Údržba Měřící soupravy

Souprava pro měření oscilace kotouče

Tři přístroje k zajištění správného brzdění vozidla
Na novém kotouči je třeba změřit oscilace brzdného povrchu; pokud naměřená hodnota je vyšší než limit určený výrobcem, po ujetí několika tisíců kilometrů se mohou během brzdění objevit vibrace, což může ovlivnit správnou funkci brzdové soustavy.
Přesnost měřicí soupravy umožňuje vyslat vozidlo na vozovku v absolutně bezpečném stavu.
Metrologická souprava: setinový mikrometr, digitální setinový komparátor a magnetická základna
Komponenty
Mikrometr
měří přesnou tloušťku brzdného povrchu; hodnota nesmí být nikdy nižší než hodnota uvedená na brzdovém kotouči (MIN TH).
Regulátor
měří oscilace brzdového kotouče
Magnetická noha
slouží ke správnému umístění regulátoru na vozidle.
Zásady ochrany osobních údajů">