GT KİTİ montaj talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun ve uyun. Bayi tarafından monte edilmişse, bu doküman son kullanıcıya verilmelidir. Son kullanıcı bu dokümanı ürünün hizmet ömrü boyunca muhafaza etmelidir. Ürünün monte edilmiş olduğu aracın mülkiyetinde değişiklik olması halinde bu doküman, yeni sahibine teslim edilmelidir.
 
GT KİT bileşenleri
 
GT kiti bileşen listesi aşağıda verilmiştir: her bir çift kutu, bir araç aksı için gereken tüm bileşenleri içermektedir. Kit üzerindeki bazı parçaların yönleri vardır ve aracın doğru tarafına monte edilmelidir. Bu parçalar 2 kutu içinde ayrı olarak paketlenmiş olup, kutu üzerinde ilgili taraf belirtilmiştir.
 
A. Braket (eksenel montajlı kaliperle planlanan yerlerde) 1+1
B. Disk 1+1
C. Komple balatalarla birlikte kaliperler (bazı modellerde balatalar ayrıdır) 1+1
D. E. Vidalar/somunlar ve rondelalar 4+4
F. Boru rakoru veya banjo bağlantısı 1+1
G. Bakır rondelalar (adaptör boru rakoru için 1, banjo bağlantısı için 2) 1+1 / 2+2
H. Besleme borusu 1+1
J. Tahliye borusu 1+1
K. Zayıf gösterge (planlanan yerlerde) 1+1
L. Balata seti (kaliperleri hali hazırda ön montajlı balatalı olan kitler hariç) 1+1
M. Braket montaj şeması 1
N. Teilegutachten onay sertifikası, planlanan yerlerde 1
O. Kullanım kılavuzu 1
GT KIT components
 
 
Gerekli ekipman
Fren sistemini monte etmek ve sökmek için aşağıdaki ekipman gereklidir:
 • Yıldız anahtarlar
 • Tork anahtarı
 • Pense
 • Tornavidalar
 • Ayraç
 • Ekartör
 • Konteyner
 • .01 kadranlı manyetik tabanlı test göstergesi
 • Kriko ve destek
 • Temiz bez
 • Fren hidroliği
 • Tahliye pompası
 • Araç üreticisinin kılavuzu
 • Temizlik solventi
 • Kauçuk çekiç


Tekerleklerin seçilmesi
 
Brembo önerisi:
 • Tekerleğin dönüş çapı, araç üreticisi tarafından tanımlanan değere karşılık gelmelidir,
 • Eğer geniş lastikler kullanıldıysa, tüm araç çalıştırma koşullarında dönüşe herhangi bir engel olmadığından emin olun.
 
Bu ön tavsiyelere uyulmaması, araç hızının yanlış okunmasına, veya daha kötüsü, lastiklerin yapısında ciddi hasar oluşmasına ve dolayısı ile aracın dengesi bakımından risklere neden olabilir. Disk ve kaliperin daha büyük toplam boyutlarından dolayı, farklı jantlar veya ayraçların kullanılması gerekebilir.
 
Disk dönüş yönü
 
Diskin dönüş yönünün yuvalar veya deliklerle belirlendiğini varsaymak genel bir hatadır. Havalandırmalı bir disk için dönüş yönü, kanatların geometrisi ile belirlenir. Üç tür havalandırma kullanılmaktadır:
 • Düz kanat
 • Sütunlar
 • Eğimli kanarlar
 
İlk ikisi yönlü değildir ve aracın her iki tarafında kullanılabilir. Eğimli kanatlara sahip diskler yönlüdür. Eğimli kanatlı bir disk, kanatlar dışa bakacak şekilde, iç çaptan dış çapa doğru, dönüş yönünde takılmalıdır. Diskin yukarıdaki şekilde yerleştirilmesi bir santrifüj etkisi sağlar. Diskin dönüşü, diskin merkezinden gelip havalandırma kanalından dışa doğru bir hava akımı yaratır, diskin ısı yayma kapasitesini önemli oranda arttırır. 
Disc rotation direction
 
Bütün Brembo yuvalı diskleri, havalandırma kanatlarının geometrisinden bağımsız olarak yönlüdür. Diskler, diskin dış kenarına en yakın yuva kenarları öncelikle balatayla temas edecek şekilde takılmalıdır.
 
