Arabalarda ve hafif ticari araçlarda fren kaliperi değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları fren kaliperi paketinden de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Bu montaj talimatları, standart tamir işleri için bir rehber olup, farklı fren sistemleri için geçerli olabilecek bazı farklı özellikleri göz ardı ediniz. Araç ve fren sistemi üreticileri tarafından hazırlanan özel talimatlara detaylı olarak uyulmalıdır. 
 
 
Bu doküman, kaliper değişim talimatlarını içermektedir:
1. Tek-diskli fren kaliperleri
2. Çift-diskli sabit kaliperler
3. Radyal montajlı balataya sahip yüzer kaliperler, tip 2x60/68.
 
Bu talimat sayfasındaki tüm bilgiler, aksi belirtilmediği sürece her üç kaliper tipi için geçerlidir.
 
 
Değişim prosedürü
 
Değişim prosedürüne başlamadan önce, değişim için kullanılacak yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
 • Tekerleği sökün.
 • Yeniden montajı doğru yapmak için, kısmen veya tamamen sökülen tüm bileşenlerin konumlarını not edin.
 
Piston
1. Varsa aşınma gösterge kablosu (madde 1) bağlantısını araçtaki terminalinden, şasi ve kaliper üzerindeki bağlantılarından çıkartmak suretiyle sökün.
 
2. Emniyet ayrık pimleri (madde 2) bulunan modellerde bunları pense ile sökün.
Smontaggio pinza freno
3. Eğer çift-diskli kaliper kullanılmışsa, pense ile yayları (madde 3) sökün.
 
Smontaggio ruota
4. Bir çekiç ve pim aleti kullanarak pim(ler)i (madde 4) dışarı çekin. Elinizle tamamen dışarı çekerken, yayların (madde 5) yerinde kaldığından emin olun.
Rimozione pastiglia freno
5. Yay(lar)ı (madde 5) sökün. Hidrolik akışkanı seviyesini kontrol edin. Fren hidroliği haznesi kapağını açın.
 
DİKKAT! Aşağıda açıklanmış olan pistonu geri çekme adımları, hazne içindeki fren hidroliği seviyesinde artışa neden olacaktır. Fren hidroliği seviyesinin bir sızıntıya neden olmayacağından emin olun, aksi halde aracın boyalı kısımları zarar görebilir.
 
SABİT KALİPERLER tip A B
 
1. Bir ekartör veya uygun başka bir alet kullanarak balataların (madde 6) üzerine bastırıp, pistonları hafifçe çekin.
Piston geri çekme işlemi, sonrasında kaliperin diskten gevşetilmesine imkan verecektir.
 
2. Kaliper tasarımı imkan veriyorsa, balataları sökün. Aksi halde bunları, kaliperi çıkardıktan sonra sökün. Balataları tekrar kullanmayı düşünüyorsanız, üzerilerine diskin dönüş yönünü bir keçeli kalemle işaretleyin.
Smontaggio ruota
YÜZER KALİPERLER tip C
Smontaggio ruota
1. Balataları çıkartın, aynı anda kaliper gövdesini kılavuz burçlar (madde 7) üzerinde ileri geri kaydırın. Kaliper gövdesinin kaydırılması, balataları hafifçe diskten uzaklaştırarak sökülmesini kolaylaştıracaktır.
Smontaggio ruota
Eğer disk aşınmasının oluşturduğu girinti balataların çıkartılmasına engel oluyorsa, kaliper gövdesini sökün:
1. Bir anahtar kullanarak vidaları (madde 8) sökün
 
Rimozione pastiglia freno
2. Bir tornavida ile kılavuz burçları yataklarından dışarı çıkartın.
 
3. Kılavuz burçları (madde 7), kaliper braketinden (madde 9) ayrılacak kadar dışarı çıkartın.
 
4. Kaliper gövdesini (madde 10) kaliper braketinden (madde 9) tamamen ayırın ve S-şekilli bir kanca kullanarak araç şasisine asın.
Smontaggio ruota
5. Balataları çıkartın.

6. Balataları tekrar kullanmayı düşünüyorsanız, üzerilerine diskin dönüş yönünü bir keçeli kalemle işaretleyin.
 
7. Arka kaliperler (park mekanizmalı) için park kontrol kablosunu (madde 11) sökün.
 
TEHLİKE! Fren hidroliği hatları gevşek kalmalıdır ve gerilmemelidir. Hatlar gerilirse kopabilir ve fren hidroliği dışarı akabilir.
 
