Fren kaliperi değişim talimatları

Metot
 
Görseller, kılavuz olarak verilmiştir. Başlamadan önce, değişim parçalarının araç marka ve modeline uygunluğundan emin olun.
 
UYARI!
Kaliperi değiştirdikten sonra, araç üzerideki besleme fren hatlarının kıvrılmadığından veya aşırı bükülmediğinden emin olun, aksi halde hidrolik akışkan geçişi engellenecektir. Gerekiyorsa, fren hatlarını daha uygunları ile değiştirin.
 
UYARI!
Aşağıda açıklanan tüm adımlar boyunca, fren hidroliğinin aracın boyalı kısımlarına temas etmediğinden emin olun. Hidrolik akışkanı sıçraması veya sızıntısı durumunda, derhal kağıtla silin.
 
Başlık açılır ve membran çıkartılır.
1. Motosikleti standı üzerine yerleştirin.
 
2. Tapayı (madde 1) açın ve sökülecek olan kaliperi besleyen fren hidroliği haznesi üzerindeki diyaframı (madde 2) çıkartın.
Kaliper üzerindeki tahliye tapasına şeffaf bir hortum ve bir kap bağlanır.
3. Kaliperin tahliye tapasına (madde 3) şeffaf bir boru takın ve sıvıyı toplamak için diğer ucuna bir kap yerleştirin.
 
4. Tahliye tapası vidasını (madde 3) açın ve hidrolik devresini boşaltın.
Sıvı besleme hortumu çıkartılır.
5. Tahliye tapasını kapatın ve toplama borusunu çıkartın.
 
6. Daha sonra elle açılabilmesi için kaliper üzerindeki akışkan besleme borusunu (madde 4) gevşetin.
Kamalı pimler çıkartılır.
7. Bir pense kullanarak ayrık pimleri (madde 5) sökün.
Pimler ve yay sökülür.
8. Pimleri (madde 6) bir çekiç ve gerekiyorsa bir pim aleti kullanarak sökün.
 
9. Yayı (madde 7) sökün.
Balatalar genişletilir.
10. Bir ekartör veya uygun başka bir alet kullanılarak fren balatasını (madde 8) nazikçe ayırın.
Sabitleme vidaları açılır.
 11. Açık uçlu bir somun anahtarı kullanarak montaj cıvatalarını (madde 9) açın ve kaliperi motosiklet şasisinden sökün.
 
 
Sıvı besleme hortumu kaliperden çıkartılır.
12. Hidrolik besleme borusunu (madde 4) kaliperden sökme işlemini tamamlayın.
 
13. Hidrolik akışkanı sızıntısını önlemek için besleme borusunun ucunu yüksekte tutun.
Disk frenleme yüzeyi temizlenir ve ayraçlar takılır.
14. Diskin (madde 11) frenleme yüzeyini (madde 10) bir yağ çözücüyle, örn. SE 47 solventiyle temizleyin.
 
15. Yeni kaliperi motosiklet üzerine yerleştirin.

16. Orijinal vidayı (madde 9), verilen kit içindeki vidayla değiştirin.​​​​​​​

17. Gerekiyorsa, kit içinde verilen ayraçları (madde 12) monte edin.​​​​​​​

18. Vidaları (madde 9) sıkmadan takın.
Tahliye tapası ve şeffaf hortum kalipere bağlanır.
19. Fren hidroliği besleme borusunu (madde 4) yeniden bağlayın ve sabit anahtar ile boru bileziğini 17-20 Nm torkuna sıkın.

20. Fren hidroliği haznesini, üretici açıklamalarına uygun, yeni bir hidrolikle doldurun.​​​​​​​

21. Kaliperin tahliye tapasına (madde 3) şeffaf bir boru takın ve sıvıyı toplamak için diğer ucuna bir kap yerleştirin.​​​​​​​

22. Tahliye tapasını (madde 3) açın.​​​​​​​

23. Fren kolunu çalıştırın.​​​​​​​

24. Tahliye tapasını tekrar kapatın.
TEHLİKE! Tahliye tapası açıkken kolu serbest bırakmayın, aksi halde hidrolik devresi içine hava girebilir.
Kaliper montaj vidaları sıkılır.​​​​​​
25. Fren kolunu serbest bırakın.