Kaliperin yerleştirilmesi
 
Brembo kaliperleri yönlüdür ve balatalar üzerinde anormal aşınmayı önlemek için üretim esnasında uygun önlemler alınmıştır. Kaliper üzerinde disk dönüş yönünü gösteren küçük bir ok işareti bulunmaktadır. Araca takıldıktan sonra tahliye vidası, kaliperin üst kısmında kalacaktır.
 
 
Yüzer disk
 
Kompozit diskleri birleştirmek için Brembo, yüzer tahrik elemanları kullanmaktadır. Disk tertibatı sistemi, hem radyal hem eksenel yönlerde belirli bir miktar oynamaya imkan verir. Brembo, tahrik elemanlarında kullanıldığında, monte edilmiş parçaya hafifçe ön-yükleme yapmak üzere tasarlanmış özel yaylar geliştirmiştir. Bu, fren sisteminin aşırı gürültü üretmesini önler. Bu yaylar bütün tahrik elemanları üzerinde veya özel uygulama ihtiyaçlarına göre dönüşümlü sıralama ile bulunabilir. Yaysız burçlar, eksenel yönde hafifçe hareket eder; bu, temel bir gereksinimdir. Tahrik elemanı sıkma vidaları, montaj işlemi esnasında uygun torka sıkılmışlardır ve herhangi bir nedenle daha fazla sıkılmamalı ya da gevşetilmemelidir.
 
 
Balatalar
 
Brembo fren sistemi balataları yüksek kalitelidir ve çeşitli sıcaklıklarda istikrarlı performansı garanti eder. Balatalar hem düşük sıcaklıklarda hem de yol yarışları esnasında ulaşılan yüksek sıcaklıklarda etkilidir. Alternatif sürtünme malzemesi kullanımı için Brembo'dan tavsiye almak için irtibat kurmanız önerilir. GT sistemi balataları aşınma göstergesiz olabilir. Balatalarda aşırı aşınmaya bağlı disk hasarını önlemek için balataların düzenli olarak muayene edilmesi önerilir.
Sürtünme malzemesi 2 mm kalınlığa ulaştığında balatalar tamamen aşınmıştır.
 
 
Montaj prosedürü
 
Aracın kaldırılması
 
1. Aracı kaldırmadan önce araç vidalarını veya somunlarını hafifçe gevşetin.
2. Araç üreticisinin kılavuzunda gösterilen kaldırma noktalarını kullanarak aracı dikkatlice kaldırın.
3. Araç üreticisinin önerilerini izleyerek aracı dayanaklarla destekleyin.
4. Tekerleği sökün.
 
TEHLİKE! Aracın güvenli, dengeli şekilde kaldırıldığını kontrol edin; aksi halde dayanaklardan düşerek yaralanma ve hasara neden olabilir.
TEHLİKE! Montaj ve sökme işlemleri esnasında aracı desteklemek için hidrolik krikoya güvenmemeniz önerilir. Araç üreticisinin kaldırma v destekleme talimatlarına uyulmaması ciddi kazalara, ölüme ve/veya maddi zarara neden olabilir.
 
 
Aşınma göstergesinin baypas edilmesi
 
DİKKAT! Bu prosedür, sadece elektrikli aşınma gösterge donanımına sahip araçlar için geçerlidir. Eğer aracınızda elektrikli aşınma göstergesi yoksa, "Orijinal bileşenlerin sökülmesi" bölümüne geçin.
 
