Fren diskleri ve balataları değişim talimatları: EV KİTİ

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları fren diski ve balatası paketinde de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Talimatlar genel kılavuz niteliğindedir, fren diskleri aşağıda gösterilenlerden farklı olabilir.

DİKKAT!
Brembo EV Kiti diskleri ve Brembo EV Kiti balatalarının daima birbirleriyle birlikte monte edilmesi gereklidir. Farklı ürünlerle birleştirilmeleri, KİTİN doğru çalışmasını tehlikeye atacaktır.
 
Değişim prosedürü
 
Burada bir tekerlek için fren diski değişim talimatlarını bulabilirsiniz. Aks üzerindeki diğer tekerlekte de aynı adımları tekrar etmeniz gerekecektir.
Açıklanmış olan prosedür tek bir tekerlek için olup, aks üzerindeki diğer tekerlekte de tekrarlanmalıdır.
 
1. Remove the wheel
1. Tekerleği sökün
2. Remove the pads and pull back the piston(s). Use the dedicated tool!
2. Balataları sökün ve pistonu (pistonları) geri çekin. Bu işleme özel aleti kullanın! 
3. Remove the caliper from its mount
3. Kaliperi kaidesinden çıkartın.
 
TEHLİKE! Fren hidroliği besleme hattını kaliperden sökmeyin. Kaliperi askıya alın, besleme hattının gerilmediğinden emin olun.
4. If necessary, disassemble the wheel hub before removing the disc. Then disassemble the brake disc.
4. Gerekiyorsa, tekerlek poyrasını diski sökmeden önce sökün. Daha sonra fren diskini sökün. 
5. Clean the mounting face on the new disc.
5. Yeni disk üzerindeki montaj yüzeyini temizleyin.
 
UYARI! Montaj yüzeyini yağ veya gresle kirletmeyin.
6. Thoroughly clean the disc mounting face on the wheel hub, removing any deposits and rust; check that the surface is not damaged or deformed, and restore it to the proper condition if necessary.
6. Tekerlek poyrası üzerindeki disk montaj yüzeyini iyice temizleyin, kalıntı ve pasları giderin; yüzeyin hasarlı veya deforme olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa uygun hale geri getirin. 
7.	Check for smooth rotation and correct end float of the wheel bearings.
7. Tekerlek yatakları ucunun doğru yüzdüğünü ve düzgün döndüğünü kontrol edin.
Rimontaggio mozzo ruota
8. Eğer tekerlek poyrası sökülmüşse: yeni diski tekerlek poyrasına takın ve sabitleme vidası ile sabitleyin; gerektiğinde yatağı araç üreticisi talimatlarına göre ayarlayın. 
9. Assemble the hub and disc, tightening the fastening screws at the specified torque
9. Eğer tekerlek poyrası adım 4'te (şek. D) sökülmüşse: poyrayı ve diski birleştirin, sabitleme vidalarını belirtilen torka sıkın. Poyra-disk tertibatını tekerlek aksına takın, yatağı ayarlayın ve montaj işlemlerini araç üreticisi talimatlarına göre tamamlayın. Doğru sıkma torku makalesini okuyun.
10. Check lateral runout of the disc using the metrology kit
10.Diskin yanal aşınmasını metroloki kiti; kullanarak kontrol edin; kadranlı gösterge, gösterilen şekilde dış çaptan 5mm mesafeye yerleştirilmelidir. Tekerleğin monte edildiği koşulu simüle etmek için diski bir kaç tekerlek somunu ile sabitleyin. Diskin tam bir dönüşü başına maksimum aşınma değeri: 0.10 mm arabalar için - 0.12 mm ticari araçlar için. Gerekiyorsa, diski çıkartın ve tekerlek poyrasına farklı bir konumda takın, daha sonra ölçümü tekrar edin.
UYARI! Bu testi dikkatli gerçekleştirin. Gösterilenden daha yüksek bir aşınma değeri, anormal bir aşınmaya neden olacak ve frenleme esnasında titreşim yaratacaktır.
 
11. If the runout measurement is unacceptable, measure the runout of the wheel hub mounting face; if necessary, replace the hub and refit the disc.
11. Eğer aşınma ölçümü kabul edilemezse, tekerlek poyrası montaj yüzeyi aşınmasını ölçün; gerekiyorsa poyrayı değiştirin ve diski geri takın.

