Arabalarda ve hafif ticari araçlarda kaliper braketi değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları kaliper braketi paketinde de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Bu montaj talimatları, standart tamir işleri için bir rehber olup, farklı fren sistemleri için geçerli olabilecek bazı farklı özellikleri göz ardı ediniz. Araç ve fren sistemi üreticileri tarafından hazırlanan özel talimatlara detaylı olarak uyulmalıdır. 
Bu doküman, 2 veya 4 yan yaylı ve artık tork azaltma yaylı yüzer kaliperlerde, kaliper braketi değişim talimatlarını içermektedir.
Sadece yan yayları değiştiriyorsanız, sadece ilgili bölümlere bakın.
 
Değişim prosedürü
 
Değişim prosedürüne başlamadan önce, değişim için kullanılacak yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
Yeniden montajı doğru yapmak için, kısmen veya tamamen sökülen tüm bileşenlerin konumlarını not edin.
 
DİKKAT! Bütün kaliper braketi değişim işlemlerinde, kaliperdeki esnek hidrolik giriş hortumunun çıkartılmaması GEREKLİDİR.
 
 
Burada, ECS kaliperleri değişim prosedürü yer almaktadır:
Fren balatası
1. UYARI! Bir elektrik arızası durumunda, aktüatör ünitesini (madde 1'de açıklanan şekilde) sökün ve uygun bir anahtar ile torks vidasını saat yönünde çevirerek pistonu geri çekin.
Rimozione pastiglia freno
2. Arıza tespit aracını (Tümleşik Arıza Tespit - OBD) araca bağlayın ve araç üreticisi tarafından açıklanan şekilde bakım modu prosedürüne alın.

DİKKAT! Bu işlem olmadan piston, ekartör veya başka uygun bir aletle geri çekilemez.
Yedek parçanın araç yazılımıyla uyumlu olduğundan emin olun.
Kaliper
3. Elektrik besleme kablosunu (madde 2) aktüatör ünitesinden sökün.

UYARI! Konnektör, bir emniyet mandalı ile takılmış olabilir.

 
Tüm kaliper türleri için değişim prosedürü:
Piston
4. El frenli kaliperlerde, kontrol kablosunu (madde 3) kaliperden çıkartın.
Pulizia piano d’appoggio disco freno nuovo
5. Varsa aşınma göstergesi (madde 4) bağlantısını araçtaki terminalden kesin ve onu kalipere sabitleyen ayar sacından (madde 5) ve şasi üzerindeki diğer tüm bağlantılardan serbest bırakın.
Pulizia piano d’appoggio disco sul mozzo ruota
6. Koruyucu kapakları (madde 6) kılavuz burçlardan sökün.
 
7. Eğer kapağın dudağı (madde 7) varsa, dudağı parmaklarınızla çekerek kapağı çıkartın.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Eğer kapak sert plastikten (madde 8) yapılmışsa, bir tornavida ile kaldırın. Kapak söküldüğünde kırılacaktır.

UYARI! Sökülen sert plastik kapakları yeniden kullanmayın.
DİKKAT! Sökülecek kılavuz burç, kaliper gövdesinin fren hidroliği besleme hattını germeden dönmesine izin verecek burç olmalıdır.
UYARI! İki tür kılavuz burç bulunmaktadır:
 • ayrı vidalı
 • birleşik vidalı
Assemblaggio mozzo ruota e disco
9. Vidayı (madde 9) veya birleşik kılavuz burcunu (madde 10) bir anahtarla gevşetin ve tamamen sökün.
 
10. Birleşik olmayan kılavuz burçta (madde 11), kılavuz burcu bir tornavida ile yatağından kaldırarak kaliper braketinden (madde 12) çıkartın.
 
Controllo dell’oscillazione con il kit metrologico
11. Süspansiyonlu ve yaprak yaylı arka tekerleklerde kaliperi değiştirirken, kaliper gövdesinin (madde 13) kaliper braketinden (madde 12) tamamen ayrılması için her iki kılavuz burcun (madde 11) sökülmesi gerekir.
 
UYARI! Kalipere yapışık fren balataları varsa, kaliperin kauçuk kısımlarına zarar vermemeye özen göstererek buları bir tornavida ile ayırın.
TEHLİKE! Kaliper gövdesinin açılması, artık tork azaltma yaylarının fırlayarak açılmasına neden olabilir.
 
Rimontaggio della pinza freno
12. Kaliper gövdesini (madde 13) kaliper braketinden (madde 12) diğer kılavuz burcu etrafından balatalar kaliper braketinden çıkana kadar çevirmek suretiyle çekerek uzaklaştırın. Kaliper gövdesini araç şasisine uygun desteklerle bağlayın. Burç yatağını bağlantı noktası olarak kullanmayın.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
13. Balataları (madde 14) zarar vermeden çıkartın.
Azionamento pedale freno
14. Yanlış montajı önlemek için diskin dönüş yönünü balatlar üzerine bir keçeli kalemle işaretleyin.
 