Aşınma göstergesi kablosu, araç üzerindeki konnektörden sökülür.
1. Aşınma göstergesi kablosunu (madde 1) araç üzerindeki konnektörden (madde 2) sökün
2. Eğer GT kitinde aşınma göstergesi yoksa:
 • Anahtarı kontağa takın ve motoru çalıştırmadan anahtarı ON (AÇIK) konumuna getirin.
 • Eğer aşınma göstergesi lambası kapalı kalırsa, anahtarı yeniden OFF (KAPALI) konumuna getirin ve araç konnektörünü direksiyon ve süspansiyon hareketi ile gerilmeyecek veya bükülmeyecek şekilde düzeltin.
 • Plastik klips kullanmanız önerilir. "Orijinal bileşenlerin sökülmesi" maddesine geçin.
Aşınma göstergesi kablosu, bağlantıdan 3-4 cm kesilir.
3. Aşınma göstergesi kablosunu (madde 1) bağlantı noktasından itibaren 3-4 cm kesin (madde 3). Kablonun iki ucunu bağlayın ve dikkatlice izole edin. Kabloyu tekrar araç üzerindeki konnektöre bağlayın. 
 
4. Eğer GT'de aşınma göstergesi varsa: madde 2'yi tekrar edin.
 • Kablonun uçlarını verilmiş olan aşınma göstergesi uçlarına bağlayın ve dikkatlice izole edin.
 • Kabloyu tekrar araç üzerindeki konnektöre bağlayın.
  Her durumda:
 • Anahtarı motoru çalıştırmadan kontağın ON (AÇIK) konumuna getirin.
 • Aşınma göstergesi lambasının kapalı kaldığını kontrol edin. Yanıyorsa, 2. adımdan itibaren elektrik bağlantılarını kontrol edin ve gerekiyorsa Brembo müşteri hizmetleri ile görüşün.
 • Araç konnektörünü size engel olmayacak ve direksiyon ya da süspansiyon hareketiyle gerilmeyecek veya bükülmeyecek şekilde düzeltin. Plastik klips kullanmanız önerilir. 
 
 
Orijinal bileşenlerin sökülmsi
 
DİKKAT! Aşağıda açıklanan aşamalar esnasında, fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmesine izin vermeyin. Fren hidroliğinin sıçraması veya kazara sızması halinde derhal bir kağıtla absorbe edin ve suyla temizleyin.
 
Fren pedalına ayraç kullanılarak basılır.
 1. Eğer pompanın boşaltma yapmayan vana donanımı varsa, hidrolik sızıntısını önlemek için fren pedalına hafifçe basın. Bu, pompa pistonu konumunun, fren sistemi haznesine bağlanan deliğin ilerisine geçmesini sağlayacaktır.

