Pokyny a záběh

Zhodnoťte stav brzdového kotouče pomocí rychlé kontroly!
Demontované destičky a brzdové kotouče představují důležitý zdroj informací: vždy se vyplatí blíže se podívat na stav brzdného povrchu, barvu a vzhled, aby bylo možné odhalit problémy s činností jednoho nebo více komponentů (třmeny, destičky, ložiska). Všechny možné příčiny je třeba vyhodnotit před výměnou komponentů.
Kdy třeba vyměnit brzdový kotouč?
  • Když tloušťka kotouče je menší nebo rovna minimální tloušťce MIN TH určené výrobcem vozidla;
  • Při objevení se hlubokých kruhových drážek nebo radiálních prasklin;
  • Když se na povrchu kotouče objeví tmavé nebo modré body;
  • Pokud se při kontrole zjistí měřitelné deformace brzdného povrchu.
Údržba brzdových kotoučů Brembo
ZÁBĚH
Destičky a kotouče se musí po výměně přezkoušet jízdou po vozovce.
Záběh
trvá přibližně 300 km, během kterých je třeba kontrolovat vibrace a hluk pocházející z brzd během jízdy a brzdění.

Brzdění musí být účinné. Krátké a postupné brzdění přispívá k vzájemnému přizpůsobení destiček a kotouče.

Extrémně prudké nebo náhlé brzdění může způsobit přehřátí třecího materiálu destiček a kotouče, případně ovlivnit integritu a účinnost brzd.

Je ještě něco, na co se chcete zeptat?

Kontaktujte tým technické podpory Brembo. Naši technici se vám ozvou co nejdříve!
Návrat na seznam
Údržba
Přečtěte si následující článek
Minimální tloušťka brzdového kotouče
Zásady ochrany osobních údajů">