UYARI! Tekerlek poyrası montaj yüzeyi için izin verilen aşınma değeri disk için belirlenenin yaklaşık yarısıdır.
12. Refit the caliper to its mount; in the case of a floating caliper, check for smooth sliding action of the body on the guides.
12. Kaliperi kaidesine geri takın; yüzer kaliper durumunda is gövdnin kılavuzlar üzerinde yumuşakça kaydığını kontrol edin.

DİKKAT! Kauçuk parçaların hasar görmediğini kontrol edin. Gerekiyorsa değiştirin.
13. Fit the new pads, with the related springs and pins
13. Yeni balataları ilgili yaylar ve pimlerle takın. Gösterilen yerlerde balataların arkasını ve kenarlarını gresleyin. Monte edilmişse, aşınma göstergesini bağlayın. 
14. Operate the pedal to bring the pads closer to the disc.
14. Balataları diske yaklaştırmak için pedalı çalıştırın. Pedal olması gerektiği gibi hareket edene kadar bu işlemi tekrar edin. 
 
15. Haznedeki fren hidroliği seviyesini kontrol edin, gerekiyorsa üzerini tamamlayın.
16. Tekerleği geri takın ve tekerlek somunlarını araç üreticisi tarafından gösterilen şekilde veya Brembo kataloğunda olduğu gibi sıkın.
17. Tekerleği dengeleyin.
 
Test ve alıştırma
 
Aracı yol testine çıkartın, frenlere sert basmamaya veya 3 saniyeden uzun basılı tutmamaya dikkat edin; frenlerden gürültü veya ses gelmediğinden emin olun.
Aracın kullanıcısı yeni diskleri ve balataları en az 200 km alıştırın, freni nazikçe ve tedbirli bir şekilde, ABS'yi devreye sokmadan basın.

DİKKAT! Eğer yei frenler doğru şekilde alıştırılmazsa, fren sistemi etkin şekilde çalışmayabilir.
 
 
Önemli genel bildirimler
 
Fren balataları, fren sisteminin bir parçasıdır ve güvenlik bakımından kritik parçalardır. O nedenle bütün işin çok özenli bir şekilde yapılması gerekir. Fren balataları sadece gerekli uzmanlığa sahip kişiler tarafından değiştirilmelidir. Yanlış işlem, fren sisteminin tamamen bozulmasına neden olabilir.
 
 
Değişim prosedürü
 
Fren sistemi üzerinde çalışmaya başlamadan önce, aracın tamirde olduğunu gösteren bir uyarı bildirimini direksiyon simidine asın, üzerinde çalışmadığınız tekerleklere takoz yerleştirin ve aracı krikoyla kaldırarak dengede olduğundan emin olun. 
Her defasında aksın bir tarafındaki balataları değiştirmekle başlamanızı öneririz. 
İkinci fren, yeniden montaj esnasında bağımsız parçaların doğru yerleşiminde kılavuz görevi yapabilir. 

UYARI! Balataları bastıran yaylar/klipsler, yay gerilimi altında olabilir; kontrollü bir şekilde serbest bırakın ve kaliper gövdesini kullanarak yerinde tutun.
Balatlar söküldükten sonra freni çalıştırmayın.
 
Burada, araç fren balatası değişim prosedürü yer almaktadır:
a) kaliperi sökmeden;
b) kaliperi kısmen sökerek.
 
a) Kaliperi sökmeden balata değişimi: Sabit kaliper (Şek.1) ve Yüzer Kaliper için, balata yukarıdan sökülebiliyorsa (Şek.2).
Fixed caliper
Şek. 1. Sabit kaliper
Floating caliper
Şek. 2. Yüzer kaliper
 
1. Varsa kapak plakalarını çıkartın.
2. Fren balatalarını sabitlemek için kullanılan tahdit pimleri, kelepçeli kollar, yaylar ve vidalar gibi emniyet aygıtlarını sökün.
3. Varsa aşınma göstergesi konnektörünü sökün.

UYARI! Hidrolik haznesinden fren hidroliği sızıntısı önleyin ve gerekiyorsa bir kısmını boşaltın. Yanlış elleçlenmesi halinde fren hidroliği ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir. Fren hidroliği üreticisinin talimatlarını dikkatlice takip edin.
 