Bunu yapmak için bir başka kişiden yardım alın veya pedalın 3-5 cm basılı kalmasını sağlamak için koltuk ile pedal arasına bir ayraç (madde 4) yerleştirin. Pedala daha ileri basmayın.
Fren besleme hortumu bağlantısı şasi bağlantısından kesilir. Besleme borusundaki emniyet klipsi çıkartılır.
2. Fren besleme borusu bağlantısını şasi bağlantısından (madde 5) sökün. Sert boru üzerindeki altıgen somunun kenarlarına zarar vermemeye dikkat edin. Bağlantı elemanlarını sıkmak veya gevşetmek için bir yıldız anahtar kullanmanız önerilir. Sızabilecek fren hidroliğini toplamak için bir üstüpü ve kabı kolayca erişebileceğiniz bir yerde tutun. Verilmişse, besleme borusundaki (madde 7) emniyet klipsini (madde 6) çıkartın.
DİKKAT! Kaliperleri beslemek için, bazı araçlarda hortumlar (şasiden süspansiyona) ve sert borular (süspansiyondan kalipere) kullanılmaktadır. Bu durumda hortumları ve sert boruları sökün.
Besleme hortumu bağlantısı braketten şasi bağlantısına kesilir.
3. Besleme borusunu (madde 7) şasi üzerindeki braketten ve herhangi bir diğer bağlantıdan sökün. Besleme borusu, kalipere bağlı kalmalıdır. Söktükten hemen sonra besleme borusunu (madde 7) kapatmak ve böylece toz ve kir girişini önlemek için uygun tapalar kullanın.
Kaliper montaj vidaları, aks mafsalından sökülür.
4. Kaliperi mile bağlayan (madde 8) sabitleme vidalarını sökün. Kaliperi sökün.
Somunlar ve bağlantı vidaları fren diskinden sökülür.
5. Bütün fren diski sabitleme somun ve vidalarını bulun ve açın. Diski (madde 9) yatağından sökün. Varsa, gerektiğinde disk çanı üzerindeki dişli deliği kullanabilirsiniz. Uygun bir vida takın ve göbek yüzeyi üzerine uygulanan baskı, diskin çıkartılmasına imkan verene kadar sıkın. Dişli delik yoksa, bir kauçuk çekiç kullanarak diskin arka tarafındaki çeşitli noktalara disk hareket ettirilebilir ve çıkartılabilir hale gelene kadar nazikçe vurun.
Kavramanın destek yüzeyi dikkatlice temizlenir.
6. Uygun malzemeler ve ürünler (örn. nemli bir bez) kullanarak kaliper yüzeyini (madde 10) iyice temizleyin. Paslar, tel yünü veya metal fırça ile temizlenmelidir.
Besleme hortumu bağlantısı braketten şasi bağlantısına kesilir.
7. Uygun malzemeler ve ürünler (örn. nemli bir bez) kullanarak diskin göbeğe yaslanan yüzeyini (madde 11) iyice temizleyin. Geri kalan kısımlar tel yünü veya metal fırça ile temizlenmelidir.
 
 
GT bilşenlerinin montajı
 
DİKKAT! Çoğu durumda yeni GT diski, orijinal diskten daha büyüktür.
 
1. Yeni GT diski yatağına geçici olarak yerleştirin, disk ve toz plakası arasında minimum 3 mm boşluk olduğunu kontrol edin.
2. Disk ve plaka arasındaki boşluk 3 mm altındaysa, toz plakasını çıkartın. Plakanın sökülmesi için araç üreticisinin kılavuzuna bakın.
3. Eğer GT kitinde braket yoksa madde 8'e geçin.
 
UYARI! Doğru braket montajı için ekteki M şemasına bakın.
 
Braket, vidaları kullanarak mile bağlanır.
4. GT kitinde verilmişse yeni vidaları (madde 8) kullanarak braketi (madde 12) mile monte edin; alternatif olarak orijinal vidaları kullanabilirsiniz.
UYARI! Braket yüzeyleri ve milin tam temas halinde olduğundan emin olun.
Disk, göbek üzerine yerleştirilir.
5. Diski (madde 13) göbek üzerine yerleştirin. Orijinal disk üzerinde mile sabitleme vidaları mevcutsa, bunlar GT diskinde de temin edilecektir. Salınımı ölçmek için, tüm tekerlek montaj somun veya vidalarını geçici olarak takın. Çana zarar vermemek için her bir vida veya saplama cıvata için farklı rondelalar kullanın ve diski sabitlemeden önce vidaların ya da somunların, dişlerin sonuna ulaşmadığından emin olun. 14 Nm torkuna sıkın.
Komparatörün manyetik tabanı, kaliperin destek yüzeyi üzerine yerleştirilir, komparatörün uç kısmı ise diskin iç frenleme yüzeyine yerleştirilir.
6. Kadranlı test göstergesinin manyetik tabanını (madde 14) kaliper yüzeyine veya araçla tümleşik, uygun olarak yerleştirilmiş metal bir destek üzerine yerleştirin, tabanın ölçüm esnasında hareket etmediğinden emin olun.
 