 
Tüm kaliper türleri için
Smontaggio ruota
1. Fren hidroliği haznesi kapağını kapatın.
 
2. Yolcu kompartmanı içine koltuk ve fren pedalı arasına bir ayraç (madde 12) yerleştirin ve pedalın tüm işlemler boyunca basılı kaldığından emin olun.

UYARI! Bu, fren hidroliği devresinin kapalı kalmasını sağlayarak fren hidroliği sızıntısını önler.
DİKKAT! Aşağıda açıklanan tüm aşamalar esnasında, fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmesine izin vermeyin. Kazara olabilecek hidrolik sıçramaları veya sızıntılarını derhal bir mutfak havlusu ile silin ve suyla temizleyin.
Rimozione pastiglia freno
3. Kaliper üzerindeki besleme hattı (madde 13) vidasını, elle tamamen açılabilecek kadar gevşetin, ancak herhangi bir fren hidroliği sızıntısına izin vermeyin.
 
4. Açık uçlu bir somun anahtarı kullanarak montaj vidalarını (madde 14) açın ve kaliperi akstan sökün.
 
Smontaggio ruota
5. DİKKAT! Çift-diskli kaliperlerde sadece aks bağlantı vidalarını sökün. Kaliper-yarılarını bileştiren vidaları (madde 15) sökmeyin.
Rimozione pastiglia freno
6. Besleme hattını (madde 13) kaliperden tamamen sökün.
 
 
7. Fren hidroliği sızıntılarını derhal silin.
8. Kazara olabilecek hidrolik akışkanı sızıntısını önlemek için besleme borusunu yüksekte tutun.
9. Değiştirilecek kaliperi çıkartın.
 
 
Montaj prosedürü
 
Smontaggio ruota
1. Balataları (madde 16) yeni kalipere takın.

UYARI! Balataların üzerindeki ok işaretlerinin, disk dönüş yönünü göstermesi gereklidir.
TEHLİKE! Balataların, sürtünme malzemesi diske bakacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
Rimozione pastiglia freno
2. UYARI! Kaliper tasarımı izin veriyorsa, balatalar ayrıca kaliper takıldıktan sonra, “vidaları sıkın ve sabitleyin” adımından hemen sonra yerleştirilebilir.
TEHLİKE! Sürtünme yüzeylerinin gresle kirlenmediğinden emin olun, aksi halde tüm gres kalıntılarının zımpara ile giderilmesi gerekir.
Smontaggio pinza freno
3. Yayları (madde 5) ve pimleri (madde 4), kaliper ve balatalardaki ilgili yerlerine yeniden takın. Pimler, bir çekiç ve pim aleti kullanılarak sonuna kadar geçirilmelidir.
Yayları takarken yerleşim yönüne dikkat edin.
 
Smontaggio ruota
4. yayların doğru yerleştirildiğini kontrol edin.
Rimozione pastiglia freno
5. Emniyet ayrık pimleri (madde 2) bulunan modellerde bunları pense ile geri yerleştirin.
Smontaggio pinza freno
6. Ayrık pimlerin doğru yerleştirildiğini kontrol edin.
 
7. Disk (madde 18) üzerindeki frenleme yüzeyini (madde 17) bir yağ çözücüyle (örn. Solvent SE 47) temizleyin.
 
8. Yeni kaliperi aks üzerine yerleştirin, diski (madde 18) balatalar arasına geçirin.
 
9. Sabitleme vidalarını (madde 14) açık uçlu bir anahtar ile sıkın, araç üreticisi tarafından verilen sıkma torku değerlerini uygulayın.
 
Alternatif olarak, aşağıdaki sıkma torku değerlerini referans alabilirsiniz:
 
Vida türü M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5
Sıkma torku 115 Nm 125 Nm 180 Nm
 
10. Varsa aşınma gösterge kablosunu araçtaki terminaline ve şasi ve kaliper üzerindeki bağlantılarına yeniden bağlayın.
Smontaggio ruota
 
Smontaggio ruota
11. Fren hidroliği besleme hattını (madde 13) geri bağlayın.
 
