlačený na brzdovou destičku a po prvním brzdění k tomu dojde stále častěji, destička má tendenci přizpůsobovat svou polohu brzdovému kotouči, proto mohou být vygenerovány intenzivnější vibrace.
 
Střídavý kontakt (někdy jej můžete dokonce zpozorovat při ručním hýbání kolem) zahřívá jednu oblast brzdového kotouče více než druhou. Při brzdění řidič zaznamená pocit vibrace volantu způsobený nepravidelným třecím kontaktem mezi brzdovým kotoučem a destičkou v důsledku různých vygenerovaných teplot. Tento konkrétní problém je velmi snadné rozlišit od obecnějších „rozladěných brzdových kotoučů“. Když se objeví tento druhý případ, volant vibruje, ale pedál ne.

Po celou dobu životnosti brzdového kotouče a destiček se bude brzdový kotouč deformovat a destičky budou trpět nepravidelným opotřebením. V důsledku deformace brzdového kotouče způsobeného neustálým střídavým kontaktem začne vibrovat i pedál.
 
Jaký je správný postup při utahování?
 
Kola se musí utahovat momentovým klíčem se specifickým utahovacím momentem, který je spojen s rozměry, materiálem matic a šroubů a s typem závitu. Utahovací moment se obecně uvádí v servisním návodu vozidla.

Můžete použít konvenční impulsní klíč na nejnižší úrovni nastavení (utahovací moment nástroje nesmí překročit požadovaný moment) nebo klíče s funkcí omezení utahovacího momentu, které zajistí, že uvedený utahovací moment nebude překročen.

Použití utahovacího momentu menšího, než je předepsaná hodnota, může vést k uvolnění šroubů kola. Větší moment může vést k deformaci brzdových kotoučů nebo prasknutí, a kromě toho i způsobit problémy při odstraňování šroubů kola v případě defektu.

Aby se zajistil dobrý kontakt mezi kolem, brzdovým kotoučem a nábojem, doporučujeme „hvězdicový“ postup při dotahování, což je dotažení jedné matice a potom protilehlé (namísto podélně následující).

Příklady hvězdicového utažení se 4, 5 nebo 6 šrouby:
 
Ikona: utažení křížem se čtyřmi, pěti a šesti šrouby
 
Kola jsou správně namontovány tehdy, pokud byly matice utaženy utahovacím momentem stanoveným výrobcem vozidla a kolo je správně vyrovnané na náboji.
 

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Údržba
Přečtěte si následující článek
Směrové Brzdové Kotouče
Zásady ochrany osobních údajů">