Fren kaliperi değişim talimatları - Motosiklet sabit kaliperi

Metot
 
Değişim prosedürüne başlamadan önce, değişim için kullanılacak yedek parçanın, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
Aracın ve yedek parçanın modeline en çok benzeyen resimleri belirleyin.
 
Başlık açılır ve membran çıkartılır.
1. Aracı, standı üzerine yerleştirin.
UYARI! Aşağıda açıklanan aşamalar esnasında, fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmesine izin vermeyin. Hidroliğin sıçraması veya kazara sızması halinde derhal bir kağıtla absorbe edin ve suyla temizleyin.
 
2. Tapayı (madde 1) açın ve membranı (madde 2) ve varsa kaliper fren hidroliği haznesi üzerinde yer alan diyaframı çıkartın.
Kaliper üzerindeki tahliye tapasına şeffaf bir hortum bağlanır.
3. Koruyucu kapağı çıkartın ve kaliper üzerindeki tahliye vidasına (madde 3) şeffaf bir hortum bağlayın; hidroliği toplamak için hortumun diğer ucu altına bir kap yerleştirin.

4. Tahliye vidasını (madde 3) açın ve hidrolik devresini boşaltın.

5. Tahliye vidasını kapatın ve toplama kabını kaldırın.
Kaliper üzerindeki besleme hortumu serbest bırakılır.
 6. Kaliper üzerindeki hidrolik besleme borusunu (madde 4), fren hidroliği sızıntısını önlemek için elle tamamen açılabilecek kadar gevşetin.
Sabitleme cıvataları açılır.
7. Açık uçlu bir somun anahtarı ile montaj cıvatalarını (madde 5) açın ve kaliperi aracın şasisinden sökün.
Sıvı besleme hortumu sökülür.
8. Hidrolik besleme borusunu (madde 4) kaliperden sökme işlemini tamamlayın. Fren hidroliği sızıntılarını derhal absorbe edin. Hidrolik sıvısı sızıntısını önlemek için besleme borusunu yüksekte tutun.

9. Değiştirilecek olan kaliperi sökün ve çalışma yüzeyi üzerine yerleştirin.
Toz kapaklı modellerde kapak, bir tornavida ile çıkartılır.
10. Toz kapağı bulunan modeller için, bir tornavida kullanarak kapağı (madde 6) sökün.
Emniyet pimli modellerde pimler, pense ile sökülür.
11. Tahdit klipsleri (madde 7) bulunan modellerde bunları bir pense ile sökün.
Pim, bir çekiç veya pim zımbası ile çıkartılır.
12. Pimi veya pimleri (madde 8) bir çekiç ve gerekiyorsa bir pim aleti kullanarak sökün.

13. Vidalı pime sahip kaliperler için pim vidasını açın ve pimleri sökün.
Balatalar ve yay sökülür.
14. Balataları (madde 10) ve gerekiyorsa yayı (madde 9) sökün.
Dönüş yönü, balatalar üzerinde işaretlenir.
15. Yeniden takarken doğru yerleşimden emin olmak için keçeli bir kalem kullanarak diski dönüş yönünü, balataların üzerine işaretleyin.
 
 
Yeni kaliperin takılması
 
Diskin frenleme yüzeyi, yağ sökücü bir ürünle temizlenir.
1. Diskin (madde 12) frenleme alanını (madde 11) bir yağ çözücüyle (örn. Solvent SE 47) temizleyin.

2. Eğer kaliper bir monoblok kaliperse - veya gerekiyorsa - balataları yeni kalipere takın.
Diskin frenleme yüzeyi, yağ sökücü bir ürünle temizlenir.
3. Kaliperi taşıyıcı göbek üzerine yerleştirin.

4. Radyal bağlantı elemanlı kaliperler (vidala ekseni tekerlek eksenine dik) için, sabitleme vidalarını bulun. Sabitleme vidalarını anahtar veya başka bir alet kullanmadan elle sıkın; son kapatma işlemi, sistem bu sayfada gösterilen şekilde boşaltıldıktan sonra yapılmalıdır (bkz. "Radyal bağlantı elemanlı kaliperin montajı").
 