7. •  Kadranlı test göstergesinin ucunu diskin dahili frenleme yüzeyi (madde 13) üzerine, dış çaptan yaklaşık 3-5 mm mesafede yerleştirin. Ucun, disk dönüşü esnasında deliklere veya yuvalara temas etmediğinden emin olun. Diski tam bir tur çevirin. Toplam salınım 0.07mm'yi aşmamalıdır.​​​​​
 
Eğer salınım bu değeri aşarsa, sabitleme deliklerinin sayısına göre diski çıkartıp 1/3, 1/4 veya 1/5 tur çevirerek azaltılabilir. Diski geri takın ve ölçümü tekrarlayın. Eğer aracınızda diski veya göbeği sabitlemek için vidalar varsa, yukarıdaki işlem mümkün olmayabilir. Bu durumda mümkünse aynı araç için farklı bir kitten alınan diskleri deneyin. Eğer salınım değerleri belirlenen limiti aşmaya devam ederse, göbek veya mil ya da yatak muhtemelen belirlenen limitlerin dışındadır. Problemi çözmek için araç üreticisinin kılavuzuna bakın.
UYARI! Kaliperi brakete sabitleyen vidalar veya somunlarda yalıtım veya diş tutucu bileşikler kullamayın.
 
Kaliper, disk üzerine yerleştirilir. Rondelalar ve somunlar da her bir saplama üzerine yerleştirilir.
8. •  Kaliperi (madde 14) disk üzerine yerleştirin. Eğer saplama cıvatalarla birlikte braket (madde 12) verilmişse, kaliperin şekildeki gibi yerleştirildiğinden emin olun. Her bir saplama cıvatası üzerine bir rondela (madde 15) (planlanmışsa) ve bir somun (madde 16) takın. Somunlar kendinden kilitlidir, dişli delik oval şekillidir ve diş tutucu bileşik kullanımına gerek yoktur. Her bir somunu 115 Nm torkuna sıkın.Eğer braketin saplama cıvatası yoksa, kaliperi brakete sabitlemek için vida ve rondela (verilmişse) kullanın. Vidaları tabloda belirtilen torka sıkın.
 
Vida türü Sıkma torku
M12x1.5 115 Nm
M14x1.5 120 Nm
 
UYARI! Boru bağlantılarının hiçbirinde yalıtım veya diş tutucu bileşik kullanmayın.
Adaptörün kısa ucuna bir rondela yerleştirilir ve bileziğin besleme deliği içine vidalanır.
9. Dişli plastik kapağı, kaliper tarafındaki besleme deliğinden çıkartın.