12. Daha önce yolcu kompartmanı içine yerleştirmiş olduğunuz ayracı çıkartarak fren pedalını serbest bırakın ve devrenin yeninden açılmasını sağlayın.
Smontaggio pinza freno
13. C tipi arka kaliperler (park mekanizmalı) için park kontrol kablosunu (madde 11) geri bağlayın.
 
14. Kol kilit pimini (madde 19) çıkartın.
 
15. Aracın içinden el frenini uygulayın. Frenleme mekanizması kolu hareketi yeniden minimum değerlere gelene kadar işlemi çok kez tekrar edin.
 
16. Fren hidroliği haznesi kapağını açın.
Smontaggio ruota
17. Koruyucu kapağı (madde 20) çıkartın ve kaliper üzerindeki tahliye tapasına (nokta 21) şeffaf bir hortum bağlayın; hidrolik akışkanını toplamak için hortumun diğer ucu altına bir kap yerleştirin.
Rimozione pastiglia freno
18. Tahliye tapasını (madde 21) açın.
 
19. Aracın fren pedalına fren hidroliği tahliye tapasından akmaya başlayana kadar üst üste basın.
 
20. Pedalı basılı tutarak tahliye tapasını kapatın. Pedalı serbest bırakın, bir kaç saniye bekledikten sonra fren akışkanı herhangi bir hava kabarcığı olmaksızın akana ve fren pedalının normal direnci ve hareket mesafesi geri kazanılana kadar işlemi tekrar edin.
21. Tabloda verilen sıkma torklarını kullanarak, tahliye tapası vidasını sıkın:
 
Tahliye tapası M6x1 M6x1 M6x1 M6x1
Sıkma torku 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
22. Şeffaf hortumu çıkartın ve koruyucu kapağı tahliye tapası üzerine geri takın.
 
23. Diğer tahliye tapaları için de tahliye işlemini tekrar edin.

24. Tahliye işlemi sonrasında kaliper içindeki pistonları uygun bir alet kullanarak (ekartör gibi) tamamen geri çekin ve sonrasında hidrolik akışkanı seviyesini üreticinin tavsiyesine göre tamamlayın.

25. Fren hidroliği haznesi kapağını kapatın.

26. Motor çalışıyor haldeyken, aracın fren pedalına güçlü bir baskı uygulayın ve kaliperden herhangi bir hidrolik sızıntısı ya da devrede anormal bir basınç kaybı olmadığını ve arka fren lambalarının yandığını kontrol edin.

TEHLİKE! Kaliperden hidrolik sızıntısı varsa, nedenini bulmak ve sorunu çözmek için bu dokümanda belirtilen tüm adımları tekrar edin.​​
Smontaggio ruota
27. Birleşik el frenli kaliperlerde el freni kablosu terminalini kaliper üzerindeki yerine bağlayın. Kabin el frenini üst üste çekip serbest bırakın.
28. Tekerleği geri takın.
29. Balatalar yeniyse, yedek balata ile verilen talimatları izleyerek alıştırma yapın.
​​
Here the instructions for the replacement of brake calipers:
 
Floating calipers with central spring 
Smontaggio ruota
Floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
Rimozione pastiglia freno
 
 
All the information on this instruction sheet applies to both types of calipers, unless otherwise specified.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Remove the wheel
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 1), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 2) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Rimozione pastiglia freno
2. Remove the protective caps (point 3) from the guiding bushes.
 
3. If the cap has a lip (point 4), snap off the cap by pulling on the lip (point 4) with your fingers.
 
4. If the cap is made of hard plastic (point 5), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
 
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING! There are two types of guiding bushes:
 - with separate screw
 - with incorporated screw

 
 
Rimozione pastiglia freno
5. Loosen and completely remove the screw (point 6) or incorporated guiding bush (point 7) using a spann 
 
WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver.

DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open. 
Smontaggio pinza freno
6. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 8), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 9) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
7. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes (point 8) must be removed to separate the caliper body (point 10) completely from the caliper bracket (point 9).
 
 
 
 
Rimozione pastiglia freno
8. Pull the caliper body (point  10) away from the caliper bracket (point 9) by twisting it around the other guiding bush until the pads come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.
 