26. Tahliye tapasını açın.​​​​​​​

27. Fren kolunu çalıştırın.​​​​​​​

28. Hava kabarcıkları kalmayana kadar ve normal fren kolu direnci geri kazanılana kadar önceki dört maddeyi tekrar edin.​​​​​​​

29. Tahliye tapasını kapatın ve şeffaf boruyu çıkartın.

30. Tahliye tapasını 12÷16 Nm torkuna sıkın.​​​​​​​

31. Sistem basınçlıyken, bütün kaliper sabitleme cıvatalarını (madde 9), araç üreticisi tarafından belirtilen sıkma torklarını uygulayarak sıkın. (gösterge değeri: 46Nm).
Membran dikkatlice temizlenir ve başlık, fren hidroliği haznesine geri takılır.
32. Tahliye sonrasında haznedeki fren hidroliği, minimum seviyede olacaktır. Balatalara ellerinizi bastırarak pistonları tamamen geri çekin ve sonrasında hidroliğin üzerini tamamlayın.

33. Fren hidroliği haznesinin diyaframını (madde 2) iyice temizleyin ve tüm hidrolik kalıntılarını giderin.​​​​​​​

34. Diyaframı ve tapayı (madde 1) fren hidroliği haznesi üzerine yeniden yerleştirin ve ilgili tüm vidaları sıkın).
TEHLİKE! Kaliperde herhangi bir sızıntı fark ederseniz, nedenini tespit etmek için yukarıdaki prosedürün tamamını tekrarlayın ve sorunu giderin.​​​​​​​

35. Motosikleti standından indirin.
 
 
Genel ve güvenlik bilgileri
 
Bu ürün, geçerli tüm güvenlik standartlarına uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ürünler, tasarlandıkları ve üretildikleri kullanım amacından farklı kullanılmamalıdır. Başka amaçlarla kullanım veya Üründe herhangi bir değişiklik ya da modifikasyon yapılması, Ürünün performansını etkileyebilir ve Ürünün emniyetsiz olmasına neden olabilir. Bu türden modifikasyon veya uygunsuz kullanım, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacaktır ve Ürünü kullanın kişinin başkalarının fiziksel olarak yaralanmasından veya mülkiyete gelebilecek zararlardan sorumlu tutulmasına neden olabilir.
Bu talimatlarda kullanıldığı şekliyle "TEHLİKE!", uyulmadığı taktirde yüksek olasılıkla ciddi yaralanmaya veya hatta ölüme neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "UYARI!", uyulmadığı taktirde olası yaralanmalara neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir. "DİKKAT!", uyulmadığı taktirde aracın zarar görmesine neden olabilecek prosedürler anlamına gelmektedir.
 
TEHLİKE!
 • Bu Ürünün, monte edilmiş olduğu aracın güvenli kullanımında hayati öneme sahiptir ve sadece Ürünün amacına uygun montajı ve kullanımında eğitim almış ve/veya deneyimli, kalifiye ve yetenekli bir kişi tarafından monte edilmesi amaçlanmıştır.
 • Montajı yapacak kişinin, bu iş için uygun aletlere ve araç tamiri yapacak bilgi ve deneyime sahip olması gereklidir. İster bu Talimatların tamamen ve doğru şekilde izlenmemesinden, ister başka nedenlerden kaynaklı olarak yapılan uygunsuz veya yanlış montaj, Sınırlı Garantiyi geçersiz kılacak ve montajı yapan kişinin, olası kişisel yaralanma veya mülkiyet zararlarından sorumlu tutulmasına neden olabilecektir.
 • Brembo, yanlış monte edilmiş bir değişim ürününe sahip aracın kullanımından kaynaklanan zarar veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.
 • Gres ve diğer yağlayıcıların, disk ve balataların frenleme yüzeyleriyle temasından kaçının, çünkü bu durum, fren sistemi verimliliğini etkileyebilir ve ciddi fiziksel hasara neden olabilir.
 • Bu Ürünle değiştirilen kullanılmış ürün, başka herhangi bir ürüne monte edilmemelidir. Mülk zararı ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmaya neden olabilir.
 • Haznedeki fren hidroliği seviyesinin her zaman hazne üzerinde gösterilen minimum ve maksimum seviyeleri arasında olduğunu kontrol edin. Yanlış seviye, fren hidroliği sızıntılarına veya fren sisteminin verimliliğinin azalmasına neden olabilir. Hazne içinde çok fazla veya çok az fren hidroliği, frenlerin düzgün çalışmamasına ve ölüm de dahil olmak üzere kişisel yaralanmalara neden olabilir.
 
