Bromsbelägg Brembo Xtra

Mästerlig säkerhet

Den idealiska lösningen för att framhäva bromsskivorna Brembo Max och Brembo Xtras kännetecken
Brembo Xtra bromsbelägg, som har utvecklats för att framhäva fördelarna med Brembos utbud av borrade och slitsade skivor, är den idealiska lösningen för bilentusiaster som önskar sportig körning utan att äventyra bekvämlighet och hållbarhet under användandet på vägarna.

Denna tekniska lösning som kan kopplas ihop med skivorna Brembo Max och Brembo Xtra, har klarat de mest kritiska testen på ett briljant sätt i både testbänk och ute på vägarna, även för medelstora bilar till vilka sortimentet prestationsskivorna XTRA och MAX vänder sig.

Bland bilar som kan montera de nya bromsbeläggen hittar man alla nytillverkade mellanstora och sportiga bilar som finns tillgängliga på marknaden. Du kan ta reda på om det finns sportskivor och bromsbelägg även till din bil genom vår onlinekatalog.
Materialval
Vid tillverkningen av bromsbelägg XTRA, använder våra tekniker materialet BRM X L01, som består av mer än 30 olika komponenter som har studerats i det avancerade forskningslaboratoriet.

Detta innovativa material, som härstammar direkt från Brembos erfarenhet av originalutrustningen och High Performance-produkter som krävs för att tämja höga krafter, och kombinerar egenskaperna som krävs för en utmärkt prestanda med den tystnad som önskas av toppsegmentet.
Nytt utseende på Brembo Xtra bromsbelägg! 
Från och med juni 2021 kommer de första Xtra bromsbeläggen att vara tillgängliga på marknaden med sitt nya grafiska utseende: grå shims med märkning med en röd stämpel som uppvisar logotypen "Brembo Xtra", och utan lasergravering på friktionsmaterialet.
Det handlar här om en övergångsfas: detta betyder att under några månader kommer det att på marknaden både finnas "klassiska" Xtra bromsbelägg med svart shims tillsammans med de nya med grå shims.

Och det är inte allt: inuti paketet kommer de "nya" bromsbeläggen att vara inlindade i ett fullständigt återvinningsbart skyddsomslag, som ger dem dubbelt skydd.

Det handlar om en rent utseendemässig förändring: Brembo Xtra bromsbelägg bibehåller sin absolut högsta kvalitetsstandard.
Förpackning av Brembo Xtra bromsbelägg
Xtra-prestanda
Pedalkänsla
Perfekt pedalprecision för total kontroll av bromsaktiviteten som återlämnar glädjen med sportig körning.
Komfort
Materialvalet har studerats avseende sportig körning. Även i mer krävande situationer garanteras alltid prestanda och komfort.
Bromsförmåga
Bibehållandet av en jämn prestanda, både under cykler med höga temperaturer och under kommande kallare cykler, är den bästa garantin för en jämn och säker inbromsning.
Friktion
Friktionskoefficientens stabilitet garanterar under alla tänkbara förhållanden en jämn fördelning av temperatur och tryck och undviker uppkomst av varma punkter (hot spot) på bromsytan, med andra ord vibrationer.
Mindre slitage och rena fälgar
De många antal test i testbänk och på vägarna har visat en viktig minskning av slitage på skivorna Max och Xtra, samt på samma friktionsmaterial jämfört med slitaget på standardbeläggen som inte är utvecklade för ändamålet. Det mindre slitaget på friktionsmaterialet och reduktionen av bromsdamm garanterar renare fälgar jämfört med standard bromsbelägg.
Jämförelsediagram för Brembo Xtra bromsbelägg och standard bromsbelägg
Ikon ECE R90 för användning på väg
ECE R90
för användning på väg
Samtliga artiklar i Brembo Xtras sortiment är godkända för användning på väg enligt ECE: R90.
Ikon Mer än 100 koder för sortimentet
Mer än 100
artiklar i sortimentet
Utbudet av bromsbelägg Xtra som har tagits fram med syfte för skivorna Max och Xtraoch täcker större delen av nytillverkade kompakta, mellanstora och sportiga personbilar.
Ikon Märkning av Brembo-logo
Märkning
av Brembo loggan
Märkningen på shimmet och på friktionsmaterialet är ytterligare en av bromsbeläggen Xtras igenkänningstecken och tecken på exklusivitet.
4 Brembo Xtra bromsbelägg
Sekretesspolicy">