Smontaggio pinza freno
9. Remove the pads (point 11) and springs (point 12) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
Smontaggio ruota
10. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
 
11. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 13).
Rimozione pastiglia freno
12. Place a spacer (point 14) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Smontaggio pinza freno
13. Loosen the supply line (point 15) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
14. Unscrew the fixing bolts (point 16) using an open-ended spanner and remove the caliper bracket (point 9) from the hub bracket.
 
15. Detach the supply line (point 15) completely from the caliper body.
 
16. Promptly wipe off any brake fluid leaks.
 
17. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
18. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
19. Pull away the caliper to be replaced.
20. Clean the braking surfaces (point 17) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Caliper fitting procedure
 
CAUTION! Do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
Lubricate the bushes and dust covers using the grease provided before fitting the new caliper.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.

1. Remove the protective caps from the bushes, where present.
2. Loosen the screws or guiding bushes with incorporated screw.
3. In the case of separate screws, take the screws out completely.
4. Pull the caliper body away from the caliper support.
 
WARNING! To avoid damaging the dust covers, pull out the bushes from the side of the cover.

5. Remove the covers.
6. Thoroughly clean all the components to be fitted, the bush seats and the cover seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).
7. Clean the mounting faces on the hub bracket.
 
Smontaggio ruota
8. Position the new caliper bracket (point 18) by inserting it in the disc.
 
9. Insert and approach the two fixing bolts (points 19 and 20).
 
10. Tighten the fixing bolt on the disc entry side (point 19) (in forward gear) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
11. Tighten the second fixing bolt 20 (on the disc exit side) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
Use the following recommended tightening torques for reference:
 
Type of screw Tightening torque
M12x1,25 115 Nm
M12x1,5 125 Nm
M14x1,5 180 Nm
M16x1,5 210 Nm
 
Rimozione pastiglia freno
12. Grease the entire inner surface of the covers (point 21) and the contact profile (point 22) with the caliper body evenly.
 
13. Insert the covers (point 21) in the seats (point 23) on the caliper body.

CAUTION! Using your finger, check the cover has been inserted and seated in the caliper body correctly.
 
14. Grease the external surface of the bushes (point 24) and their seats (point 25) in the caliper body, insert the bushes in the caliper body from the side opposite the cover.

15. Push the bushes (point 24) until the covers (point 21) fit in their seat (point 26).
Smontaggio ruota
16. Remove any excess grease.
 
17. Fit the caliper body onto the caliper bracket threading through and screwing on the screw or the incorporated bush on the disc exit side (in forward gear).
 
18. Pull the caliper body (point  27) away from the caliper bracket (point 18) by twisting it around the guiding bush until the pads go into the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the guiding bush seat as a point of attachment.
 
 
Fitting the pads
 
Smontaggio ruota
1. Where envisaged, fit the side springs (point 12) in the caliper bracket, exerting the right amount of pressure to attach them securely.
Rimozione pastiglia freno
2. In the case of calipers with four springs, always fit the springs with the vanes facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Observe the correct fitting direction.
WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 11) in the caliper bracket (point 18); for type B calipers, use a screwdriver to prise open the side springs  (point 12).

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
 
4. Thread the wear indicator cable (point 1) through the dedicated duct as follows:
 
For type A calipers - in the spring (point 28). 
Smontaggio ruota
For type B calipers - in the caliper body (point 27).
Rimozione pastiglia freno
 
If there are any pads with an adhesive side, remove the protective film.
Smontaggio ruota
4. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 27) around the screwed-on guiding bush. If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the caliper body and the pad before you have completed the caliper body fitting.

CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper bracket.
Rimozione pastiglia freno
5. Move the caliper body (point 27) towards the caliper bracket (point 18).
 
6. Reinsert the guiding bush (point 29) in the caliper bracket seat. 
Smontaggio ruota
7. Insert and screw in a new screw (point 30), where present.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body (point 27) must be repositioned on the caliper bracket (point 18), then reinsert both guiding bushes (point 29) and insert and tighten two new screws (point 30), where present.
Smontaggio ruota
9. If it is not screwed in yet, tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the other incorporated guiding bush at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
Type    Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
11. In the case of residual torque reducing springs (point 31) hook the spring under the plate (point 32) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION! Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the parts (point 33) to make sure they stay in place and fit new protective caps (point 34), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
13. Turn the protective cap (point 34) so that it adheres fully to the seat (point 35).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole (point 36).
 
