Bromsvätska, systemets tyngdpunkt

Reducera Vapour Lock

Fördelar: låg viskositet och hög kokpunkt.

Bromsskivor, bromsok, bromsbelägg och bromshuvudcylinder är de fyra huvudpunkterna för alla bromssystem. De riskerar dock att vara oanvändbara utan kärnan för hela systemet: bromsvätskan. Komponenten är så eftersatt från att vanligtvis kontrolleras, med eventuell påfyllning i stället för ett korrekt byte vid tillverkarens rekommenderade intervaller.
Bildandet av Vapour Lock
En sådan vana lämnar i allmänhet fältet fritt för Vapour Lock, uppkomsten av bubblor som beror på att bromsvätskan kokar,då den ersätter tomrummet, komprimeras och skickar bromspedalen till ändläget (svampig pedal). Ursprunget för felet ligger i rörens porösa struktur i bromskretsen, som med tiden absorberar fukt i vätskan och reducerar kokpunkten drastiskt. Resultatet är en minskad bromseffekt.
Premium Brembo Brake Fluid
Brembo bromsvätskor erbjuder en överlägsen kokpunkt enligt begärd standard och garanterar därmed en effektiv bromsning i alla förhållanden. Tack vare en hög oxidationsbeständighet gör Brembos bromsvätskor det också möjligt att bibehålla de kemiska/fysikaliska egenskaperna oförändrade hos vätskan i kretsen samtidigt som integriteten bevaras.
Förpackning av olika storlekar av Brembo bromsvätska
FLER LÖSNINGAR FÖR ETT KOMPLETT SORTIMENT
Brembos Sortimentet erbjuder flera lösningar för att möta behoven för alla bilar.
DOT 4
Med en mycket hög kokpunkt och en viskositet som är lägre än vad som krävs, uppfyller och överstiger den vida regleringsstandarderna. Lämpar sig även för fordon med ABS.
DOT 4 Low Viscosity
Rekommenderas för fordon av allra sista generationen med elektroniskt broms- och stabilitetskontrollsystem som ABS, ESP, ASR, TCS, EBD, och kännetecknas av en mycket låg viskositet.
DOT 5.1
Produkt med överlägsna egenskaper för motståndskraft mot höga temperaturer och viskositetsvärde, rekommenderas för högpresterande fordon, inklusive fordon med ABS.
LHM PSA
Detta är en mineralbaserad hydraulvätska för integrerade bromskretsar i fordon för vilka man föreskriver användning av produkter som uppfyller kraven i standarden PSA B71 2710.
Bortom standarderna.
Produktsortimentet uppfyller och överträffar de normer som föreskrivs för bromsvätskan i klasserna 4, 5.1 och 6, för att alltid garantera en säker inbromsning.
 
Parametrar
Brembo
Minimikrav
ERBP
Wet ERBP
Viskositet (-40°C)
≥ 215°C
≥ 140°C
1500 cSt max
≥ 205°C
≥ 140°C
1500 cSt max
DOT 4 klass 4
Säkerhetsdatablad
ERBP
Wet ERBP
Viskositet (-40°C)
≥ 245°C
≥ 157°C
1500 cSt max
≥ 230°C
≥ 155°C
≤ 1500 cSt
DOT 4 LV klass 6
Säkerhetsdatablad
ERBP
Wet ERBP
Viskositet (-40°C)
≥ 260°C
≥ 170°C
750 cSt max
≥ 250°C
≥ 165°C
≤ 750 cSt
DOT 5.1 klass 5.1
Säkerhetsdatablad
ERBP
Wet ERBP
Viskositet (-40°C)
≥ 260°C
≥ 180°C
900 cSt max
≥ 260°C
≥ 180°C
≤ 900 cSt
 
Brembo kod
Format
Behållare
L 03 005
L 03 010
0,5 l
1 l
Plastflaska
Plastflaska
DOT 4 klass 4
Säkerhetsdatablad
L 04 002
L A4 002
L 04 005
L 04 010
L 04 050
L 14 050
L 14 200
0,25 l
0,25 l
0,5 l
1 l
5 l
5 l
20 l
Plastflaska
Plastflaska
Plastflaska
Plastflaska
Plastdunk
Metalldunk
Metalldunk
DOT 4 LV klass 6
Säkerhetsdatablad
L 04 202
L A4 202
L 04 205
L 04 210
L 04 250
L 14 250
L 14 220
L 24 600
0,25 l
0,25 l
0,5 l
1 l
5 l
5 l
20 l
60 l
Plastflaska
Plastflaska
Plastflaska
Plastflaska
Plastdunk
Metalldunk
Metalldunk
Metallfat
DOT 5.1 klass 5.1
Säkerhetsdatablad
L 05 005
L 05 010
L 05 050
0,5 l
1 l
5 l
Plastflaska
Plastflaska
Plastdunk
Sekretesspolicy">