Diskin frenleme yüzeyi, yağ sökücü bir ürünle temizlenir.
5. Eksenel bağlantı elemanlı kaliperler için (vida ekseni tekerlek eksenine paralel) araç üreticisi tarafından gösterilen şekilde sıkın. Alternatif olarak, aşağıdaki yaklaşık sıkma torku değerlerini referans alabilirsiniz:
 
Vida türü Sıkma torku
M10x1.25 50 Nm
M10x1.5 50 Nm
M8x1.25 28 Nm
Balatalar, yeni kaliper içine yerleştirilir.
6. Daha önceden yapılmadıysa, balataları (madde 10) yeni kalipere takın, yataklarına doğru şekilde yerleştirin ve üzerilerine işaretlenmiş olabilecek okların, disk dönüş yönünü gösterdiğinden emin olun.
Balatalar, yeni kaliper içine yerleştirilir.
DİKKAT! Balata yataklarındaki yayların doğru konumlandırıldığını kontrol edin.
Balatalar, yeni kaliper içine yerleştirilir.
TEHLİKE! Balataların, sürtünme malzemesi diske bakacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
TEHLİKE! Sürtünme yüzeylerinin gresle kirlenmediğinden emin olun; bütün gres kalıntıları, zımparayla temizlenmelidir.
Yay, tekrar yerleştirilir.
7. Balatalara sabitlenmemişse, yayı (madde 9) yeniden yerleştirin.
DİKKAT! Pim veya pimler takılabiliyorsa ve üzerine damgalanmış olan oklar, diskin dönüş yönünü gösteriyorsa, yay doğru yerleştirilmiş demektir.
Pimler, tekrar yerleştirilir.
8. Bir elinizle yayı (madde 9) yerinde tutarken, pimi veya pimleri (madde 8) yeniden yerleştirin.

9. Pimi veya pimleri (madde 8) bir çekiç ve pim aleti kullanarak yerleştirin. Pim, daha ileri gitmediğinde ve çekicin sesi daha güçlü ve metalik geldiğinde doğru yerleşmiştir.
Yay, yerinde kalacaktır.
Vidalanarak sıkılan pimli kaliper için pimi, aşağıdaki torkta sıkın.
 
Pim türü Sıkma torku
Torks soketi 5÷7 Nm
Altıgen soket 9÷12 Nm
Kamalı pimler tekrar yerleştirilir.
10. Varsa klipsleri tekrar oturtun (madde 7).
Kamalı pimler tekrar yerleştirilir.
11. Varsa toz kapağını hafif bir güç uygulayarak yerine yerleştirin.
Sıvı giriş borusu bağlanır.
12. Hidrolik giriş borusunu (madde 4) bağlayın.
13. Fren hidroliği haznesini, araç üreticisinin açıklamalarına uygun olarak yeni hidrolik akışkanı ile doldurun.
 
 
Kaliper tarafında sistemin boşaltılması
 
Koruyucu başlık çıkartılır ve tahliye tapası monte edilir.
 1. •    Koruyucu kapağı (madde 13) çıkartın ve kaliper üzerindeki tahliye vidasına (nokta 14) şeffaf bir hortum bağlayın; hidrolik akışkanını toplamak için hortumun diğer ucu altına bir kap yerleştirin.
Tahliye tapası açılır.
2. Tahliye vidasını (madde 14) açın.
UYARI! Fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmediğine emin olun. Fren hidroliği sızıntılarını bir kağıtla toplayın.
3. Fren kolunu/pedalına çekin/basın.​​​​​​​
4. Tahliye vidasını tekrar kapatın.​​​​​​​
5. Fren kolunu/pedalını serbest bırakın.​​​​​​​
6. Tahliye vidasını açın.​​​​​​​
7. Fren kolunu/pedalına tekrar çekin/basın.​​​​​​​
8. Yukarıdaki dört maddeyi, fren kolunun/pedalının normal direnci geri gelene kadar tekrar edin.
Tahliye tapası tekrar kapatılır.
9. Tahliye vidasını tekrar kapatın. Vida kapalı haldeyken, hidrolik akışkanı toplama hortumunu çıkartın.
10. Aşağıdaki tabloda verilen yaklaşık sıkma torklarını kullanarak, tahliye vidasını sıkın:
Tahliye vidası M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Sıkma torku 5÷7 Nm 7÷10 Nm  12÷16 Nm  18÷22 Nm
 
