Fren kaliperi değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları fren kaliperi paketinden de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.

Sadece istenilen yedek parçayı veya parçaları değiştirmek için gereken adımları gerçekleştirmenizi öneririz.

Bu makaledeki tüm bilgiler, aksi belirtilmediği sürece her iki kaliper tipi için geçerlidir.
 
 
Değişim prosedürü
 
Burada, aşağıdaki fren kaliperleri için araç sabit kaliperi değişim prosedürü yer almaktadır:
 • Balata tahdit pimli kaliper.
 • Merkezi pimli kaliper.
 • Merkezi köprülü kaliper.
 
Kaliperin sökülmesi:
 
1. Tekerleği sökün
 
2. Yaylarıni ayrık pimlerin, pimlerin, balataların, aşınma göstergesinin konumlarını ve şasi ile kaliper üzerindeki bağlantı noktalarını işaretleyin. Parçaların yerlerine doğru takılması için işaretler gereklidir. 
 
3. Varsa aşınma gösterge kablosu (madde 1) bağlantısını araçtaki terminalinden, şasi ve kaliper üzerindeki bağlantılarından çıkartmak suretiyle sökün.
 
Kaliper tipine göre aşağıda belirtilen prosedürü izleyin.
Aşınma göstergesi kablosunun çıkartılması ve emniyet ayrık pimlerinin sökülmesi
 
 
a) Balata tahdit pimli kaliper:
Aşınma göstergesi kablosunun çıkartılması ve emniyet ayrık pimlerinin sökülmesi
 • Emniyet ayrık pimleri (madde 2) bulunan modellerde bunları pense ile sökün. 
Pimlerden birinin çıkartılması
 • Bir çekiç ve pim aleti kullanarak pimlerden birini (madde 3), işlemin elle tamamlanmasına izin verecek kadar kaydırın, daha sonra bir elinizle yayı (madde 4) yerinde tutarak tamamen sökün. 
 
 • Yayı (madde 4) ve diğer pimleri (madde 5) sökün.
b) Merkezi pimli kaliper
Merkezi pimli kaliper
 • Doğru montaj için pimin ve sabitleme vidalarının konumunu kaliper üzerine not edin. 
 
 • Bir boru anahtarı kullanarak pimin (madde 7) sabitleme vidasını (madde 6) açın. 
 
 • Sabitleme vidalarını (madde 6) sökün.
Pim ve yayın sökülmesi
 • Bir çekiç ve pim aleti kullanarak pimi (madde 7), işlemin elle tamamlanmasına izin verecek kadar kaydırın, daha sonra bir elinizle yayı yerinde tutarak tamamen sökün. Yayı sökün. 
 
4. fren hidroliği haznesi kapağını açın ve hidrolik seviyesini kontrol edin.
 
DİKKAT! Aşağıda açıklanmış olan pistonu geri çekme adımları, hazne içindeki fren hidroliği seviyesinde artışa neden olacaktır. Fren hidroliği seviyesinin bir sızıntıya neden olmayacağından emin olun, aksi halde aracın boyalı kısımları zarar görebilir. 
 
Pistonların geri çekilmesi ve kaliperin diskten ayrılması
5. Bir ekartör veya uygun başka bir alet kullanarak balataların (madde 8) üzerine bastırıp, pistonları hafifçe çekin. Piston geri çekme işlemi, sonrasında kaliperin diskten gevşetilmesine imkan verecektir.
Araç içine ayracın yerleştirilmesi
6. Yolcu kompartmanı içine koltuk ve fren pedalı arasına bir ayraç (madde 9) yerleştirin ve pedalın tüm işlemler boyunca basılı kaldığından emin olun.
 

UYARI! Bu, fren hidroliği devresinin kapalı kalmasını sağlayarak fren hidroliği sızıntısını önler.

 

DİKKAT! Aşağıda açıklanan tüm aşamalar esnasında, fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmesine izin vermeyin. Kazara olabilecek fren hidroliği sıçramaları veya sızıntılarını derhal bir mutfak havlusu ile silin ve suyla temizleyin.
 