Azionamento pedale freno
15. Uygun malzemeler ve ürünler (örn. nemli bir bez) kullanarak balataların montaj yüzeyini temizleyin. Kaliper gövdesi üzerindeki balataların montaj yüzeyindeki yapışkan kalıntılarını temizleyin.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
16. Hala yerindeyse, artık tork azaltıcı yayları (madde 15) çıkartın.
 
Azionamento pedale freno
17. Vidayı (madde 9) veya birleşik kılavuz burcunu (madde 10) gevşetin ve tamamen sökün.
 
18. Birleşik olmayan kılavuz burçta (madde 11), kılavuz burcu bir tornavida ile yatağından kaldırarak kaliper braketinden (madde 12) çıkartın.
 
19. Kaliper gövdesini (madde 13) kaliper braketinden (madde 12) çekin, fren hidroliği besleme hattının gerilmemesine dikkat edin.
Azionamento pedale freno
20. Açık uçlu bir somun anahtarı kullanarak montaj cıvatalarını (madde 16) açın ve kaliper braketini (madde 12) göbek braketinden sökün.
 
21. Disk üzerindeki frenleme yüzeylerini (madde 17) bir yağ çözücüyle (örn. Solvent SE47) temizleyin.
 
DİKKAT! El frenli kaliperler için: kaliper gövdesi fren diskinden sökülürken ve/veya fren balataları olmadığında, pistonu hidrolik olarak veya manivela kullanarak hareket ettirmeyin, yay zarar görebilir ve/veya fren hidroliği sızıntısına neden olabilir.
 
Montaj prosedürü
 
Göbek braketi üzerindeki montaj yüzeylerini temizleyin.
 
1. Yeni kaliper braketini (madde 18) diskin içine takarak yerleştirin.
 
2. İki montaj vidasını (madde 19 ve 20) takın ve yaklaştırın.
 
3. Disk giriş tarafındaki montaj cıvatasını (madde 19) sıkın (ileri viteste) ve araç üreticisi tarafından önerilen sıkma torkunu uygulayın.
 
4. İkinci montaj cıvatasını (madde 20) (disk çıkış tarafı) araç üreticisi tarafından verilen sıkma torku değerlerini uygulayarak sıkın.
 
Alternatif olarak, önerilen sıkma torku değerlerini referans alabilirsiniz:
Vida türü M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5 M16x1,5
Sıkma torku 115 Nm 125 Nm 180 Nm 210 Nm

 
Balataların montajı
 
DİKKAT! Eğer yapışkan taraflı balata varsa, yeni balataların takılması gerekir; yedek balata ile birlikte verilen talimatları izleyin.
 
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Yedek varsa, kaliper braketindeki yan yayları (madde 21) güvenli şekilde bağlanmasını sağlayacak yeterli baskıyı uygulamak suretiyle değiştirin.
Azionamento pedale freno
2. Dört yaylı kaliperlerde daima yayları, kanatlar kaliper braketinin dış tarafına bakacak şekilde monte edin.

DİKKAT! Doğru montaj yönüne uyun.
 
Azionamento pedale freno
3. Balataları (madde 14) kaliper braketine (madde 18) yerleştirin. Yan yayları bastırmak için bir tornavida kullanın.

UYARI! Balataların üzerindeki ok işaretlerinin, disk dönüş yönünü göstermesi gereklidir.
TEHLİKE! Balataların, sürtünme malzemesi diske bakacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
DİKKAT! Aşınma göstergeli balata, sökülmeden önceki orijinal yerine geri takılmalıdır.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
4. Mevcut olan yerlerde, aşınma göstergesi terminalini (madde 4) pistonu karşısındaki balataya monte edin, gerekiyorsa değiştirin.

DİKKAT! Aşınma göstergesi terminalini bağlarken, en çıkıntılı tarafın balata üzerindeki sürtünme yüzeyine baktığından emin olun.
 
Kaliper gövdesinin takılması
 
UYARI! Eğer yeni balata varsa, pistonların geri çekilmesi gerekir; yedek balatayla birlikte verilen talimatlara uyun.
 
1. Kaliper gövdesi üzerindeki kaliper braketi montaj alanlarını (kılavuzların uçları, kapaklar) nemli bir bezle temizleyin.
DİKKAT! Nitro-tetrakloroetilen tiner, petrol, vb. gibi koruyucu kapağa zarar verebilecek ürünler kullanmayın.
 
2. Kapakların tüm iç yüzeyini, kılavuz burçların dış yüzeylerini ve kaliper gövdesi içindeki yataklarını temizleyin ve eşit şekilde gresleyin.
 