4. Gerekiyorsa balataları geri itmek için bir genişletme aleti kullanın.
5. Sabit kaliperlerde, balataları kaliper gövdesinden çekip çıkartın.
6. Yüzer kaliperlerde, fren balatalarını piston tarafından sökmeye başlayın, daha sonra kayar kaliperi diğer balatalar pimden çıkartılabilen kadar (ilgili yerlerde) kaydırın.
7. Ayar sacını çıkartın ve hasarlıysa yenileriyle değiştirin. Fren pistonuna sabitlenmiş herhangi bir aksesuarı sökmeyin. Bunların sadece yetkili servis tarafından profesyonel olarak, araç üreticisi talimatlarına uygun olarak tamir edilmesi gerekir.
 

b) Kaliperi kısmen sökerek balata değişimi: yumruk kaliper için. Balatayı üstten sökmek mümkün değilse, bakınız Şek. 3.
Fist caliper
Şek. 3. Yumruk kaliper
 
 
1. Eğer aşınma göstergesi varsa, konnektör bağlantısını sökün.
2. Kaliper konfigürasyonuna bağlı olarak kilit yaylarını, sabitleme vidalarını, kılavuz parçaları veya cıvataları sökün.
 
UYARI! Hidrolik haznesinden fren hidroliği sızıntısı önleyin ve gerekiyorsa bir kısmını boşaltın. Yanlış elleçlenmesi halinde fren hidroliği ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir. Fren hidroliği üreticisinin talimatlarını dikkatlice takip edin.

3. Pistonu geri itin ve kaliper gövdesini milden çıkartın veya sökün. Fren borularını çıkartmayın.
4. Çıkartılan kaliper gövdesini, fren boruları gerilmeyecek veya hasar görmeyecek şekilde destekleyin veya asın.​​​​​​​
5. Fren balatalarını kaliper gövdesinden veya etriyeden sökün.
 
 
Sonraki adımlar
 
1. Yeni fren balatalarını kalipere takmak için pistonu geri itin.​​​​​​​
2. 4-pistonlu sabit kaliperler veya 2-pistonlu yumruk kaliperlerde, diğer pistonlar geri itilirken pistonların geri çıkmasını önlemek için ayar sacı yerleştirin.​​​​​​​
3. Mekanik el freni ve fren açıklığı ayar özelliğibi birleştiren kaliperlerde piston, kaliperin türüne bağlı olarak çevirerek veya bir ayar vidası ile orijinal konumuna geri getirilmelidir.​​​​​​​
4. Etriyeyi, kaliper gövdesini ve kılavuzları madeni olmayan yağ bazlı temizlik maddeleriyle temizleyin. Hasarlı veya kırılganlaşmış toz kapaklarını değiştirin.
 
DİKKAT! Fren sistemi bileşenlerini basınçlı hava, sert fırça ve benzeri şeylerle temizlemeyin. Solunduğu taktirde sağlığa zararlı olabilecek ince tozları kaldırmayın. İyi havalandıırlmayan bir yerde çalışıyorsanız, solunum maskesi kullanın. Kılavuzları ve kaliper yay tertibatı gresini temizlemeyin, bunlar için özel bir gres gereklidir. Kaliper kolaylıkla kaymıyorsa, kayar yüzeyleri araç veya kaliper üreticisinin talimatlarına uygun şekilde özel gres kullanarak gresleyin. Fren balataları ve disklerinin sürtünme malzemesi, kullanılan greslerle temas etmemelidir, çünkü fren arızasına neden olabilir; böyle bir durumda disklerin gresini temizleyin ve yeni fren balataları kullanın. Paslanmış kılavuzları değiştirin.

5. Adımlı pistonlarda, ilgili piston ölçerleri kullanarak konumun doğruluğunu kontrol edin ve gerekiyorsa yeniden ayarlayın.​​​​​​​
6. Fren diski kalınlıklarını kontrol edin ve aşınma sınırı aşılmışsa veya ağır yüzey çatlamaları ya da kırıkları mevcut ise, aks üzerindeki tüm diskleri değiştirin.​​​​​​​
7. Disk frenleme yüzeyinin dış ve iç kısımlarındaki paslanmış alanları sökün.
 
