Bromsbelägg

Brembo för alla motorcyklar

Brembo bromsbelägg levererar det allra bästa vad gäller prestanda, komfort och hållbarhet

Brembo bromsbelägg finns för fler än 6 000 tillämpningar, med en stor variation i blandningar: från organiska till sintrade, upp till keramiska skivor.
Brembo kan därigenom tillfredsställa de specifika behoven för alla typer av motorcyklar, för tävling, stadskörning, off-road, och kan uppfylla förväntningarna från alla motorcyklister.
Brembo Greenance bromsbelägg: mot en mer hållbar framtid
Greenance bromsbelägg tillverkas av miljömässigt hållbara material med en betydande minskning av utsläppen.
Brembo Greenance bromsbelägg är utformade utan koppar och nickel och utan asbest och antimon i keramiska föreningar.
Sinter och Carbon Ceramic
Dessa material har utvecklats av Brembo och är utvalda av motorcykeltillverkade för sin originalutrustning.
Bromsbeläggen Genuine finns i olika blandningar, var och en med sin egen friktionskoefficient. För sintrade material varierar friktionskoefficienten mellan 50 och 99, medan den för keramiska material varierar mellan 10 och 49. Ju högre värdet är, desto större är friktionskoefficienten för den specifika blandningen.
Bromsbelägg för motorcykel Sinter och Carbon Ceramic
Racing
Bromsbelägg blandning RC
RC-blandning
En blandning som enbart är tänkt för användning på racerbana.
Denna blandnings huvudegenskaper är hög friktion och en specifik stabilitet vid stor variation på hastighet och användningstemperaturer, vilket är typiska faser på körning på racerbana. Den uppvisar dessutom reducerat slitage trots intensiv användning.  
Bromsbelägg blandning SR
SR-blandning
Sintrad blandning för sportig körning både på racerbana och på allmän väg. God friktionskoefficient och stabilitet vid höga temperaturer gör att föraren kan bibehålla en konstant inbromsning från första till sista varvet, och garanterar hög prestanda under alla vägtillstånd på allmän väg.
Landsvägskörning Greenance
SA-blandning
SA-blandning
En sintrad blandning, specifik för tillämpningar på framgaffeln, som karaktäriseras av en utmärkt effektivitet under alla vägtillstånd på allmän väg. Detta är alltså det perfekta alternativet för originalbeläggen, både i kyla och i värme. Denna blandning garanterar god stabilitet för friktionskoefficienten i alla vägtillstånd och reducerat slitage.
Carbon Ceramic-blandning
Carbon Ceramic-blandning
En utveckling av den organiska blandningen med ett högre kolinnehåll. Egenskaper för detta friktionsmaterial är hög kilometersträcka och god prestanda både vid kallt och varmt väglag, på torr och våt vägbana.
SP-blandning
SP-blandning
En sintrad blandning, specifik för tillämpningar bak, och stabil under alla vägtillstånd. Dess egenskaper är en konstant friktionskoefficient under alla vägtillstånd, tillsammans med begränsat slitage, vilket garanterar god hållbarhet och kilometersträcka.
Off Road
Bromsbelägg blandning SX
SX-blandning
Denna sintrade blandning är framtagen för off road-körning och för SuperMotard-tillämpningar. Detta är den off road-blandning som uppvisar den högsta friktionskoefficienten vilket garanterar maximal effektivitet och bibehållen prestanda i de mycket olika vägtillstånd som finns då en motorcykel körs utanför vägnätet - dessutom sker det ofta både i temperaturvariationer och vid extrema underlagsförhållanden (vatten, sand, gyttja) - sådant som karaktäriserar dessa tillämpningar. 
Bromsbelägg blandning SD
SD-blandning Greenance
Den sintrade blandningen utgör en utmärkt kompromiss med lägre friktionskoefficient än SX-blandningen men som garanterar god stabilitet vid variationer i vägtillstånd. Den är speciellt framtagen för tillämpningar inom enduro, och garanterar hög pedalkänsla​​​​​​.
Bromsbelägg blandning TT
TT-blandning Greenance
Den halvmetalliska Carbon Ceramic är perfekt för användning off-road, och specifikt på underlag med dålig vidhäftning, tack vare den höga pedalkänslan.
Scooter Greenance
Bromsbelägg blandning XS
SX-blandning
Den sintrade SX-blandningen kan användas både på framgaffeln och bak. Den skapas med målet att utgöra utrustning för stora europamopeder av senaste generationen och karaktäriseras av en extremt enkel inkörning. Den garanterar hög stabilitet i stora hastighetsvariationer, även i stadstrafik, där inbromsningen för en Scooter är annorlunda än den för en motorcykel.
Bromsbelägg blandning Carbon Ceramic
Carbon Ceramic-blandning
Den organiska halvmetalliska blandningen uppvisar lägre friktionskoefficientvärden än XS-blandningen men garanterar hög stabilitet och pedalkänsla och är specifikt rekommenderad för europamopeder med medelstor och liten cylindervolym.
Sekretesspolicy">