Azionamento pedale freno
3. İki kılavuz burçtan (madde 10) birini kaliper braketi (madde 18) üzerindeki yatağa takarak yeni kaliper gövdesini (madde 13) yerleştirin.
 
4. Birleşik olmayan kılavuz burçlarda (madde 11), yeni bir vida (madde 22) takın ve sıkın.
 
DİKKAT! Yerleştirilecek olan kılavuz burç, fren hidroliği besleme hattını herhangi bir gerilmeye maruz bırakmayacak burç olmalıdır.
 
5. Kaliper gövdesini (madde 13) oturtulan kılavuz burcu etrafında çevirerek kaliperi dikkatlice kapatın.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
6. Aşınma göstergesi probunu (madde 4) kaliper gövdesindeki (madde 13) ilgili delikten geçirin.
 
DİKKAT! Burçların üzerindeki koruyucu kapakların kaliper desteğine çarparak hasar görmediğinden emin olarak kaliperi dikkatlice kapatın. Gerekiyorsa kapakları değiştirin.

UYARI! Yapışkan yüzeyli balata varsa, kaliper gövdesi montajını tamamlamadan önce gövde ile balata arasında temas oluşmamasına dikkat edin.
 
 
 
Azionamento pedale freno
7. Kılavuz burcunu (madde 10) kaliper braketi yatağına (madde 18) geri takın.
 
8. Birleşik olmayan kılavuz burçlarda (madde 11), yeni bir vida (madde 23) takın ve sıkın.
Rimontaggio delle pastiglie nuove
9. Disk giriş tarafındaki (ileri viteste) kılavuz burç sabitleme vidasını veya birleşik kılavuz burcunu sıkın. Daha sonra diğer vidayı veya birleşik kılavuz burcunu aynı torkta sıkın.
 
DİKKAT! Süspansiyonlu ve yaprak yaylı arka tekerleklerdeki kaliper braketini değiştirirken, kaliper gövdesinin kaliper braketi üzerine geri yerleştirilmesi gerekir, daha sonra her iki kılavuz burcu geri takın ve iki yeni vidayı takın ve sıkın.

10. Aşağıdaki tabloda belirtilen sıkma torkunda sıkın:
 
Tip   Sıkma torku
Sabitleme vidası (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Birleşik vidalı kılavuz burç (M8 - CH6) 32÷36 Nm 
Birleşik vidalı kılavuz burç (M10 - CH8) 65÷75 Nm 
 
TEHLİKE! Açıklanan sıkma sırasını izleyin; aksi halde kaliper doğru çalışmayabilir.
 
 
El frenli kaliperler için
 
1. Pistonu balatalarla birleştirmek için manivelayı kullanın.
 
DİKKAT! Pistonu balatalarla birleştirmeden önce, kaliper braketinin, balataların ve diskin mevcut olduğundan emin olun.
DİKKAT! Hidrolik çalıştırmaya sadece pistonun balatalardan mesafesi 1 mm altında olduğunda izin verilir.
 
Tüm kaliper türleri için
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Artık tork azaltma yaylarında (madde 24), yayı balatanın plakası (madde 25) altına asın ve plakanın alt tarafını oyuk uçlu bir tornavida yardımıyla diğer balataya asın.

TEHLİKE!  Yanlış yay bağlantısı, fırlayarak açılmasına neden olabilir.
DİKKAT!  Doğru montaj yönüne uyun.
Azionamento pedale freno
2. Yerinde kalmalarını sağlamak için parçayı (madde 26) dikkatlice temizleyin ve yedek parça setinde verilen gres ile bunların iç yüzeylerini ve kaliper gövdesi yatağını gresleyerek yeni koruyucu kapakları (madde 27) takın.
 
UYARI! EUH210 - Malzeme güvenlik bilgi formu talep edilmesi halinde mevcuttur.
UYARI! EUH208 - N-alkilleştirilmiş benzotriazol içerir. Alerjik reaksiyona neden olabilir.
 
3. Koruyucu kapakları (madde 27), yatağına (madde 28) tamamen oturacak şekilde çevirin.
 
 
El frenli kaliperler için
 
1. Varsa aşınma göstergesini araçtaki terminale yeniden bağlayın, kaliper üzerindeki ayar sacına hafif bir baskı ile sabitleyin ve şasi üzerindeki bağlantıları da sabitleyin.
2. Kontrol kablosunu doğru gerginliğe geri getirin.
3. Araç kabinindeki el freni kolunu, normal hareket mesafesi geri kazanılana kadar üst üste çalıştırın.
 