Sabitleme vidalarının açılması için yön okları ve kaliper besleme hattının sökülmesi.
7. Kaliper üzerindeki besleme hattı (madde 10) vidasını, elle tamamen açılabilecek kadar gevşetin, ancak herhangi bir fren hidroliği sızıntısına izin vermeyin.
 
8. Açık uçlu bir somun anahtarı kullanarak sabitleme vidalarını (madde 11) açın ve kaliperi poyra braketinden sökün. Besleme hattını (madde 10) kaliperden tamamen sökün.
 
9. Kaliperi araçtan çıkartarak çalışma tezgahı üzerine yerleştirin.
Balataların sökülmesi
10. Fren hidroliği sızıntılarını derhal silin.
 
11.Kazara olabilecek hidrolik akışkanı sızıntısını önlemek için besleme borusunu yüksekte tutun.
 
12. Balataları (madde 8) sökün.
 
13. Yanlış montajı önlemek için diskin dönüş yönünü balatlar üzerine bir keçeli kalemle işaretleyin.
 
 
Yeni kaliperin takılması:
 
Balataların arkasındaki paslanmaz çelik ayar sacları
1. Varsa, paslanmaz çelik ayar saclarını (madde 12) balataların arkasına (madde 8) doğru şekilde yerleştirin, gerekiyorsa değiştirin. 
Ayar sacları, iki dudak (madde 13) balataların arkasındaki üst kenara sağlam şekilde oturduğunda ve üzerindeki ok işaretleri disk dönüş yönünü gösterdiğinde doğru yerleştirilmiş demektir. 
Balataların geri yerleştirilmesi
2. Yayları yataklarına takın.
 
3. Balataları (madde 8) yataklarına doğru yerleeştirerek takın, üzerilerinde işaretli okların (madde 14) disk dönüş yönünü gösterdiğinden emin olun.
Pistonlar üzerine takılan aygıtlar
4. Balatalara monte edilecek aygıtlar varsa, yeni aygıtlar (madde 15) pistonların (madde 16) üzerine monte edilmelidir.
 

UYARI! Balata yataklarındaki yayların doğru konumlandırıldığını kontrol edin.

 

TEHLİKE! Balataların, sürtünme malzemesi diske bakacak şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
 
 
Kaliper tipine göre aşağıda belirtilen prosedürü izleyin.
 
a) Balata tahdit pimli kaliper 
 
Kaliper ve balatalara takılan pim
 • Pimlerden birini (madde 5) kaliper ve balatalardaki ilgili yatağa geri takın, bir çekiç ve pim aleti ile yerleştirin. Pim, daha ileri gitmediğinde ve çekiç darbesi sesi daha güçlü ve metalik geldiğinde doğru yerleşmiştir. 
Yayın ve pimlerin geri takılması
 • Okların yönüne dikkat ederek yayı (madde 4) geri takın. 
 
 • Bir elinizle yay üzerine baskı uygulayarak diğer pimleri (madde 3) takın, daha sonra bir çekiç ve pim aleti ile yerleştirin. 
Emniyet ayrık pimlerinin yeniden yerleştirilmesi
 • Yayların doğru yerleştirildiğini kontrol edin. 
 
 • Emniyet ayrık pimleri (madde 2) bulunan modellerde, bunları pense ile takın. 
 
 
 
b) Merkezi pimli kaliper 
 
 • Yayı (madde 17) yerleştirin.
 • Bir elinizle yay üzerine sağlam bir baskı uygulayarak diğer pimi (madde 7) takın, daha sonra bir çekiç ve pim aleti ile yerleştirin. 
 
DİKKAT! Pimin şekil U'da gösterildiği gibi yatağına doğru yerleştiğinden ve destek yüzeyi üzerine oturduğundan emin olun. 
 
 • Bir boru anahtarı kullanarak sabitleme vidasını (madde 6) tamamen sıkmadan vidalayın. 
 
UYARI! Sabitleme vidası kendinden kilitlidir ve sıradan vidalara göre sıkılmaya karşı daha yüksek direnci vardır. 
 
