Cookiepolicy

Denna cookiepolicy innehåller viktig information om de olika typerna av cookies som kan installeras på användarens enheter under navigeringen på webbplatsen www.bremboparts.com (hädanefter ”Webbplats”). 

1.    Typ av insamlade data, ändamål, rättslig grund för behandling av data och deras lagringsperiod
Vad är cookies?
Cookies är små textsträngar som webbplatsen, som användaren besöker, skickar till användarens dator (vanligtvis till webbläsaren) där de lagras för att sedan skickas tillbaka till webbplatserna nästa gång som användaren besöker dem. De innehåller olika information och utför olika funktioner (t.ex. datorautentisering, Sessionsövervakning, lagring av preferenser för att skicka reklammeddelanden osv.). Varje cookie i sin tur innehåller olika data (t.ex. namnet på servern som den kommer från, en numerisk identifierare osv.). Dessa data kan finnas kvar på användarens enhet under olika tidsperioder - under en webbläsarSession, några timmar, flera dagar eller under längre perioder.

Webbplatsen installerar följande cookies:
 
A) Tekniska och analytiska cookies med begränsad identifieringspotential.
Tekniska cookies.
Tekniska cookies är de cookies som endast används för att utföra överföringen av en kommunikation via ett elektroniskt kommunikationsnät eller det som är absolut nödvändigt för att leverantören ska kunna tillhandahålla en av informationssamhällets tjänster som abonnenten eller användaren uttryckligen har begärt. Tekniska cookies är nödvändiga för webbplatsens korrekta funktion. Om dessa cookies inte används skulle vissa moment inte kunna utföras eller de skulle vara mer komplexa och/eller mindre säkra. Därmed är tekniska cookies oumbärliga. Tekniska cookies kräver inte användarens samtycke eftersom de är nödvändiga för webbplatsens funktion.
 
Namn på cookie Ändamål Data som finns i cookien Utgångstid för cookie
Namn på cookieckp ÄndamålRegistrerar användarens preferenser angående hanteringen av cookies. Tech = Tekniska cookies, Stat = Statistiska cookies från tredje part, Profile = Profileringscookies  Data som finns i cookientech,stat,profile Utgångstid för cookie1 år
Namn på cookieaft ÄndamålCookie som är nödvändig för att undvika att data i formulären skickas till en annan webbplats. Data som finns i cookienUnik alfanumerisk kod Utgångstid för cookieSession
Namn på cookiecnt ÄndamålWebbplatsens navigeringsland. Data som finns i cookienLandets identifieringskod ISO (t.ex. IT, US, FR) Utgångstid för cookiePermanent
Namn på cookielng ÄndamålWebbplatsens navigeringsspråk. Data som finns i cookienKulturens identifieringskod ISO (t.ex. it, en, fr) Utgångstid för cookiePermanent
Namn på cookieaut ÄndamålAutentiseringscookie som används för att användarna inte ska behöva logga in till tjänsten varje gång de besöker webbplatsen. Data som finns i cookienUnik alfanumerisk kod Utgångstid för cookieSession
 
Analytiska cookies
Analytiska cookies används för att analysera och mäta användarnas användning av webbplatsen och samla in aggregerad information som huvudsakligen är av statistisk karaktär (t.ex. hur länge en användare stannar på en webbsida, antalet besökare på webbplatsen osv.).
a. Analytiska cookies från första part: kan jämställas med tekniska cookies eftersom de installeras direkt av Brembo som användaren besöker för att förbättra webbplatsens användbarhet. Dessa cookies kräver inte användarens samtycke.
b. Analytiska cookies från tredje part: cookies som har skapats och installerats av tredje part för att analysera användarnas navigering, skapa statistik över besök, förbättra erbjudandet av innehåll. Analytiska cookies från tredje part kan jämställas med tekniska cookies där lämpliga åtgärder vidtas av den personuppgiftsansvarige för att minska användarens identifierbarhet och den tredje parten kan inte jämföra data som samlas in via dessa cookies med andra data som har samlats in från en annan källa. 
Analytiska cookies som används av webbplatsen är Google Analytics, nämligen en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (”Google”). Webbplatsen använder Google Analytics-cookies genom att tillämpa utrustning som minskar deras identifieringsförmåga (en del av IP-adressen är dold). Cookien i fråga är därmed begränsad till att samla in information i aggregerad form för att analysera och övervaka – endast för statistiska ändamål – navigeringen som utförs av användarna på webbplatsen. Därmed krävs inte användarens samtycke eftersom funktionen IP-adressanonymisering är aktiv och data används i aggregerad form.

