16 december 2020

Underhåll av bromsok: varför är det så viktigt?

Det är inte alltid som missljud från bromsarna beror på bromsskivor eller bromsbelägg. Ofta räcker det med ett regelbundet underhåll av bromsoket för att lösa problemet: vi tar reda på hur det ska utföras.

För att fungera effektivt måste bromsens olika komponenter mötas för att skapa friktion. Men, då det inte är nödvändigt att bromsa in fordonet, är det viktigt att bromsskivor och bromsbelägg returnerar så att de inte skapar kontakt och förhindrar rörelsen, eller ännu värre, att den värme som uppstår genom friktion skadar komponenterna.

Denna kontinuerliga och lätta kontakt mellan bromsskiva och bromsbelägg kan på längre sikt framkalla ett ojämnt slitage av komponenterna, överhettning av bromssystemet och därigenom orsaka missljud och vibrationer.

För att bromssystemet ska fungera korrekt och säkert är det nödvändigt att alla komponenter kan röra sig fritt. De senare är tillverkade av metall, tack vare materialets mekaniska och termiska hållfasthet, men nackdelen är att de flesta typer av metall tenderar att korrodera och försämras över tid.

Bromsokens glidpinnar är bland de komponenter som lätt korroderar på grund av den elektrokemiska reaktion som sker mellan metall och omgivningsmiljö.
Bromssystemet på ett fordon är konstant utsatt för stress, och även för fenomen som föroreningar, vatten, vägsalt och smuts som inverkar på korrosionstakten. Även en aggressiv högtryckstvätt kan vara skadlig och skapa tråkiga felfunktioner: en högtrycksvattenstråle kan lossa tätningsringarna i bromsoket och förorsaka vatteninträngning mellan glidytorna. Alkaliska rengöringsmedel kan sätta igång fenomen som korrosion och oxidation som kan generera missljud, och som kan leda till att man måste montera isär, smörja upp och behandla kontaktytorna på bromsoket med ett specifikt smörjmedel.
 

Vilket smörjmedel bör man välja?

 
Att välja korrekt smörjmedel är mycket viktigt för att systemet ska fungera väl. Att använda ett felaktigt smörjmedel kan medföra motsatt effekt mot den önskade: oljiga glidpinnar istället för infettade saknar glidförmåga, vilket leder till att bromsarna överhettas.
 
Det finns på marknaden många produkter för att smörja bromssystemet: det är mycket vanligt med produkter baserade på koppar, men för att undvika galvanisk oxidation ska man använda kopparfria smörjmedel.

Vilken typ av smörjmedel som ska användas beror dessutom på vilken kontaktyta det är som ska behandlas. Utsatta kontaktpunkter, som t. ex. hållaren för bromsbelägg, kräver ett smörjmedel som inte bara kan klara de höga temperaturer som genereras av inbromsningen, utan det måste även klara fettlösande biltvätt och ändå fortsätta att utgöra ett skydd mot korrosion.

Brembo B-QUIET är den perfekta lösningen för detta: den formel som används är fullständigt fri från metaller, så det finns ingen risk för galvanisk korrosion. Brembos smörjmedel har hög beständighet mot tvättar och har en hög smältpunkt, vilket ger kontinuerligt skydd på alla ytor där det stryks på. Vi rekommenderar att applicera det på stödpunkter mellan bromsbeläggets och bromsokets metalliska delar, men vi rekommenderar också att man är försiktig så att man inte förorenar friktionsytorna på belägg och skivor, eftersom detta kan äventyra bromsprestanda.

Glidpinnarna på det flytande bromsoket kräver istället en annan typ av smörjmedel. Gummikomponenterna i bromsoket (tätningsring, dammtätningar, lock, glidpinnarnas bälgar) är alla framställda av EPDM, ett material som är kompatibelt med DOT-bromsvätskor.

EPDM kan skadas om man använder produkter som inte är kompatibla, som t. ex. mineralolja, smörjmedel och rengöringsmedel. Gummit kan då suga åt sig smörjmedlet och över tid svälla upp, och därigenom förlora sin tätningsförmåga. Detta skulle framkalla allvarliga skador på bromsoket med konsekvenser även på bromsskivor och bromsbelägg, på prestanda och komfort i inbromsningen, och inte minst på hållbarheten på själva komponenterna.

Därför är det viktigt, då man utför underhåll av bromsok, att man noggrant väljer korrekt smörjmedel att stryka på de olika ytorna - och det är dessutom nödvändigt att man korrekt utför alla smörjingrepp och sedan kontrollerar komponenterna.
 
Jarrusatulan huoltaminen: miksi se on niin tärkeää?
 

Hur utförs ett korrekt underhåll av ett bromsok?

 
Ett korrekt underhåll av ett bromsok ska utföras av en yrkesman, och underhållet består av en serie ingrepp som ser till att komponenten bibehålls i fullständigt effektivt skick:
  • Inspektera och rengör bromsokets fjädrar och bygel. Rengör noggrant bromsbeläggens anläggningsyta.
  • Smörj kontaktytorna mellan bromsbelägg och bromsok med specifikt smörjmedel.
  • Kontrollera kolvar, tätningsringar, dammtätningar och glidpinnar på bromsoket för att se att de är oskadade och fullt rörliga. Det är viktigt att se till att det inte finns läckage.
  • Rengör och smörj glidpinnarnas tappar på bromsoket med ett specifikt smörjmedel.
  • Använd specifikt smörjmedel för varje komponent.
  • Om skadade, korroderade eller böjda komponenter hittas, ska dessa bytas ut mot nya kvalitetskomponenter (se mer på Brembo reparationssats för bromsok).
Sekretesspolicy">