16. Reconnect the brake fluid supply line.
 
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the hydraulic circuit to reopen.
 
18. Open the brake fluid reservoir cap.
 
Smontaggio ruota
19. Remove the protective cap (point 37) and connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
Rimozione pastiglia freno
20. Open the bleeder plug (point 38).
 
21. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
22. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
23. Tighten the bleeder plug applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
24. Remove the transparent tube and reposition the protective cap on the bleeder plug.
 
25. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.

26. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

27. Close the brake fluid reservoir cap.

28. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
29. In the case of calipers with an incorporated parking brake, connect the parking brake cable terminal to its seat on the caliper.
Smontaggio ruota

30. Pull and release the cabin parking brake repeatedly.
31. Refit the wheel.
32. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads. 
 
Here the instructions for the replacement of components for commercial vehicle floating calipers (type ECS53 and ECS60) with incorporated electric parking mechanism:
1. Actuator unit
2. Pads
3. Caliper body (without pads and caliper bracket) 
4. Caliper bracket
 
WARNING! Read this document before replacing the spare parts contained in the pack. Only perform those steps required for replacing the spare part or parts contained in the pack.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner.
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
 
2. Remove the wheel.
Smontaggio ruota
 
3. Release the actuator unit electricity supply cable from the cable gland.
 
4. For caliper type ECS60 loosen and remove the cable gland (point 5).
 
5. Disconnect the electricity supply cable (point 6) from the actuator unit.
WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
Disassembling the actuator unit 
 
WARNING! Proceed with disassembling the actuator unit only if a separate spare part is available.
 
1. Loosen the fastening screws (point 7) from the actuator unit (point 1).
 
2. Remove the actuator unit (point 1).
 
3. Remove the seal (point 8).
Rimozione pastiglia freno
 
Disassembling the pads
 
CAUTION! Do not damage any components you intend to re-use.
DANGER! Do not cause the brake fluid supply line to stretch.
 
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 9), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
 
2. Remove the protective cap (point 10) from the secondary bush (forward drive revolution disc exit side).
Smontaggio pinza freno
3. If the cap is made of hard plastic (point 11), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.

WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
 
Smontaggio ruota
4. Loosen and remove the secondary screw (point 12).
 
5. For caliper type ECS60 use a screwdriver to prise the bush out of the groove to release it from the caliper bracket.
Smontaggio pinza freno
6. Remove the protective cap (point 14) from the primary bush (forward drive revolution disc entry side).
 
7. Loosen the primary screw (point 15) completely and remove it.

WARNING! Use a screwdriver to prise the guiding bushes out from the grooves.
 
8. Take out the primary guiding bush (point 16) enough to release it from the caliper bracket.
 
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 3) away from the caliper bracket (point 4) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
10. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the bush seat as a point of attachment.
Rimozione pastiglia freno
11. Remove the pads (point 17) and springs (point 18) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
 
Smontaggio pinza freno
12. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 19).

WARNING! For the correct refitting of the same pads, mark some arrows (where not present) on the pads with a marker to indicate the direction of rotation of the disc.
 
 
Disassembling the caliper body
 
Smontaggio ruota
1. Place a spacer (point 20) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

AWARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Rimozione pastiglia freno
2. Loosen the supply line (point 21) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
3. Detach the supply line (point 21) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
4. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

5. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
 
6. Pull away the caliper body (point 3).
 
 
 
Disassembling the caliper bracket
Smontaggio ruota
CAUTION! During disassembly, keep the caliper bracket in position to avoid it accidentally dropping.
 
1. Loosen the fastening screws (point 22).
 
2. Remove the caliper bracket (point 4) from the hub bracket.
Fitting procedure
Smontaggio ruota 
Reassemble the new spare components.
 
1. Thoroughly clean all the components to be fitted (whether new or removed previously), the bush seats and the spring seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).

DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged.
 
2. Clean the mounting faces (point 23) on the hub bracket.
 
3. Clean the braking surfaces (point 24) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
Fitting the caliper bracket
Smontaggio ruota 
1. Position the new caliper bracket (point 25) on the hub bracket.

2. Insert and tighten the fastening screws (point 26) at the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
 
Fitting the pads and caliper body 
Smontaggio ruota
1. Reinsert the springs (point 27), placing them the right way round in their seats.
Rimozione pastiglia freno
2. For caliper type ECS52 with four springs, always fit the springs with the vanes (point 28) facing the outside of the caliper bracket.

WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 29) in the caliper bracket (point 25); use a screwdriver to prise open the side springs (point 27).
Smontaggio ruota
4. In the case of residual torque reducing springs (point 30) hook the spring under the plate (point 31) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
Rimozione pastiglia freno
CAUTION! Observe the correct fitting direction.

CAUTION! If the caliper body is new, do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
 
6. Position the caliper body (point 32) by inserting it in the disc, so that the guiding bushes coincide with the holes on the caliper bracket.

CAUTION! Do not damage the covers.
 
7. Push the guiding bushes (point 33) into their seats on the caliper bracket.
 
8. Insert and tighten the screws (point 34) using a tightening torque of 32 ÷ 36 Nm.
 
9. Position the caps (point 35).

CAUTION! Before removing the protective cap, leave the supply point as high as possible, making sure none of the brake fluid inside the caliper leaks out.
 
10. Reconnect the wear indicator cable, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim on the caliper, where present, and securing any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno

 
Connecting the brake fluid supply line
 
 
Rimozione pastiglia freno
1. Remove the protective cap (point 36) from the brake fluid inlet hole.
 
2. Reconnect the brake fluid supply line (point 21).
 
3. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
Smontaggio ruota
4. Remove the protective cap (point 37) from the bleeder plug (point 38).
 
5. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
Smontaggio pinza freno
6. Open the bleeder plug (point 38).
 
7. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.

8. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
9. Tighten the bleeder plug (point 38) applying the tightening torque specified in the following table:
 
Bleeder type M10x1
Tightening torque 12÷16 Nm
 
10. Remove the transparent tube.
 
11. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
 
12. Reposition the protective cap (point 37).
 
13. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

14. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.

DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
Smontaggio ruota
 
Fitting the actuator unit
 
WARNING! The actuator unit may be supplied already fitted to the caliper body.

Reassemble the new spare components.
 •  Clean any components you removed previously before reassembling them.
CAUTION! Always use new screws with thread locker. Always fit a new seal.
DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged
 
Smontaggio ruota
1. Clean the contact surface on the caliper and on the actuator unit.
 
2. Remove any thread locker residue from threaded screw seats.
 
3. Clean and lubricate the seal (point 39) with the grease supplied.
 
4. Lubricate the internal diameter of the actuator unit coupling with the grease supplied.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Smontaggio ruota
5. Position the seal (point 39) in its seat (point 40) on the caliper body.
 
6. Fit the actuator unit (point 41) on the torx screw (point 42) on the caliper body.
 
7. Turn the actuator unit (point 41) so that the holes (point 43) of the fastening screws (point 44) coincide with their original fitting position.

CAUTION! Avoid pinching the seal (point 39) when fitting the actuator unit on the caliper body.
 
8. Insert and tighten the fastening screws (point 44) at a tightening torque of 7 ÷ 10 Nm.
Rimozione pastiglia freno
9. Remove the protective cap (point 45), where present, and connect the electrical supply cable (point 6).
 
10. Where removed previously, screw on the cable gland (point 5).
 
11. Secure the actuator unit electricity supply cable (point 6) to the cable gland (point 5).
 
 
 
Final phases
 
1. Refit the wheel.
 
2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
 
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device. (On Board Diagnosis – OBD).
 
 
Here the instructions for the replacement of the caliper body for floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
When replacing only the fastening screws, only refer to the relevant parts.
Smontaggio ruota
Replacement procedure
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 • Remove the wheel.
 
For ECS calipers
 
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit (point 5) and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Without this operation, the piston cannot be pulled back with the retractor or another suitable tool.
CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the electricity supply cable (point 2) from the actuator unit.

WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
 
 
For all types of calipers
 
Smontaggio ruota
1. For calipers with a parking brake, detach the control cable (point 3) from the caliper.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the wear indicator (point 4), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 5) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno
3. Remove the protective caps (point 6) from the guiding bushes.
 
Smontaggio ruota
4. If the cap has a lip (point 7), snap off the cap by pulling on the lip (point 7) with your fingers.
Rimozione pastiglia freno
5. If the cap is made of hard plastic (point 8), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING!  There are two types of guiding busheswith separate screw, with incorporated screw.​​​​​
Smontaggio pinza freno
6. Loosen and completely remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10) using a spanner.
Smontaggio ruota
7. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes 11 must be removed to separate the caliper body (point 13) completely from the caliper bracket (point 12).

WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver and take care not to damage any rubber parts of the caliper.
DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open.
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) by twisting it around the other guiding bush until the pads (point 14) come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports. Do not use the bush seat as a point of attachment.
Smontaggio ruota
11. Remove the pads (point 14) without causing any damage.
 
12. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
Smontaggio ruota
14. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 15).
 
Rimozione pastiglia freno
15. Place a spacer (point 16) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.
 
 
WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
 
Smontaggio ruota
16. Loosen the supply line (point 17) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
17. Loosen completely and remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10).
 
18. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
19. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
20. Detach the supply line (point 17) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
21. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

22. Keep the supply line raised to prevent any brake fluid leaks.
 
23. Pull away the caliper to be replaced.

24. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
 
25. Clean the braking surfaces on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Fitting the pads
 
CAUTION! If there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
Smontaggio ruota
1.Check the springs are correctly positioned. In the case of calipers with four springs, make sure the vanes are always facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Incorrect spring positioning could possibly cause injury.​​​​
Rimozione pastiglia freno
2. Insert the pads (point 14) in the caliper bracket (point 12). Use a screwdriver to press the side springs.

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Where present, attach the wear indicator terminal (point 20)  to the pad opposite the pistons, replacing it if necessary.

CAUTION! When attaching the wear indicator terminal, make sure the most protruding part is facing the friction surface on the pad.
 
 
Fitting the caliper body
 
CAUTION! For calipers with a parking brake - while the caliper body is disassembled from the brake disc and/or the brake pads are absent, do not move the piston either hydraulically or using the lever as this could damage the spring and/or cause the brake fluid to leak.
Smontaggio ruota
1. On the caliper bracket, wipe the fitting areas (point 21) with the caliper body (guide seats) with a damp cloth.

CAUTION! Do not use products which could damage the protective covers, such as nitro-tetrachloroethylene thinner, petrol, etc.
 
2. Clean and uniformly grease the entire internal surface of the covers, the external surface of the guiding bushes and their seats in the caliper body.​​​​​
Smontaggio ruota
3. Position the new caliper body (point 22), setting one of the two guiding bushes (point 10) in the seat on the caliper bracket (point 12).

CAUTION! Don’t remove the protective cap from the brake fluid inlet hole until the tube is connected definitively.
 
4. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 23).
 
5. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 22) around the seated guiding bush.
Smontaggio ruota
CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper support. Replace the covers if necessary.

WARNING! If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the body and the pad before you have completed the caliper body fitting.
 
6. Thread the wear indicator probe (point 20) through the dedicated hole in the caliper body (point 22).
 
Rimozione pastiglia freno
7. Reinsert the other guiding bush (point 10) in the caliper bracket seat (point 12).
 
8. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 24).

CAUTION! When replacing the caliper bracket on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body must be repositioned on the caliper bracket, then reinsert both guiding bushes and insert and tighten two new screws.
Smontaggio ruota
9. Tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush (point 24) on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the incorporated guiding bush (point 25) at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
 
Type   Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
​​​​
 
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
Smontaggio ruota
11. In the case of residual torque reducing springs (point 26) hook the spring under the plate (point 27) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER!  Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION!  Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the part (point 28) to make sure it stays in place and fit new protective caps (point 29), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Rimozione pastiglia freno
13. Turn the protective caps (point 29) so that they adhere fully to the seat (point 30).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole.
16. Reconnect the brake fluid supply line.
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
CAUTION! Before assembling the piston with the pads, make sure the caliper bracket, pads and disc are present.
 • Use the lever to assemble the piston with the pads.
  CAUTION! Hydraulic operation is only permitted when the piston is less than 1 mm from the pads.
 
 
For all types of calipers
 
1. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 31) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
2. Open the bleeder plug (point 31).
 
3. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
 
4. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.

5. Tighten the bleeder plug (point 31) applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Rimozione pastiglia freno
 
 
 
6. Remove the transparent tube.
7. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
8. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.
9. Close the brake fluid reservoir cap.
10. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
 • Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 • Restore the correct tension to the control cable.
 • Repeatedly operate the parking brake lever in the vehicle cab until the usual stroke has been re-established.
 
