Merkezi Yardıımcı Debriyaj Sİlindiri (CCSC) değişim talimatları

Lütfen tüm talimatları dikkatlice okuyun. Aynı talimatları fren kaliperi paketinden de bulabilirsiniz. Ürünün tüm ömrü boyunca bunları muhafaza etmeyi unutmayınız. Aracınızı satmanız halinde, bunları yeni sahibine teslim ediniz.
Sadece istenilen yedek parçayı veya parçaları değiştirmek için gereken adımları gerçekleştirmenizi öneririz.
 
Montaj prosedürü/İlk öneriler

1. Tahliye esnasında pedala art arda çok kez basmayın; sadece bir kez basın ve hidrolik sistemin dengelenmesini bekleyin (CCSC içinde aşırı basınç riski)
2. Herhangi bir yağlayıcı veya temizlik maddesi kullanmayın, CCSC sızdırmazlıkları zarar görebilir.
3. Her zaman için temizlik seviyesine dikkat edin.​​​​​​​
4. Sadece araç üreticisi tarafından onaylı fren hidroliği kullanın.​​​​​​​
5. Eski sızdırmazlıkları temizleyin veya bunları sökün (CCSC ile temin edilmişse) ve bağlantı yüzeyindeki tozu silin.​​​​​​​
6. Transmisyon milinin ucunu temizleyin ve sızdırmazlık yüzeyinin fazla aşınmadığından emin olun.​​​​​​​
7. CCSC'nin transmisyon montaj yüzeyine düz monte edildiğinden emin olun.​​​​​​​
8. CCSC üzerindeki sabitleme vidalarını tamamen sıkmadan önce adaptörün yerine oturduğundan emin olun.​​​​​​​
9. Cihaz montaj cıvatalarını yerleştirin ve araç üreticisi talimatlarına göre sıkın.​​​​​​​
10. Debriyaj ve volan henüz takılmamışsa, asla CCSC'yi tahliye etmeyin (CCSC'ye reaksiyon yükü).​​​​​​​
11. Montaj esnasında CCSC'nin eğimli olmadığından emin olun, aksi halde tırnaklar zarar görebilir veya hizmet ömrü kısalabilir (açılı yanlış hizalama).​​​​​​​
12. Tahliye işlemi sonunda, sızdırmazlık için vidaları tekrar sıkın (mevcut olan yerlerde).
 
AŞINMA GERİ KAZANIMLI DEBRİYAJ AKTİVASYONU İÇİN DAİMA DEBRİYAJ MEKANİZMASINI DEĞİŞTİRİN
DAİMA DEBRİYAJ VOLANINI VE DİYAFRAMINI DEĞİŞTİRİN.
 
Kapağın volana / debriyaj sistemi tertibatına doğru montajını gösteren şema.
Doğru montaj prosedürü
 
Kapağın volan üzerine montaj şeklinin, debriyaj sistemi işlevsel özellikleri üzerinde - özellikle kendinden-ayarlı debriyajlarda - ve dolayısı ile CCSC performansı ve hizmet ömrü (yük/yükseklik) etkisi vardır. 
 
Debriyaj sisteminin bu özellikler bakımından uyumlu olmasını ve uyumlu kalmasını sağlamak için debriyajı, volanı takmadan önce özel alet kullanarak monte edin. Aşağıdaki şemaya bakın. 
Debriyaj sistemini monte ederken, oluşabilecek hataları ve CCSC hasarını ve dolayısı ile üretici garantisinin geçersiz kalmasını önleyin.
 
Bunlardan bazıları:
 
1. MONTAJ HATASI - VOLAN KARŞI TARAFTA 
Yanlış monte edilmiş (karşı tarafa) volan, CCSC'ye zarar vererek tahdit halkası deformasyonuna ve sızıntıya yol açar.

2. MONTAJ HATASI – AŞIRI HAREKET MESAFESİ 
Montaj veya tahliye esnasında bir hata olması durumunda CCSC sistemi aşırı hareketle çalışabilir. Aşırı hareket mesafesi, halkanın kılavuzdan kayıp çıkmasına neden olabileceği için tahdit halkası veya ana sızdırmazlık zarar görebilir. 

3. EKSENEL VE AÇISAL MİL/MOTOR YANLIŞ HİZALAMASI 
CCSC'nin dişli miline göre eksenel ve/veya açısal olarak hatalı montajı, işlev ve hizmet ömrünün azalmasına, dişli kutusu tarafındaki mil sızdırmazlığı ömrünün azalmasına neden olabilir.

4. TAHLİYE HATASI – AŞIRI BASINÇ 
Debriyaj hidrolik sistemi sadece fren hidroliği ile doldurulmalıdır. Asla madeni yağ kullanmayın ve daima araç kullanma kılavuzunda üretici tarafından önerilen fren hidroliğini kullanın. 

5. Bleeding error – over pressure  
Manuel tahliye, aşağıdaki prosedür izlenerek gerçekleştirilmelidir:
 • Debriyaj pedalına basın.
 • Tahliye vanasını açın
 • Fren hidroliği akana kadar pedalı basılı tutun - Pedalı serbest bırakmayın!
 • Tahliye vanasını kapatın
 • Debriyaj pedalını yavaşça serbest bırakın
 
6. FREN HİDROLİĞİ / DEBRİYAJ SİSTEMİ / CCSC TEMİZLİĞİ 
Kirlenme, kir parçacıkları sızdırmazlık dudağı altında biriktiğinde seyrek sızıntılara neden olabileceği gibi, sızdırmazlık dudağı uyumsuz maddelerle temas ettiğinde şişerek kalıcı sızıntılara neden olabilir.

7. KONTAMİNASYON – DİŞLİ MİLİ 
Sökme ve yeniden montaj işlemlerine bağlı olarak mil üzerindeki kirlenme, kir parçacıkları dişli tarafı mil sızdırmazlık dudağı altında veya göbek yatağı sızdırmazlık o-halkası üzerinde biriktiğinde seyrek sızıntılara neden olabilir. Bu ayrıca sızdırmazık dudağı şiştiğinde kalıcı sızıntılara neden olabilir.
 
 
Genel ve güvenlik bilgileri
Bu Brembo ürünü, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir.
 
Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
 
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. “DİKKAT”” uyulmadığı taktirde fiziksel zarara neden olabilecek prosedürler anlamına gelirken, “UYARI!” ise uyulmadığı taktirde araç hasarına neden olabilecek prosedürleri işaret etmektedir.

TEHLİKE!
Değişim prosedürüne başlamadan önce, yedek parçaların, aracın marka ve modeline uygunluğundan emin olun. Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.

Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mal zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 
Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Maddi zarara ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir. 
 
Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir. 
 
DİKKAT!
Değiştirilen parçalar, kanuna uygun olarak bertaraf edilmelidir.
Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçınmak hayati öneme sahiptir, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin. Yaralanmayı önlemek için aşağıdakileri öneririz:
 • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
 • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
 • Cilt yüzeylerinin balata sürtünme malzemesine ve fren pabuçlarına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
 • Basınçlı hava kullanarak kaliper pistonlarını sökerken ellerinizi balata yuvasına sokmayın elleriniz ezilebilir.
 • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Kazara temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin. 
 • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
 • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
 • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.
 
UYARI! 
 • Kauçuk bileşenleri takarken keskin aletler kullanmayın, bileşenler zarar görebilir. Hasarlı parçaların değiştirildiğinden emin olun.
 
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Araba uydurma
Sonraki makaleyi oku
Ana debriyaj ve ana fren silindiri değişim talimatları
Gizlilik Politikası">