Underhållssats meteorologiskt

Sats för mätning av skivans svängning

Tre verktyg för att säkerställa en korrekt inbromsning av ett fordon
Bromsytans skevhet mäts i den nya skivan. Om det uppmätta värdet är högre än vad tillverkaren anger, kan det efter några tusentals kilometer uppstå vibrationer under bromsningsfasen och de kan sätta bromssystemets korrekta funktion på spel.
Precisionen säkerställs med hjälp av denna sats som gör att man kan köra säkert på vägarna.
Metrologi-sats bestående av centesimal mikrometer, centesimal komparator med klocka och magnetisk bas
Innehåll
Mikrometer
mäter exakt tjocklek för bromsytan och värdet får aldrig vara lägre än vad som anges på skivan (MIN TH).
Indikatorklocka
kontrollerar bromsskivans skevhet.
Magnestisk sockel
placeras på bilen.
Sekretesspolicy">