ECS kaliperleri için
Rimontaggio delle pastiglie nuove
1. Koruyucu kapağı (varsa) çıkartın ve elektrik besleme kablosunu (madde 2) bağlayın.
2. Sıfırlama prosedürünü (Montaj kontrolü) gerçekleştirin.
3. Gerekiyorsa, sayaçları araç üreticisi tarafından açıklanan şekilde sıfırlayın (Dahili Sayaçları Sıfırlama).
Azionamento pedale freno
4. Araç üreticisi tarafından istenmişse, balataları alıştırın.
5. Arıza tespit aygıtı bağlantısını çıkartın (Tümleşik Arıza Tespiti - OBD).

 
Tüm kaliper türleri için
 
1. Tekerleği geri takın.
2. Sistemde optimum basınç ve kuvvet yeniden elde edilene ve pedalın normal hareket mesafesi geri sağlanana kadar fren pedalını çalıştırın.
3. Haznedeki fren hidroliği seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa üzerini tamamlayın.
4. Fren hidroliği haznesi kapağını kapatın.
5. Balatalar yeniyse, yedek balata ile verilen talimatları izleyerek alıştırma yapın.
 
Garanti sınırlamaları
 
Bu garanti, ürünün teslimatından sonraki iki yıl içindeki tüm uygunsuzluk ayıplarını kapsar. Tüketicinin uygunsuzluk ayıplarını, ayıbın giderilmesi için işlem yapma süresine yönelik garanti süresi limitinin, ürünün tesliminden sonraki yirmi altı ay olduğu gerçeğini değiştirmeksizin, söz konusu ayıbın tespitinden itibaren iki ay içinde bildirmesi gereklidir. Bir uygunsuzluk ayıbı olması halinde kullanıcının, yerine göre Tüketici Kanunun 130. maddesine uygun olarak ürünü tamir ettirme veya değiştirme ya da uygun bir fiyat indirimi veya kontrat feshini talep etme hakkı vardır.
 
Bu garanti, bu ürünle ilgili olarak verilen tek garanti olup, sözlü veya yazılı olarak verilen tüm garantilerin yerine geçer.
 
Bir ayıp tespit edilmesi durumunda, kullanıcının şunları yapması gereklidir:
 • iptal cezası kapsamında üreticiyi ve distribütörü altı gün içinde yazılı olarak bilgilendirmek; aynı zamanda kullanıcının iade edilen Ürün veya parçaları üzerinde tespit edilen ayıbın bir açıklamasını ve Ürünün tanımı ile satın alma tarihini (perakende olarak mı satıldığını veya Ürün tertibatı parçası olarak distribütör tarafından mı satıldığını) gösteren orijinal kullanıcı satın alma belgesini sunmalıdır;
 • ayıplı olduğu iddia edilen Ürünü, 25 -24035 Curno (BG) - İtalya'da bulunan Brembo S.p.A. genel merkezine dağıtım zinciri aracılığıyla göndermelidir. 
 
Garanti, aşağıdakiler için geçerli değildir:
 • Ürüne kısmen veya tamamen yanlış kullanım, kaza, yangın, kimyasal aşınma, belirtilenin haricindeki amaçlar için kullanım, kötüye kullanım, belirtilenin haricindeki modellerde kullanım, Üretici talimatlarına aykırı montaj, veya verilen talimatlarda Üretici tarafından belirtilen şekilde Ürün bakımının yapılmamasına bağlı hasarlar;
 • konfor, gürültü, titreşim veya sert sürüş özellikleri ile alakalı şikayetler.
 
Ürün, Brembo kataloglarında ve/veya Brembo ürün distribütörleri tarafından belirtilen belirli model ve kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş olup, bunlar Brembo web sitesinde (www.brembo.com) mevcuttur. Ürün, Karayolları Kanununda yer alan yönetmelikler dahil olmak üzere Ürünün monte edildiği aracın bulunduğu devletler ve/veya ülkelerde geçerli kanunlara uygun olarak ve devletin ve/veya ülkenin şart koştuğu herhangi bir yetki/onay, izin veya ruhsat alındıktan sonra kullanılmalıdır.
Avrupa Birliği üye devletleri sınırları içinde satılan ürünler için bu Garanti Sınırlamaları, 25 Temmuz 1985 tarihli Konsey Direktifi 85/374/EEC hükümlerine uygun olarak geçerlidir.
Birleşik Devletler sınırları içinde satılan ürünler için Garanti Sınırlamaları, ilgili federal veya eyalet kanunlarına uygun olarak geçerlidir.
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
 • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
 • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
 • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
 • Basınçlı hava kullanarak kaliper pistonlarını sökerken ellerinizi balata yuvasına sokmayın elleriniz ezilebilir.
 • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Kazara temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin. 
 • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
 • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
 • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.
 • Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Arabalarda ve hafif ticari araçlarda tambur fren değişim talimatları
Gizlilik Politikası">