10. Adaptörlü (madde 17) GT kiti için, kısa bölüm üzerine bakır bir rondela (madde 21) yerleştirin ve kaliper besleme deliği (madde 18) içine vidalayın. 20 Nm torkuna sıkın.
Besleme borusunun ucu, adaptörün üzerine vidalanır.
11. Besleme borusunun ucunu (madde 19) adaptöre (madde 17) sıkmadan vidalayın, böylece bağlantı elemanı sonraki montaj adımlarında dönebilir, daha sonra madde 13'e gidin.
Vida üzerine bir rondela yerleştirilir. Tamamı bir başka bakır rondela üzerine geçirilir ve besleme deliğine vidalanır.
12. Banjo bağlantı ile temin edilen kitler için vida (madde 20) üzerine bakır bir rondela (madde 21) takın, banjo bağlantıyı ve sonra başka bir bakır rondela (madde 21) takın. Her şeyi kaliper besleme deliği (madde 18) içine sıkmadan vidalayın, böylelikle bağlantı elemanı (madde 22) sonraki montaj adımlarında dönebilir.
Besleme hortumu bağlantısı, braketin içinden şasiye takılır.
13. Besleme borusunu desteklere sabitleyin. Besleme borusunun bağlantı elemanını (madde 22) şasi braketi içine yerleştirin, bükülmediğinden emin olun.
UYARI! Bazı durumlarda şasi üzerindeki braketteki yatak için borularla birlikte uygun olarak şekillendirilmiş adaptörler verilmektedir; bunlar verilmişse, kullanılmalıdır. Kitle birlikte verilen özel montaj talimatlarına bakınız. Şasi üzerindeki braketteki yatağı değiştirme (makineyle) yetkiniz yoktur. 
Besleme hortumu, şasi üzerindeki sıvı besleme sistemine geri bağlanır.
14. Besleme borusunu (madde 23) şasi üzerindeki hidrolik besleme sistemine (madde 5) geri bağlayın. Varsa klipsleri takın (madde 6). Bağlantı elemanlarını (madde 24) araç üreticisi tarafından verilen sıkma torkuna sıkın.
Halka bağlantı, bileziğe sabitlenir.
15. Borunun ucunu adaptör veya banjo bağlantısını (madde 20) kalipere 20 Nm tork ile sıkın. Besleme borusunun bükülmediğinden emin olun.
TEHLİKE! Tekerleği geçici olarak takın ve besleme borusunun doğru yerleştiğinden emin olun. Besleme borusunun gerilmediğinden veya bükülmediğinden ve tam direksiyon ve süspansiyon hareketi boyunca süspansiyon, şasi, transmisyon ve jant ile temas ettiğini kontrol edin. Besleme borusunun yanlış yerleştirilmesi, fren hidroliği sızıntısına ve fren sistemi arızasına, bunun sonucu olarak da kendiniz veya başkaları için ölüm, ciddi yaralanma veya zarar tehlikesine neden olabilir.
 
16. Gerekiyorsa besleme borusunun geçtiği yeri değiştirin.
 
17. Aracın diğer tarafı için de bu işlemleri tekrar edin.
 
Tahliye
 
Tahliye işlemini araç üreticisinin kılavuzunda verilen talimatlara göre gerçekleştirin; alternatif olarak Brembo, aşağıdakileri önermektedir.
TEHLİKE! Hidrolik devre içinde kalabilecek hava, frenlemeyi ciddi şekilde etkiler. Tahliye işlemi dikkatlice ve kapsamlı olarak yapılmalıdır. Hidrolik akışkanları arasında olası bir uyumsuzluğu önlemek için araç üreticisi tarafında önerilen tip fren hidroliği kullanın. Sadece kapalı kutulardaki hidrolik akışkanlarını kullanın. Her bir kaliper için 1 veya 2 tahliye vidası bulunmaktadır. Tahliye işlemi, sistemin tüm vidalarında tekrar edilmelidir.
UYARI! Aşağıda açıklanan tüm aşamalar esnasında, fren hidroliğinin aracın zarar görebilecek kısımlarıyla, özellikle boyalı kısımlarıyla temas etmediğinden emin olun. Herhangi bir fren hidroliği sıçraması veya kazara olabilecek sızıntıları derhal kağıtla absorbe edin ve suyla temizleyin.
DİKKAT! Çoğu yeni aracın fren sistemi, karmaşık, hassas sistemlerle (ABS, EBD,...) donatılmış olabilmektedir. Bu gibi durumlarda fren sistemi tahliyesinin araç üreticisi tarafından belirlenen ekipmanı kullanarak ve aşağıda belirtilenden farklı bir prosedürü izleyerek boşaltılması gerekebilir. Araç üreticisinin kılavuzuna bakın ve verilen talimatlara göre ilerleyin.
 
