Arabalarda ve hafif ticari araçlarda tambur fren değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları tambur fren paketinde de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Bu montaj talimatları, standart tamir işleri için bir rehber olup, farklı fren sistemleri için geçerli olabilecek bazı farklı özellikleri göz ardı ediniz. Araç ve fren sistemi üreticileri tarafından hazırlanan özel talimatlara detaylı olarak uyulmalıdır. 
Değişim prosedürüne başlamadan önce, değişim için kullanılacak yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
 
 
Değişim prosedürü
 
Açıklanmış olan prosedür tek bir tekerlek için olup, aks üzerindeki diğer tekerlekte de tekrarlanmalıdır.
 
Fren balatası
1. Tekerlekleri sökün.
 
2. El freni tamamen serbest bırakılmalıdır.
 
3. Fren bloklarının ootomatik veya manuel ayarını tamamen sıfırlayın.
Smonta il tamburo del freno
4. Tambur freni sökün.
 
UYARI! Poyra ve tekerlek yataklarının, sensörlerin ve dişli halkaların zarar görmesini önlemek için kuvvet uygulamayın.
UYARI! Daima öngörülen özel aletleri kullanın.
Nel caso di tamburi dei freni con cuscinetti delle ruote e anelli dentati integrati, smonta queste parti per il successivo reimpiego
5. Tekerlek yataklı ve entegre dişli halkalı fren tamburunda bu parçaları daha sonra kullanmak üzere muhafaza edin (sadece hasarsız ve arızasız ise).
 
Değişim prosedüründeki diğer adımlara geçmeden önce, kolay montaj için Ürünü temizlemenizi ve kontrol etmenizi öneririz.
 
Temizlik/kontrol/ön montaj
 
1. Tamamen temiz, passız, çapaksız ve düzgün olması gereken tekerlek poyrasındaki flanşın/merkezleme ayar sacının yüzeyini; parlatılmış flanş yüzeyini temizleyin (açılı taşlama makinesi kullanmayın!).
 
2. Entegre tekerlek yataklı fren tamburlarında, yeni parçaları veya hasarsız ve arızasız sökülmüş parçaları talimatlara uygun olarak takın; önerilen özel yağlayıcıyı kullanın.
 
3. Tekerleek yatakları için yeni sızdırmazlık elemanları takın.
 
4. Varsa, dişli halkayı (yeni veya hasarsız ve arızasız) takın.
TEHLİKE! Tekerlek silindirleri, fren blokları, yaylar, kollar, etriyeler, dudaklar, vb. gibi bütün tambur fren bileşenlerinin, mükemmel çalışma durumunda olduklarından emin olmak için yeniden kullanılmadan önce kontrol edilmesi; aksi halde değiştirilmesi gereklidir.
 
5. Aksi belirtilmediği sürece, yeni fren tamburu üzerindeki pas koruyucu ürünü sadece flanş ve çalışma yüzeyine karşılık gelen yerlerden çıkartın.
 
Flanş yüzeyinin temiz, çapaksız ve hasarsız olduğunu kontrol edin.
Pulizia della superficie della flangia
Montaj prosedürü
Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
1. Yeni fren blokları kullanılacaksa, bunların ayarlarını tamamen sıfırlayın.
, applicare uniformemente un velo molto sottile di olio anticorrosivo
2. Ayrı tekerlek poyrası varsa, flanş üzerinde ince bir pas-koruyucu ürün (macun değil) filmi uygulayın.

 

3. Sabit konstrüksiyon tipine bağlı olarak fren tamburunu vida veya emniyet aygıtı ve/veya tekerle merkezleyin.

4. Çapraz şekilde eşit olarak veya (saat yönünde) iki aşamalı olarak önerilen sıkma torkuna sıkın.

5. Entegre tekerlek poyralı fren tamburunda fren tamburunu merkezleyin, tekerlek yatağını önerilen şekilde ayarlayın/düzeltin, yeni ya da hasarsız ve arızasız bir kapakla kapatın.

Azzera completamente la regolazione automatica o manuale dei ceppi dei freni.
6. Çalışma/el freni blok açıklığını önerilen şekilde ayarlayın.
Montare le ruote e serrare come al punto 13.
7. Tekerlekleri takın ve madde 13'te belirtilen şekilde sıkın.

 

8. Hidrolik sistemi açılmışsa, fren sistemini önerilen fren hidroliği ile doldurun/tahliye edin.

 
 
Son kontrol
 
DİKKAT! Kauçuk parçaların hasar görmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.  

1. Pabuçları tambura yaklaştırmak için fren pedalını kullanın. Pedal hareketi olması gerektiği gibi olana kadar bu işlemi tekrar edin.​​​​​​​
2. Haznedeki fren hidroliği seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa üzerini tamamlayın.​​​​​​​
3. Tekerleği dengeleyin.​​​​​​​
4. Tekerleği geri takın ve tekerlek somunlarını araç üreticisi tarafından gösterilen şekilde veya Brembo kataloğunda olduğu gibi sıkın.
 
Test ve alıştırma
 
Aracı yol testine çıkartın, frenlere sert basmamaya veya 3 saniyeden uzun basılı tutmamaya dikkat edin; frenlerden gürültü veya ses gelmediğinden emin olun.
Aracın kullanıcısı yeni diskleri ve balataları en az 200 km alıştırın, freni nazikçe ve tedbirli bir şekilde, ABS'yi devreye sokmadan basın.
 
TEHLİKE! Eğer yei frenler doğru şekilde alıştırılmazsa, fren sistemi etkin şekilde çalışmayabilir.
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
  • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
  • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
  • Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir.
  • Verilen iki tamburu kullanarak her zaman için aks üzerindeki her iki fren tamburunu birden değiştirin. Tamburlar her değiştirildiğinde, pabuçları da değiştirmeniz gerekir.
  • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
  • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir. 
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Arabalarda ve hafif ticari araçlarda fren pabucu değişim talimatları
Gizlilik Politikası">