Verzoek om informatie

Verzoek om informatie
Neem contact op voor nadere informatie
Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie. Één van onze medewerkers zal u zo spoedig mogelijk antwoorden.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Seleziona file
Sono accettati solo file di massimo 5 MB e in formato JPG
Privacybeleid
Informatie overeenkomstig artikel 13 van het Wetsbesluit 196/03
Deze informatie beschrijft, overeenkomstig Wetsbesluit nr.196/2003 inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna genoemd: "Wet"), de beheermethoden en doeleinden van gegevens die door de gebruikers van de website worden verstrekt.
Het is opgesteld overeenkomstig art.
13 van de Wet, ook rekening houdend met de Aanbeveling nr. 2/2001 met betrekking tot de minimum vereisten voor online gegevensverzameling in de Europese Unie, aangenomen op 17 mei door de EG-groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, en is gericht tot al diegenen die toegang hebben tot de website. Al hetgeen in deze informatie staat voorgeschreven, tenzij anders vermeld, is uitsluitend opgesteld voor de website. De beheerders en auteurs van de website reageren niet over de inhoud van websites van derden, waarmee ze direct of indirect zijn verbonden, ook via links vanaf de website.

Eigenaar voor de verwerking
Eigenaar voor de verwerking is Brembo S.p.A., gevestigd op de Via Brembo 25– 24035 Curno (BG), Italië. Het verwerken van gegevens wordt uitgevoerd door werknemers of medewerkers van het bedrijf op personen die in het kader hiervan opereren, belast met of verantwoordelijk voor de verwerking . U hebt het recht tot het actualiseren, wijzigen en verwijderen van uw gegevens, door te schrijven naar het volgende e-mailadres: trade@brembo.it

Verwerkte gegevens en doelstelling van de verwerking
Eenvoudigweg raadplegen van de website betekent niet het verzamelen of verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers, behalve wat betreft de navigatiegegevens en cookies; voor de relevantie ervan voor privacyredenen wordt verwezen naar de volgende paragrafen. Mochten er tussen de door de gebruiker verstrekte gegevens zaken zijn die behoren aan derden staat de gebruiker ten opzichte van Brembo S.p.A. garant voor het verkrijgen van toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens.
Wat betreft de doeleinden van de verwerking worden deze aangeduid met de voltooiing van de fase van ondertekenen en de daaropvolgende tenuitvoerlegging daarvan, door het versturen van een bericht over de aanmelding en bewerking, met de levering van promotioneel en illustratief materiaal van de producten / diensten en indien van toepassing van de nieuwsbrief van de website.

Verwerkingsmethoden
Het verwerken dient in ieder geval te gebeuren door middel van geschikte hulpprogramma's en procedures, om de veiligheid en vertrouwelijkheid overeenkomstig de wet te garanderen en kan zowel online als offline worden uitgevoerd. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen genomen om verlies van gegevens, illegale of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Toestemming
Bij de inschrijving wordt de gebruiker uitgenodigd om de informatie die is opgesteld volgens de Wet te bekijken en de toestemming voor de verwerking van gegevens die bij deze gelegenheid zijn geleverd te bevestigen, voor de doeleinden die keer op keer worden beschreven. Deze toestemming en het verstrekken van als zodanig gemarkeerde gegevens zijn verplicht om de registratie op de website te kunnen voltooien en gebruik te kunnen maken van de diensten in het kader van inschrijving; de toestemming zelf is daarentegen optioneel wat betreft het verzenden van promotie- en/of informatiemateriaal over de activiteiten en producten / diensten van Brembo S.p.A.

Verspreiding van gegevens
De door de gebruikers geleverde persoonsgegevens worden verwerkt door Brembo S.p.A. of door personen die door het bedrijf hiervoor verantwoordelijk of ermee belast zijn gesteld. Ze zullen ook worden bekendgemaakt aan derden, die belast zijn met het verrichten van diensten met betrekking tot website-activiteiten en het uitvoeren van de contractuele verplichtingen die hieraan verbonden zijn; deze personen dragen zorg voor het archiveren en verwerken, zodat het uitvoeren van de service die voor ieder daarvan wordt gevraagd mogelijk wordt gemaakt. Zij zijn voornamelijk technologische en telecommunicatieve dienstverleners, logistieke dienstverleners, systeembeheerders en beheerders van betalingssystemen.