Ayraç, fren pedalından çıkartılır.
1. Sürücü kompartmanı içinde daha önceden yerleştirilmiş olan ayracı (madde 4) çıkartarak fren pedalını serbest bırakın ve devrenin açılmasını sağlayın.
Koruyucu kapak çıkartılır ve kaliper üzerindeki tahliye tapası, dışarı çıkan sıvının toplandığı kaba bağlanır.
2. Koruyucu kapağı (madde 26) çıkartın ve kaliper üzerindeki tahliye vidasına (madde 27) şeffaf bir hortum (madde 28) bağlayın; hidrolik akışkanını toplamak için hortumun diğer ucu altına bir kap yerleştirin.
Kaliper üzerindeki tahliye tapası açılır ve sıvı, kap içinde toplanmaya başlar.
3. Tahliye vidasını açın. Aracın fren pedalını, tahliye vidasından akış başlayana kadar üst üste çalıştırın.
Kaliper tahliye tapası kapatılır.
4. Pedalı basılı tutarak tahliye vidasını kapatın. Pedalı serbest bırakın, bir kaç saniye bekledikten sonra fren hidroliği herhangi bir hava kabarcığı olmaksızın akana ve fren pedalının normal direnci ve hareket mesafesi geri kazanılana kadar işlemi tekrar edin. Diğer tahliye vidaları için de tahliye işlemini tekrar edin.
Fren pedalı bir ayraç ile basılı tutulur.
5. Koltuk ve pedal arasına bir ayraç (madde 4) yerleştirerek veya başka bir kişiden yardım alarak fren pedalını basılı tutun.
Kaliper tahliye tapası gevşetilir.
6. Tahliye vidasını (madde 27) 1/2 ila 3/4 tur gevşetin.
Pistonları fren kaliperine itmek için bir ayırıcı kullanılır.
7. Pistonları fren kaliperi içine itmek için uygun bir alet kullanın (örn. bir ekartör (madde 29)). Bu, devre içinde bulunan hidrolik akışkanını ve havayı uzaklaştıracaktır. Tahliye vidasını kapatın. Pistonları serbest bırakın ve daha önce sürücü kompartmanı içine yerleştirilmiş olan ayracı çıkartın.
Kaliper tahliye tapasını kaba bağlayan boru çıkartılır.
8. Şeffaf hortumu çıkartın ve koruyucu kapağı tahliye vidası üzerine geri takın. Tahliye vidasını 14 Nm torkuna sıkın. Fren hidroliği haznesi tapasını kapatın. Araç sabit duruyorken, fren pedalını normal pedal direnci yeniden sağlanana kadar üst üste çalıştırın. Motor açıkken, aracın fren pedalına güçlü bir baskı uygulayın ve kaliperden herhangi bir hidrolik sızıntısı ya da devrede anormal bir basınç kaybı olmadığını ve arka fren lambalarının yandığını kontrol edin. Tekerleği geri takın.
TEHLİKE! Eğer kaliperden hidrolik sızıntısı varsa, problemin nedenini tespit etmek ve düzeltmek için bu dokümanda açıklanan tüm işlemleri tekrar edin.
 
 
Balatalarda ve disklerde yataklama
 
DİKKAT! Aşağıda açıklanan prosedürü dikkatlice izleyin. Sert fren yapmayın.
TEHLİKE! Yeni balatalar takıldığında, frenleme performansının düşeceğini unutmayın, o yüzden aşağıdakileri uygulayın:
 • Yavaşlayın;
 • Keskin, uzun süreli frenlemeden kaçının.
Dikkatli sürün ve yaklaşık 3 saniye süren orta/düşük yavaşlama ile en az 30 frenleme yapın, bir frenleme ile diğeri arasında en az 1 km yol gidin. 
Frenlemenin titreşimsiz ve yumuşak hale geldiğini kontrol edin.
Fren sisteminin soğuması için frenleme yapmadan aracı bir kaç km sürün. Frenlemeyi yeniden kontrol edin; eğer yumuşak ve titreşimsiz ise, fren sistemi normal kullanıma hazırdır.
Frenleme alıştırması tamamlandıktan sonra araç derhal durdurulursa, disklerdeki sıcaklık fren hidroliği sıcaklığının kaynama noktası üzerine çıkmasına neden olur. Bu durumda araç tekrar hareket etmeye başladığında, fren hidroliği içinde sistemin frenleme kapasitesini etkileyebilecek hava kabarcıkları oluşarak ölüm, yaralanma ve hasar tehlikesine neden olur.
 
