Skivor med integrerat lager

Satsen för skivan med integrerat hjulnav

Lösningen för att eliminera svårigheterna vid byte av bromsskivorna med integrerat hjulnav försett med lager.
bakaxeln på vissa bilmodeller används bromsskivor med integrerat hjulnav, försedda med ett hjullager med två kransar av koniska rullar (bikonisk).
Förpackning av skivor med integrerat lager
Konfigurationen gör det mycket svårt om inte omöjligt att ersätta bromsskivan utan att skada lagret. Endast efterföljandet av de strikta toleransvärdena för monteringen, som anges i konstruktionsfasen, kan säkerställa en korrekt och säker drift av komponenterna.
Det är därför bättre att man byter ut bromsskivan samtidigt med bytet av lagret. Brembo erbjuder den perfekta lösningen: i den förmonterade satsen är lagren redan monterade i skivorna.
Sprängskiss av skiva med integrerat lager
Stöd för ABS-funktionen
På modellerna från Brembo finns även noshjulet eller den magnetiska kodomvandlaren som är integrerad i bromsskivan. De är avsedda att möjliggöra ABS-systemets funktion i fordonet genom att detektera bilhjulets hastighet .
 
Noshjulet har metalltänder som sprider en digital signal motsvarande hjulets rotationshastighet. Genom en sensor som är fäst i närheten av den, genererar den magnetiska kodomvandlaren signalen via en mycket exakt följd av nord- och sydpoler. Signalen omvandlas av styrenheterna hos fordonet och används för ABS-funktionen och andra funktioner som styr fordonsstabiliteten.
 
Fördelarna med att använda en magnetisk kodomvandlare, med avseende på noshjulet, är särskilt tydliga i och med möjligheten att detektera hjulets allra minsta förflyttningar, med den bästa signalkvaliteten, i en reduktion av storlek och vikt samt en förenklad montering. En stor del av den potentiella utvecklingen av denna teknik ligger främst i en eventuell framtida tillgång till andra viktiga funktioner i bilen.
Fördelarna med förmonterade satser
Installationen är enkel och snabb, kräver ingen speciell utrustning och man undviker att skada lagret medan man tar bort det från den gamla bromsskivan. Användningen av den förmonterade satsen har följande fördelar:
Lätt utrustning-ikon
Enkel utrustning
Det är inte nödvändigt: Lagret har redan monterats i bromsskivan.
Tidsvinst-ikon
Tidsvinst
Monteringen av lagret i skivan utförs av Brembo
Problemlös borttagning-ikon
Borttagning utan problem
Inget problem att ta bort lagret från den gamla bromsskivan.
Säker montering-ikon
Säker montering
Intygade kontroller som utförs av Brembo.
Varje skiva kontrolleras till 100% efter monteringen av lagret och kodomvandlaren.
Detalj av lager
Lagrets slitage och kritikalitet
Den regelbundna kontrollen av lagren och deras byte är en avgörande åtgärd för korrekt fordonsunderhåll: Ett defekt hjullager skapar en större friktion, på grund av det typiska missljud som indikerar ett allvarligt problem. Ett defekt lager kan dessutom göra att navet, stötdämpare och alla andra närliggande delar fungerar på fel sätt, vilket leder till ett förtidigt slitage på dem.
Det är god praxis att kontrollera status för hjulets lager varje gång då man byter ut bromsarna och varje gång det uppstår missljud och förtidigt slitage.

Försämring av hjullager kan orsakas av lång körsträcka, slag eller, felaktig montering.
Sekretesspolicy">