 
For ECS calipers
 
 
 
Smontaggio ruota
1. Remove the protective cap (where present) and connect the electrical supply cable (point 2).

2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
Rimozione pastiglia freno
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device (On Board Diagnosis - OBD).
 
 
For all types of calipers
 
1. Refit the wheel.
2. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads.
 
Garanti sınırlamaları
 
Bu garanti, ürünün teslimatından sonraki iki yıl içindeki tüm uygunsuzluk ayıplarını kapsar. Tüketicinin uygunsuzluk ayıplarını, ayıbın giderilmesi için işlem yapma süresine yönelik garanti süresi limitinin, ürünün tesliminden sonraki yirmi altı ay olduğu gerçeğini değiştirmeksizin, söz konusu ayıbın tespitinden itibaren iki ay içinde bildirmesi gereklidir. Bir uygunsuzluk ayıbı olması halinde kullanıcının, yerine göre Tüketici Kanunun 130. maddesine uygun olarak ürünü tamir ettirme veya değiştirme ya da uygun bir fiyat indirimi veya kontrat feshini talep etme hakkı vardır.
 
Bu garanti, bu ürünle ilgili olarak verilen tek garanti olup, sözlü veya yazılı olarak verilen tüm garantilerin yerine geçer.

Bir ayıp tespit edilmesi durumunda, kullanıcının şunları yapması gereklidir:
 • iptal cezası kapsamında üreticiyi ve distribütörü altı gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek; aynı zamanda kullanıcının iade edilen Ürün veya parçaları üzerinde tespit edilen ayıbın bir açıklamasını ve Ürünün tanımı ile satın alma tarihini (perakende olarak mı satıldığını veya Ürün tertibatı parçası olarak distribütör tarafından mı satıldığını) gösteren orijinal kullanıcı satın alma belgesini sunmalıdır;
 • ayıplı olduğu iddia edilen Ürünü, 25 -24035 Curno (BG) - İtalya'da bulunan Brembo S.p.A. genel merkezine dağıtım zinciri aracılığıyla göndermelidir. 
 
Garanti, aşağıdakiler için geçerli değildir:
 • Ürüne kısmen veya tamamen yanlış kullanım, kaza, yangın, kimyasal aşınma, belirtilenin haricindeki amaçlar için kullanım, kötüye kullanım, belirtilenin haricindeki modellerde kullanım, Üretici talimatlarına aykırı montaj, veya verilen talimatlarda Üretici tarafından belirtilen şekilde Ürün bakımının yapılmamasına bağlı hasarlar;
 • konfor, gürültü, titreşim veya sert sürüş özellikleri ile alakalı şikayetler.
 
Ürün, Brembo kataloglarında ve/veya Brembo ürün distribütörleri tarafından belirtilen belirli model ve kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş olup, bunlar Brembo web sitesinde (www.brembo.com) mevcuttur. Ürün, Karayolları Kanununda yer alan yönetmelikler dahil olmak üzere Ürünün monte edildiği aracın bulunduğu devletler ve/veya ülkelerde geçerli kanunlara uygun olarak ve devletin ve/veya ülkenin şart koştuğu herhangi bir yetki/onay, izin veya ruhsat alındıktan sonra kullanılmalıdır.
 
Avrupa Birliği üye devletleri sınırları içinde satılan ürünler için bu Garanti Sınırlamaları, 25 Temmuz 1985 tarihli Konsey Direktifi 85/374/EEC hükümlerine uygun olarak geçerlidir.
Birleşik Devletler sınırları içinde satılan ürünler için Garanti Sınırlamaları, ilgili federal veya eyalet kanunlarına uygun olarak geçerlidir.
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
 • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
 • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
 • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
 • Basınçlı hava kullanarak kaliper pistonlarını sökerken ellerinizi balata yuvasına sokmayın elleriniz ezilebilir.
 • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Kazara temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin. 
 • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
 • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
 • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.
 • Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir.
 • Kauçuk bileşenleri takarken keskin aletler kullanmayın, bileşenler zarar görebilir. Hasarlı parçaların değiştirildiğinden emin olun.
 
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Arabalarda ve hafif ticari araçlarda kaliper braketi değişim talimatları
Gizlilik Politikası">