 
Bakım
 
Açıkça belirtilmediği sürece sistem, herhangi bir özel bakım gerektirmez. Disk üzerindeki aşınma izlenmeli, kalınlığın belirtilen minimumun altına düşmediği kontrol edilmelidir.

 
Genel ve güvenlik bilgileri
 
Bu ürün, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir. Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "UYARI!", uyulmadığı taktirde olası yaralanmalara neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "DİKKAT!", uyulmadığı taktirde aracın zarar görmesine neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. 
 
TEHLİKE!
 • Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır. Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mülkiyet zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir. Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
  Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir. GT kit fren sistemini her iki tarafa monte edin.
 • Değişim prosedürüne başlamadan önce, değişim için kullanılacak malzemenin, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
 • Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır.
 • Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 • Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Mülk zararı ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir.
 • Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir.
 • Aksi bu kılavuzda belirtilmediği sürece kaliper yarılarını bir arada tutan veya ayar saclarını ya da bağlantı çubuklarını kaliper gövdesine sabitleyen vidaları gevşetmeyin veya sıkmayın, kılavuzda belirtilmişse de sadece belirtilen işlem için yapın.
 • Saplama cıvatalarını sökmeyin.
 
UYARI!
 • Ürün ve fren hidroliği, fren balataları, fren pabuçları ve benzeri bağlantılı parçaların değişimi esnasında montajı yapan kişi, hidrolik akışkanına ve ilgili kanunlar, kurallar ve yönetmelikler altında "tehlikeli atık" sayılabilecek parçalara maruz kalabilir. Bu türden atıkların tamamının, geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak elleçlenmesi, geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesi gereklidir. Aksi halde, tehlikeli atık üreten kişi, çevre kanunları altında cezaya tabi olabilir ve atık üreten kişinin ya da başkalarının yaralanmasına veya mallarının zarar görmesine neden olabilir.
 • Kusurlu bir montaj yaratmamak için Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçının, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin.
 • GT kitleri, sağ taraftaki elemanları sol taraftakilerden ayırmak için iki ayrı pakette gelmektedir. Her bir bileşenin doğru şekilde takıldığından ve iki ayrı paketteki bileşenlerin karışmadığından emin olun.
 • Yaralanmayı önlemek için:
  • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata ile pabuç astarı arasına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
  • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin.
  • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.

DİKKAT!
 • Fren halkasını çandan çıkartmayın. Kompozit disklerde çanlar aşınmaya maruz kalırlar, o nedenle aşınmış yüzer disk değişimi sadece halkanın değil, tüm tertibatın değiştirilmesini içerir.
 • Brembo, göbeğin, milin ve yatağın mükemmel düzen ve hizada olduğundan emin olmak için, montaj esnasında salınımı ölçmenizi tavsiye eder. Prosedür yapılmazsa ve titreşim problemi oluşursa, Brembo garanti bakımından herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 • Kit içinde bulunanlar gibi kaliperlerin takılması, fren pedalına ve/veya direksiyon simidine her türlü titreşimi daha fazla iletir (elektronik fren sistemine sahip sistemler hariç).
 • Yataklar, süspansiyonun tüm parçaları, burçlar, başlıklar, aks milleri, jantlar, lastikler, vb... sınırlı kullanım sonrasında aşırı aşınmamışsa bile, araç üreticisinin kılavuzuna göre kontrol edilmelidir ve gerekiyorsa GT kit montajı öncesinde değiştirilmelidir.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Fren diski değişim talimatları
Gizlilik Politikası">