Om användaren inte vill att hans/hennes data används av Google, kan användaren installera en extra komponent i webbläsaren på det sätt som beskrivs av Google på följande adresser: 

Installationen av denna extra komponent förhindrar att koden JavaScript från Google Analytics (ga.js och dc.js), som används på en webbplats, delar information med Google om användarens aktivitet när han/hon besöker webbplatsen. 
Analytiska cookies från Google med begränsad identifieringspotential:
 
 
Namn på cookie Ändamål Data som finns i cookien Utgångstid för cookie Länk till sekretesspolicyn (för cookies från tredje part)
Namn på cookie_gat ÄndamålBegränsar antalet förfrågningar. Data som finns i cookienInformation om navigering, vilka sidor som har besökts, IP-adress, var användaren kommer ifrån Utgångstid för cookie1 minut Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie_ga ÄndamålGoogle Analytics-cookie, en unik ID för att skapa anonyma statistiska data om webbplatsens användning. Data som finns i cookienInformation om navigering, vilka sidor som har besökts, IP-adress, var användaren kommer ifrån Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie_gid ÄndamålGoogle Analytics-cookie, en unik ID för att skapa anonyma statistiska data om webbplatsens användning. Data som finns i cookienInformation om navigering, vilka sidor som har besökts, IP-adress, var användaren kommer ifrån Utgångstid för cookie1 dag Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie_gali ÄndamålGoogle Analytics-cookie, en unik ID för att skapa anonyma statistiska data om webbplatsens användning. Data som finns i cookienInformation om navigering, vilka sidor som har besökts, IP-adress, var användaren kommer ifrån Utgångstid för cookieSession
 
B) Profileringscookies
Profileringscookies är utformade för att skapa användarprofiler och används för att skicka reklammeddelanden i linje med de preferenser som användaren har uttryckt i samband med att navigera på nätet. Med dessa cookies kan reklammeddelanden skickas till användarens dator i linje med de preferenser som användaren har uttryckt i samband med att navigera online. Profileringscookies är inte nödvändiga för att webbplatsen ska fungera bra och därmed kan användaren avgöra om dessa cookies ska installeras eller inte. Den juridiska grunden som rättfärdigar behandlingen av personuppgifterna för detta ändamål är användarens samtycke till installation av profileringscookies som kan uttryckas eller återkallas av användaren för varje cookie via följande länkar:
 
 
Ett uteblivet samtycke leder inte till konsekvenser för att kunna navigera på webbplatsen. Dessa cookies aktiveras när användaren klickar på ”Godkänn alla” på informationsbannern som visas när navigeringen påbörjas på webbplatsen eller de kan aktiveras via sektionen ”Personanpassa”:
För att medge samtycke till installation av dem ska du klicka på Aktivera (inaktiverade) För att återkalla samtycket till installation av dem och inaktivera dem ska du klicka på Inaktivera (aktiverade)
 
Profileringscookies från tredje part som används på webbplatsen eller som kan användas av webbplatsen är:
 