DİKKAT!
Kauçuk bileşenleri takarken keskin aletler kullanmayın, bileşenler zarar görebilir. Hasarlı bileşenleri mutlaka değiştirin.
 
UYARI!
 • Kusurlu bir montaj yaratmamak için Ürünü, parçalarını ve bileşenlerini keskin şekilde çarpmaktan ve/veya zarar vermekten kaçının, çünkü verimlilikleri bozulabilir ve arızaya neden olabilir. Gerekiyorsa, hasarlı parça veya bileşeni değiştirin.
 • Ürün ve fren hidroliği, fren balataları, fren pabuçları ve benzeri bağlantılı parçaların değişimi esnasında montajı yapan kişi, hidrolik akışkanına ve ilgili kanunlar, kurallar ve yönetmelikler altında "tehlikeli atık" sayılabilecek parçalara maruz kalabilir. Bu türden atıkların tamamının, geçerli kanunlara, kurallara ve yönetmeliklere uygun olarak elleçlenmesi, geri dönüştürülmesi ve/veya bertaraf edilmesi gereklidir. Aksi halde, tehlikeli atık üreten kişi, çevre kanunları altında cezaya tabi olabilir ve atık üreten kişinin ya da başkalarının yaralanmasına veya mallarının zarar görmesine neden olabilir.
 • Yaralanmayı önlemek için:
  • Parçaların temizliği esnasında kalkan tozların solunmasını önlemek için uygun ekipman kullanın.
  • Keskin kenarlara sahip bileşenlerin sökülmesi ve montajı esnasında mutlaka eldiven giyin.
  • Cilt yüzeylerinin balata ile pabuç astarı arasına doğrudan temas etmesine izin vermeyin, tahrişe neden olabilir.
  • Ezilme riskinden dolayı, kaliper pistonlarını basınçlı hava yardımıyla çıkartırken ellerinizi balata yerleştirme yatağına koymayın.
  • Fren hidroliği ile doğrudan temas etmeyin, ciltte ve gözlerde tahrişe neden olabilir. Temas halinde, araç veya fren hidroliği üreticisinin talimatlarına uygun olarak iyice temizleyin.
  • Elektrikli bileşenleri elektrostatik yüklere veya darbeye maruz bırakmayın, plastik parçalar zarar görebilir.
  • Sökülen elektrikli bileşenleri neme karşı koruyun.
  • Tüm elektrik kontaklarının doğru şekilde bağlandığından emin olun ve uyarı ışıklarının yandığını kontrol edin. Aksi halde çalışmayan uyarı ışıkları, fren sistemi verimliliğinin azalmasına veya fren sinyali arızasına neden olabilir.
Garanti
Bu Ürünün, üreticinin spesifikasyonlarına uygun olduğunu ve malzeme ve işçilik ayıpları içermediğini garanti ederiz. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren iki yıl veya kanunların öngördüğü daha uzun bir süre ile sınırlıdır. Bir kusur tespit edilmesi halinde, tespit edilmesini müteakip 60 gün içinde ve satın alma tarihinden itibaren iki yıl içinde bildirilmelidir. Kusurun doğrulanması ve garanti kapsamına girmesi halinde, Ürün, tamir edilir veya yeni ya da tamamen yenilenmiş bir Ürün ile değiştirilir. Kısmen veya tamamen yanlış kullanım, yangın, kimyasal aşınma, kötüye kullanım veya kullanım amacı dışında kullanım, uygun olmayan bir model üzerinde kullanım, yanlış montaj veya üretici tarafından belirtilenin haricinde montaj ya da Ürünün Üretici tarafından talimatlarda belirtilen şekilde bakımının yapılmamasından kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamı dışındadır.

Sormak istediğiniz başka bir şey var mı?

Brembo teknik destek ekibiyle iletişime geçin. Teknisyenlerimiz sizinle en kısa zamanda iletişime geçecek.
Dizine geri dön
Motosiklet uydurma
Sonraki makaleyi oku
Fren kaliperi değişim talimatları - Motosiklet sabit kaliperi
Gizlilik Politikası">