11. Tahliye sonrasında haznedeki fren hidroliği minimum seviyede olacaktır. Uygun bir alet kullanarak (örn. bir çekici) kaliper pistonlarını tamamen geri çekin.
Başlık ve membran temizlenir.
12. Gerekiyorsa, haznedeki fren hidroliğinin üzerini tamamlayın.

13. Tahliye vidasını (madde 1), membranı (madde 2) ve varsa fren hidroliği haznesi üzerinde diyaframı iyice temizleyin.​​​​​​​

14. Membranı (madde 2), varsa diyaframı geri yerleştirin ve hazne üzerindeki tahliye vidasını (madde 1) kapatın, sabitleme vidalarını tekrar sıkın.​​​​​​​

15. Nemli bir bez kullanarak kazara dökülen fren hidroliğini iyice temizleyin.
 
 
Radyal bağlantılı kaliperlerin sıkılması
 
1. Fren kolunu/pedalını bir kaç defa güçlü şekilde çalıştırın.
2. Sistemin basınçlı kalması için fren kolunu/pedalını çekili/basılı tutun.​​​​​​​
3. Kaliper bağlantı vidalarını açık uçlu bir anahtar kullanarak sıkın, araç üreticisi tarafından verilen sıkma torku değerlerini uygulayın. "Yeni kaliperin takılması" maddesinde gösterilen sıkma torklarını kullanın.​​​​​​​
4. Fren kolunu/pedalını serbest bırakın.
 
 
Tüm kaliper türleri için
 
1. Frenleme simülasyonu yapın ve arka fren lambasının yandığını kontrol edin.
TEHLİKE! Kaliperden hidrolik sızıntısı fark ederseniz, nedenini tespit etmek ve düzeltmek için yukarıda açıklanan tüm işlemleri tekrar edin.

2. Aracı standından indirin.
 
 
Genel ve güvenlik bilgileri
 
Bu ürün, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir. 
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
 Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "UYARI!", uyulmadığı taktirde olası yaralanmalara neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "DİKKAT!", uyulmadığı taktirde aracın zarar görmesine neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir.
 
 
TEHLİKE!
 • Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.
 • Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mülkiyet zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
 • Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 • Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir.
 • Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Mülk zararı ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir.
 • Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir.
 
DİKKAT!
Kauçuk bileşenleri takarken keskin aletler kullanmayın, bileşenler zarar görebilir. Hasarlı bileşenleri mutlaka değiştirin.
 
UYARI!
 • Kusurlu bir montaj yaratmamak için Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçının, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin.
 • Ürün ve fren hidroliği, fren balataları, fren pabuçları ve benzeri bağlantılı parçaların değişimi esnasında montajı yapan kişi, hidrolik akışkanına ve ilgili kanunlar, kurallar ve yönetmelikler altında "tehlikeli atık" sayılabilecek parçalara maruz kalabilir. Bu türden atıkların tamamının, geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak elleçlenmesi, geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesi gereklidir. Aksi halde, tehlikeli atık üreten kişi, çevre kanunları altında cezaya tabi olabilir ve atık üreten kişinin ya da başkalarının yaralanmasına veya mallarının zarar görmesine neden olabilir.
 • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.
 • Yaralanmayı önlemek için:
  • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata ile pabuç astarı arasında doğrudan temas etmesine izin vermeyin, aşınmalara neden olabilir.
  • Ezilme riskinden dolayı, kaliper pistonlarını basınçlı hava yardımıyla çıkartırken ellerinizi balata yerleştirme yatağına koymayın.
  • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin.
  • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
  • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Motosiklet uydurma
Sonraki makaleyi oku
Motosiklet tekerlek ve fren diski değişim talimatları
Gizlilik Politikası">