Namn på cookie Ändamål Data som finns i cookien Utgångstid för cookie Länk till sekretesspolicyn (för cookies från tredje part)
Namn på cookie_fbp ÄndamålCookie som används av Facebook för att tillhandahålla en serie av reklamprodukter, såsom erbjudanden i realtid från tredje parts annonsörer. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiefr ÄndamålCookie som används av Facebook som medger visning av annonser, förslag och organisationer i linje med användarens preferenser. Data som finns i cookienAnvändar- och webbläsar-ID, tidsangivelse, andra olika data (krypterade Facebook- och webbläsar-ID) Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiesb ÄndamålCookie som används av Facebook som identifierar webbläsaren av skäl som rör webbplatsens säkerhet och sekretess inklusive kontoåterställning och identifiering av potentiellt utsatta konton. Data som finns i cookienIdentifierare av webbläsare och tidsangivelse Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiec_user ÄndamålCookie som används av Facebook för att kontrollera kontot och registrera åtkomstdata. Data som finns i cookienAnvändar-ID (Facebook-ID) Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiexs ÄndamålCookie som används av Facebook för att kontrollera kontot och registrera åtkomstdata. Data som finns i cookienSessions-ID, datum för skapande, autentiseringsvärde, sessionens säkerhetsstatus, grupp-ID för cache Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiedatr ÄndamålCookie som används av Facebook som identifierar webbläsaren av skäl som rör webbplatsens säkerhet och sekretess inklusive kontoåterställning och identifiering av potentiellt utsatta konton. Data som finns i cookienIdentifierare av webbläsare och tidsangivelse (webbläsar-ID) Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiepl ÄndamålCookie som används av Facebook för att registrera åtkomsten genom en enhet eller en webbläsare via Facebook-plattformen. Data som finns i cookienS eller N Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieact ÄndamålCookie som används av Facebook för analys och sökning. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiewd ÄndamålCookie som används av Facebook. Det handlar om en prestandacookie som spårar storleken på användarens skärm för att erbjuda en optimal upplevelse baserat på enhetens skärm. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie7 dagar Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiespin ÄndamålCookie som används av Facebook för att tillhandahålla en serie av reklamprodukter, såsom erbjudanden i realtid från tredje parts annonsörer. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookielocale ÄndamålCookie som används av Facebook för att tillhandahålla en serie av reklamprodukter, såsom erbjudanden i realtid från tredje parts annonsörer. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiepresence ÄndamålCookie som används av Facebook för att tillhandahålla en serie av reklamprodukter, såsom erbjudanden i realtid från tredje parts annonsörer. Data som finns i cookienWebbplatsens funktion och tjänster Utgångstid för cookie1 år
Namn på cookie_gcl_au ÄndamålCookie som används för att spåra och lagra konverteringsdata för en reklamkampanj (Google Ads). Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieIDE ÄndamålCookie som används av Google-tjänster för att registrera och skapa rapporter om användarens handlingar på webbplatsen efter att han/hon har sett eller klickat på en av annonsörens reklam för att mäta effektiviteten hos en reklam och presentera reklam som är riktad till användaren. Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie13 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__Secure-3PSIDCC ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieSIDCC ÄndamålCookie som används av säkerhetsskäl som gör det möjligt att autentisera användare, förhindra bedräglig aktivitet och skydda användarna under deras samverkan med en tjänst
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__Secure-3PAPISID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__Secure-3PSID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__Secure-1PAPISID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieSAPISID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieSSID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieHSID ÄndamålCookie som används av säkerhetsskäl som gör det möjligt att autentisera användare, förhindra bedräglig aktivitet och skydda användarna under deras samverkan med en tjänst
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieAPISID ÄndamålCookie som används av säkerhetsskäl som gör det möjligt att autentisera användare, förhindra bedräglig aktivitet och skydda användarna under deras samverkan med en tjänst
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieSID ÄndamålCookie som används av säkerhetsskäl som gör det möjligt att autentisera användare, förhindra bedräglig aktivitet och skydda användarna under deras samverkan med en tjänst
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__Secure-1PSID Cookie som används av säkerhetsskäl som gör det möjligt att autentisera användare, förhindra bedräglig aktivitet och skydda användarna under deras samverkan med en tjänst
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieNID ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie6 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieDV ÄndamålCookie som används för att registrera samtycket till användning av Google-tjänsterna
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie1P_JAR ÄndamålCookie som används för personapassning. Förbättrar användarens upplevelse genom att tillhandahålla funktioner och innehåll som är personanpassade
(Google).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år
Namn på cookie_rdt_uuid ÄndamålCookie som används för återmarknadsföringsaktiviteter på Reddit
(Reddit.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie3 månader
Namn på cookie__aypstp ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookieSession
Namn på cookie__ayscnt ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookieSession
Namn på cookie__arpvid ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookieSession Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__ayft Cookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Session Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieTfstk ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieL ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieIsg ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie3 månader Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__ayspstp ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 dagar Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__aysid ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie2 dagar Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookieCna ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookiexlly_s ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 dag Länk till sekretesspolicyn
Namn på cookie__ysuid ÄndamålCookie som används av YouKu för att samla in, identifiera och arkivera information om användarens besök och användning eller för att visa information eller funktioner som kan intressera användaren och optimera användarens val av reklam
(YouKu.com).
Data som finns i cookienAlfanumerisk ID Utgångstid för cookie1 år Länk till sekretesspolicyn
 
2.    Inaktivering av cookies
Alla moderna webbläsare låter användarna bestämma om de vill blockera installationen av cookies på sin dator och radera dem som eventuellt redan är installerade. För tekniska cookies eller navigeringscookies vill vi påminna dig om att om de avinstalleras kan navigeringen på webbplatsen vara svår eller till och med omöjlig.

Nedan anges metoderna för att inaktivera installationen av cookies på de modernaste webbläsarna:
 
Trots det som anges ovan kan användarna också använda sig av Your Online Choices. Via denna service går det att hantera spårningspreferenserna för de flesta reklamverktyg. 
För mer information om behandlingen av dina uppgifter som finns på webbplatsen och för att utöva dina rättigheter enligt förordningen, vänligen läs webbplatsens sekretesspolicy.
 
3.    De sociala nätverkens knappar och widgets
Personuppgifterna som samlas in och behandlas till följd av navigeringen på webbplatsen https://www.bremboparts.com lagras under hela tiden som tjänsten tillhandahålls och raderas sedan omedelbart. Tekniska och analytiska cookies som har installerats via webbplatsen är tillfälliga cookies som raderas automatiskt vid den tidsfrist som anges i denna policy.

De sociala nätverkens knappar är ”knappar” som finns på webbplatsen och visar ikonerna för sociala nätverk (t.ex. Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube osv.) som låter dig samverka med ett ”klick” direkt på de sociala nätverkens plattformar. De sociala nätverkens knappar som finns på denna webbplats består av länkar som hänvisar till Brembo-konton på de sociala nätverken som visas. När dessa knappar används, installeras inte cookies från tredje part på webbplatsen.

Nedan följer länkarna där användaren kan se sekretesspolicyn om hur de sociala nätverken, som knapparna hänvisar till, hanterar data:
 
För mer information, se sekretesspolicyn
 
Sekretesspolicy">