Navigatiegegevens
De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt voor het functioneren van de website krijgen tijdens hun normale werking een aantal persoonlijke gegevens binnen waarvan de overdracht impliciet is in de communicatieprotocollen van het internet. Het gaat hier om informatie die niet is verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard kan worden gebruikt voor het identificeren van gebruikers via verwerking en koppeling met gegevens die door derden zijn bewaard. Deze categorie gegevens bevat IP-adressen of domeinnamen van computers van de gebruikers die verbinding maken met de website, adressen in URI-notatie van de aangevraagde bronnen, de tijd van aanvraag, de gebruikte methode voor het indienen van de aanvraag aan de server, de grootte van het verkregen bestand in het antwoord, de numerieke code die de status van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succesvol, fout, enz..) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze gegevens worden niet verspreid, maar worden gebruikt met als enige doel het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website en het controleren van de juiste werking; ze worden bewaard voor de tijd die is vastgesteld door de referentiewetgeving. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in geval van hypothetische computerdelicten tegen de website.

Rechten van de belanghebbende
De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van de gegevens en om de inhoud en de oorsprong te weten, de doeleinden en methoden verwerking te weten, te weten -in geval van verwerking met elektronische instrumenten – welke logica er op deze verwerking wordt toegepast, de juistheid ervan te verifiëren, te vragen om integratie of bijwerken of rectificatie (artikel 7 van het Wetsbesluit nr. 196/2003 . Volgens dit artikel heeft men het recht om te vragen om annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, en zich in ieder geval om legitieme redenen te verzetten tegen hun verwerking. Het verwerken van de persoonsgegevens van de gebruiker vindt plaats overeenstemming met en is onderworpen aan de Italiaanse wetgeving (Wetsbesluit 196/2003) . De rechten kunnen worden uitgeoefend door een eenvoudige schriftelijke mededeling, gericht aan Brembo S.p.A., gevestigd op de Via Brembo 25 – 24035 Curno (BG) Italië te sturen of per e-mail: trade@brembo.it

Cookie
zijn kleine tekstbestanden die de door de gebruikers bezochte websites naar hun terminals verzenden, waar ze worden opgeslagen en vervolgens bij het volgende bezoek opnieuw naar dezelfde websites worden verzonden. Cookies van zgn. derden worden echter ingesteld door een andere website dan degene die de gebruiker bezoekt: op elke website kunnen er elementen zoals afbeeldingen, kaarten, geluid, specifieke koppelingen naar webpagina's van andere domeinen aanwezig zijn, die zich op andere servers dan die van de bezochte website bevinden. Cookies worden voor verschillende doeleinden gebruikt: uitvoeren van computerverificatie, bewaken van sessies, opslaan van informatie over specifieke configuraties met betrekking tot gebruikers die toegang tot de server hebben, opslaan van voorkeuren. Een cookie kan geen andere gegevens van de harde schijf oproepen of virussen overbrengen of e-mailadressen verkrijgen. Elke cookie is uniek voor de browser van de gebruiker.

Beheren van cookies via browser
De gebruiker kan zijn toestemming op elk moment en met effect op de toekomst intrekken door het selecteren van de specifieke parameters van de browser waarmee de activiteit van de cookies kan worden uitgeschakeld. De mogelijkheden zijn als volgt:
- Internet Explorer: selecteer Extra / Internetopties, klik op Privacy of Geheimhouding en kies het gewenste privacyniveau met behulp van de cursor;
- Chrome: selecteer Tools / Instellingen en klik op "Geavanceerde instellingen weergeven", en klik in de Privacysectie op Instellen van de inhoud;
- Firefox: selecteer Extra / Opties en klik op Privacy;
- Safari: selecteer Instellingen > Safari > Cookies blokkeren en kies "Altijd toestaan", "Alleen toestaan vanaf de websites die ik bezoek" "Alleen toestaan vanaf huidige website" of "Altijd blokkeren".
Als de gebruiker een cookie blokkeert of wist kan het onmogelijk zijn om de voorkeuren of persoonlijke aanpassingen die u hebt ingesteld te herstellen.