 
Montaj prosedürü
 
1. Yeni fren balataları, kılavuzlarında serbestçe hareket etmelidir.​​​​​​​
2. Balata metal destek plakası/kaliper kılavuzlarının ve balata metal destek plakası/fren pistonlarının temas yüzeylerin,n özel gres ile araç üreticisinin talimatlarına uygun olarak hafifçe greslenmesi gerekmektedir.​​​​​​​
3. Paslanmamış, bükülmemiş veya gömülmemiş ayar sacları yeniden takılabilir.​​​​​​​
4. Eğer aşına göstergesi öngörülmüşse, yeni sensör veya hasarlı değilse mevcut olanı geri takın.​​​​​​​
5. Yeni balataları “Değişim” kısmında açıklandığı gibi ters sıralamayla takın, sürtünme yüzeyi fren diskine baksın. Asimetrik fren balatalarında ok işareti, diskin dönüş yönünü göstermelidir (ileri viteste).
6. Tespit pimlerini, yayları ve kelepçeli kolları sökülmeden önceki konumuna takın.​​​​​​​
7. Eğer fren balataları aşınma göstergesi donanımına sahipse, tapaları ve soketleri geri bağlayın.​​​​​​​
8. Sabitleme vidalarını veya kılavuz pimlerini sıkın. Kendinden kilitli vidaları aynı tipten yenileriyle değiştirin.
 
UYARI! Araç üreticisi tarafından önerilen sıkma torkuna uyun. Yanlış bir sıkma torku, fren sistemi arızasına neden olabilir.

9. Mekanik el freni açıklık ayar özelliğini barındıran frenlerin, freninin tekrarlı şekilde çalıştırılması sonrasında serbest hareket etmesi gereklidir. Araç üreticisi tarafından verilen talimatlara uyun.​​​​​​​
10. Aksın diğer tarafındaki balataları aynı şekilde değiştirin.
 
 
Fonksiyonel test
 
Tekerleri geri taktıktan ve aracı indirdikten sonra aşağıdaki hususlara uyduğunuzdan emin olun:
 
1. Haznedeki fren hidroliği seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa maksimum dolum seviyesine tamamlayın. Sadece araç tipi için belirtiln sınıfta yeni fren hidroliği kullanın.

UYARI! Yanlış elleçlenmesi halinde fren hidroliği ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir. Fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uyun.
DİKKAT! Fren balatalarını doğru şekilde geri yerleştirmek için, aracı zemine indirdikten sonra freni üst üste çalıştırın.
Fren pedalı hareketi mesafesi, toplam hareket mesafesinin yaklaşık üçte birinde dengelendiğinde bu işlemi tekrar edin. Sabit maksimum pedal kuvvetinde pedalın hareket mesafesi, uzun süreli uygulamada bile değişmemelidir.​​​​​​​
DİKKAT! Eğer basınç noktası ve istikrar elde edilemiyorsa, tüm fren sistemini tekrar kontrol edin, aksi halde fren arızası riski ortadan kaldırılamaz.
Fren sistemini sızıntılara karşı kontrol edin.

2. Fren hidroliği seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa maksimum dolum seviyesine tamamlayın. Sadece araç tipi için belirtiln sınıfta yeni fren hidroliği kullanın.
 
UYARI! Yanlış elleçlenmesi halinde fren hidroliği ciddi yaralanma veya hasara neden olabilir. Fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uyun. İlk fren uygulamaları esnasında fren etkinliğinin azalmış olabileceğini göz önünde bulundurarak, düşük hızlarda fren uygulaması denemeleri gerçekleştirin. Fren diskini daha hızlı alıştırmak için aşırı kuvveet uygulamayın veya devamlı frenleme yapmayın.

3. Daima araç üreticisi tarafından verilen alıştırma talimatlarına uyun.​​​​​​​
4. Fren testi yaparken trafik kurallarına uyun.
5. Sistemin yasal gerekliliklere uyduğundan emin olmak için test tamburu üzerinde fonksiyonel test gerçekleştirin.
 
 
General and safety information
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
  • Fren balatalarının, disklerin, kaliperlerin, fren borularının vb. sürtünme malzemesini gresler, yağlar, diğer yağlayıcılar veya madeni yağ bazlı temizlik maddeleriyle temas ettirmeyin, fren arızasına neden olabilir. Gerekiyorsa, kontamine olan parçaları değiştirin. Fren balataları, aks setleri halinde değiştirilmelidir.
  • Keskin aletler kullanmayın, bunların yanlış kullanımı hasara neden olabilir. Sadece özel aletler kullanın (tork anahtarı, genişletme aleti, çekme kancaları, vb.).
  • Üzerinde çalışırken fren sisteminin herhangi bir parçası üzerinde hasar gözlemlenmesi halinde derhal düzeltilmelidir.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Fren kaliperi değişim talimatları
Gizlilik Politikası">