Fren diski değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları fren diski paketinden de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Talimatlar genel kılavuz niteliğindedir, fren diskleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.
 
Değişim prosedürü
 
Açıklanmış olan prosedür tek bir tekerlek için olup, aks üzerindeki diğer tekerlekte de tekrarlanmalıdır.
 
Tekerleğin sökülmesi
1. Tekerleği sökün
Fren balatasının çıkartılması
2. Balataları sökün ve pistonu (pistonları) geri çekin. Bu işleme özel aleti kullanın! 
Fren kaliperinin sökülmesi
3. Kaliperi kaidesinden çıkartın.
 
TEHLİKE! Fren hidroliği besleme hattını kaliperden sökmeyin. Kaliperi askıya alın, besleme hattının gerilmediğinden emin olun.
Gerekiyorsa tekerlek poyrasının sökülmesi
4. Gerekiyorsa, tekerlek poyrasını diski sökmeden önce sökün. Daha sonra fren diskini sökün. 
Yeni fren diski montaj yüzeyinin temizlenmesi
5. Yeni disk üzerindeki montaj yüzeyini temizleyin.
 
UYARI! Montaj yüzeyini yağ veya gresle kirletmeyin.
Tekerlek poyrası üzerindeki disk montaj yüzeyinin temizlenmesi
6. Tekerlek poyrası üzerindeki disk montaj yüzeyini iyice temizleyin, kalıntı ve pasları giderin; yüzeyin hasarlı veya deforme olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa uygun hale geri getirin.
Yatakların dönme ve uç yüzme kontrolü
7. Tekerlek yatakları ucunun doğru yüzdüğünü ve düzgün döndüğünü kontrol edin.
Tekerlek poyrasının geri takılması
8. Eğer tekerlek poyrası sökülmüşse: yeni diski tekerlek poyrasına takın ve sabitleme vidası ile sabitleyin; gerektiğinde yatağı araç üreticisi talimatlarına göre ayarlayın.
Metroloji seti ile aşınma kontrolü
9. Eğer tekerlek poyrası adım 4'te (şek. D) sökülmüşse: poyrayı ve diski birleştirin, sabitleme vidalarını belirtilen torka sıkın. Poyra-disk tertibatını tekerlek aksına takın, yatağı ayarlayın ve montaj işlemlerini araç üreticisi talimatlarına göre tamamlayın. Doğru sıkma torku makalesini okuyun.
Montaj yüzeyi aşınma kontrolü
10. Diskin yanal aşınmasını metroloki kiti; kullanarak kontrol edin; kadranlı gösterge, gösterilen şekilde dış çaptan 5mm mesafeye yerleştirilmelidir. Tekerleğin monte edildiği koşulu simüle etmek için diski bir kaç tekerlek somunu ile sabitleyin.  Diskin tam bir dönüşü başına maksimum aşınma değeri: 0.10 mm arabalar için - 0.12 mm ticari araçlar için. Gerekiyorsa, diski çıkartın ve tekerlek poyrasına farklı bir konumda takın, daha sonra ölçümü tekrar edin.

 

UYARI! Bu testi dikkatli gerçekleştirin. Gösterilenden daha yüksek bir aşınma değeri, anormal bir aşınmaya neden olacak ve frenleme esnasında titreşim yaratacaktır.

Fren kaliperinin geri takılması
11. Eğer aşınma ölçümü kabul edilemezse, tekerlek poyrası montaj yüzeyi aşınmasını ölçün; gerekiyorsa poyrayı değiştirin ve diski geri takın.

UYARI! Tekerlek poyrası montaj yüzeyi için izin verilen aşınma değeri disk için belirlenenin yaklaşık yarısıdır.
Yeni balataların geri takılması
12. Kaliperi kaidesine geri takın; yüzer kaliper durumunda is gövdnin kılavuzlar üzerinde yumuşakça kaydığını kontrol edin.

DİKKAT! Kauçuk parçaların hasar görmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
Fren pedalının etkinleştirilmesi
13. Yeni balataları ilgili yaylar ve pimlerle takın. Gösterilen yerlerde balataların arkasını ve kenarlarını gresleyin.
Monte edilmişse, aşınma göstergesini bağlayın. 
Activating the brake pedal
14. Balataları diske yaklaştırmak için pedalı çalıştırın. Pedal olması gerektiği gibi hareket edene kadar bu işlemi tekrar edin. 
 
15. Haznedeki fren hidroliği seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa üzerini tamamlayın.
16. Tekerleği geri takın ve tekerlek somunlarını araç üreticisi tarafından gösterilen şekilde veya Brembo kataloğunda olduğu gibi sıkın.
17. Tekerleği dengeleyin.
 
 
Test ve alıştırma
 

Aracı yol testine çıkartın, frenlere sert basmamaya veya 3 saniyeden uzun basılı tutmamaya dikkat edin; frenlerden gürültü veya ses gelmediğinden emin olun.

Aracın kullanıcısı yeni diskleri ve balataları en az 200 km alıştırın, freni nazikçe ve tedbirli bir şekilde, ABS'yi devreye sokmadan basın.

 

DİKKAT! Eğer yei frenler doğru şekilde alıştırılmazsa, fren sistemi etkin şekilde çalışmayabilir.
 
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Ek montaj talimatları: Eş-döküm fren diski
Gizlilik Politikası">