Technische sessiecookies
Het gebruik van zogenaamde technische sessiecookies, die niet permanent worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten, is strikt beperkt tot de overdracht van identificatiegegevens van de sessie van de gebruiker. Ze dienen voor het toestaan van een veilige en efficiënte verkenning van de website, en dienen om de identificatie van de gebruiker binnen de sessie uit te voeren en te handhaven. Overeenkomstig artikel 122, lid 1 van de Wet in de formulering die van kracht is na de datum van inwerkingtreding van het Wetsbesluit 69/2012 kunnen deze cookies ook worden gebruikt zonder toestemming van de betrokkene.

Toestemming tot het gebruik van cookies
De gebruiker geeft toestemming tot het gebruik van cookies door op de pagina te scrollen of door te klikken op de toets "Informatiebanner sluiten". Voor opt-out moeten de cookies van derden worden uitgeschakeld, die hieronder staan gespecificeerd.

Cookies van derden

Google Analytics
Google kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor contextualiseren en personaliseren van de aankondigingen van haar advertentienetwerk.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – PrivacybeleidOpt Out

Google Analytics Demographics and Interest Reporting
De service is onderdeel van de Google Analytics-service en hiermee kan er in anonieme vorm een gebruikersprofiel worden aangemaakt.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid – Opt Out

Google Maps
Google Maps is een service voor het weergeven van plattegronden, beheerd door Google Inc. waarmee deze website deze inhoud in haar pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

Facebook: "Like"-knop en sociale widgets
Met de "Like"-knop en de sociale widgets van Facebook is er interactie met het sociale netwerk van Facebook, geboden door Facebook, Inc. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

witter: Tweet-knop en sociale widgets
Met de Tweet-knop en de sociale widgets van Twitter is er interactie met het sociale netwerk van Twitter, geboden door Twitter Inc. Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

LinkedIn: LinkedIn-knop en sociale widgets
Met de LinkedIn-knop en de sociale widgets van LinkedIn is er interactie met het sociale netwerk van LinkedIn, geboden door LinkedIn Corporation.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

Youtube Video
Youtube is een service voor het weergeven van video-inhoud, beheerd door Google Inc. waarmee deze website deze inhoud in haar pagina's kan integreren.
Verzamelde persoonsgegevens: Cookies en gebruiksgegevens.
Plaats van verwerking: USA – Privacybeleid

Aanmelding
Bij het aanmelden wordt het e-mailadres van de gebruiker op een lijst met contactpersonen geplaatst waaraan e-mailberichten met informatie wordt verzonden, met inbegrip van commerciële en promotionele informatie met betrekking tot deze website. Het e-mailadres van de gebruiker kan ook worden toegevoegd aan deze lijst, vanwege het aanmelden op deze website, of na het doen van een aankoop.
Verzamelde persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, E-mail, Land, Soort activiteit.

Contactformulier
De gebruiker gaat bij het invullen van het contactformulier met zijn gegevens ermee akkoord dat deze worden gebruikt om te reageren op verzoeken om informatie, offerte of van iedere andere aard, aangegeven op de koptekst van het formulier.
Verzamelde persoonsgegevens: Naam, E-mail, Land.

Geografische locatie
Deze website mag de gegevens met betrekking tot de geografische locatie van de gebruiker verzamelen, gebruiken en delen, voor op locatie gebaseerde diensten.
De meeste browsers en apparaten bieden vooraf ingesteld hulpprogramma's om de geografische tracering te negeren. Als de gebruiker voor deze mogelijkheid expliciet toestemming heeft gegeven kan deze website informatie over de daadwerkelijke geografische locatie ontvangen.
Verzamelde persoonsgegevens: Geografische locatie.

Ondanks het voorafgaande informeert de Eigenaar dat de Gebruiker Your Online Choices kan gebruiken. Via deze service kunnen de voorkeuren van tracering van het merendeel van de publicitaire hulpprogramma's worden beheerd. De Eigenaar adviseert daarom om deze bron te gebruiken naast de informatie in dit document.
Aanvraag succesvol verzonden!
Bedankt dat u contact hebt opgenomen met ons, één van onze medewerkers zal u zo spoedig mogelijk antwoorden.