Bir tork anahtarı kullanarak sabitleme vidasını (madde 6) aşağıdaki tabloda belirtilen torka sıkın: 
 
Tahliye tapası M8x1,25
Sıkma torku 27÷33 Nm
Yayın yerleştirilmesi, pimin takılması ve sabitleme vidasının sıkılması
 
Frenleme yüzeyinin, diskin ve poyra braketi üzerindeki kaliper temas yüzeylerinin temizlenmesi
5. Disk (madde 19) üzerindeki frenleme yüzeyini (madde 18) ve poyra braketi üzerindeki kaliperin destek yüzeylerini bir yağ sökücü (örn. solvent SE 47) kullanarak temizleyin. 
 
6. Kaliperi poyra braketi üzerine yerleştirin, diski (madde 19) balatalar arasına geçirin.
 
7. Sabitleme vidalarını açık uçlu bir anahtar ile sıkın, araç üreticisi tarafından önerilen sıkma torku değerlerini uygulayın.
 
 
Hidrolik akışkanını toplamak için kaba bağlanmış tahliye tapası
8. Alternatif olarak, aşağıdaki sıkma torku değerlerini referans alabilirsiniz:
 
Vida türü M12x1,25 M12x1,5 M12x1,75 M14x1,5
Sıkma torku 100 Nm 115 Nm 115 Nm 165 Nm
 
9. Varsa aşınma gösterge kablosunu araçtaki terminaline ve şasi ve kaliper üzerindeki bağlantılarına yeniden bağlayın. 
 
10. Fren hidroliği besleme hattını (madde 10) geri bağlayın.
Hidrolik akışkanını toplamak için kaba bağlanmış tahliye tapası
11. Daha önce yolcu kompartmanı içine yerleştirmiş olduğunuz ayracı çıkartarak fren pedalını serbest bırakın ve devrenin yeninden açılmasını sağlayın.
 
12. Koruyucu kapağı (madde 20) çıkartın ve kaliper üzerindeki tahliye tapasına (nokta 21) şeffaf bir hortum bağlayın; hidrolik akışkanını toplamak için hortumun diğer ucu altına bir kap yerleştirin. 
 
Tahliye tapası açık
13. Tahliye tapasını (madde 21) açın.
 
14. Aracın fren pedalına fren hidroliği tahliye tapasından akmaya başlayana kadar üst üste basın.
 
15. Pedalı basılı tutarak tahliye tapasını kapatın. Pedalı serbest bırakın, bir kaç saniye bekledikten sonra fren akışkanı herhangi bir hava kabarcığı olmaksızın akana ve fren pedalının normal direnci ve hareket mesafesi geri kazanılana kadar işlemi tekrar edin. 
 
16. Aşağıdaki tabloda verilen sıkma torklarını kullanarak, tahliye tapası vidasını sıkın:
 
Tahliye tapası M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Sıkma torku 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Borunun çıkartılması ve tahliye tapasının kapatılması
17. Şeffaf hortumu çıkartın ve koruyucu kapağı tahliye tapası üzerine geri takın.
 
18. Diğer tahliye tapaları için de tahliye işlemini tekrar edin.
 
19. Tahliye işlemi sonrasında kaliper içindeki pistonları uygun bir alet kullanarak (ekartör gibi) tamamen geri çekin ve sonrasında hidrolik akışkanı seviyesini üreticinin tavsiyesine göre tamamlayın.
 
20. Fren hidroliği haznesi kapağını kapatın.
 
21. Motor çalışıyor haldeyken, aracın fren pedalına güçlü bir baskı uygulayın ve kaliperden herhangi bir hidrolik sızıntısı ya da devrede anormal bir basınç kaybı olmadığını ve arka fren lambalarının yandığını kontrol edin.
 

TEHLİKE! Kaliperden hidrolik sızıntısı varsa, nedenini bulmak ve sorunu çözmek için bu dokümanda belirtilen tüm adımları tekrar edin.

 
22. Tekerleği geri takın.
 
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
 • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
 • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
 • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
 • Basınçlı hava kullanarak kaliper pistonlarını sökerken ellerinizi balata yuvasına sokmayın elleriniz ezilebilir.
 • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Kazara temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin. 
 • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
 • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
 • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.

 

UYARI!

Kauçuk bileşenleri takarken keskin aletler kullanmayın, bileşenler zarar görebilir. Hasarlı parçaların değiştirildiğinden emin olun.
 
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Arabalarda ve hafif ticari araçlarda fren kaliperi değişim talimatları
Gizlilik Politikası">