Speciaal materiaal, technische uitrusting

Technische uitrusting die uitsluitend aan specialisten op het gebied van reserveonderdelen ter beschikking worden gesteld

Brembo Expert
Met de speciale kits voor Brembo Expert-specialisten kunnen reparaties worden uitgevoerd en wordt ervoor gezorgd dat het voertuig in volledig veilige toestand aan het verkeer kann deelnemen.
De technische instrumenten zijn voorbehouden aan Brembo Expert-professionals en maken het mogelijk, veiliger te werk te gaan bij het uitvoeren van de eindcontroles voor het op de weg brengen van het voertuig: in het bijzonder is het mogelijk, oscillaties van het remvlak van een nieuwe schijf en het gebruik van het correcte aanhaalmoment vast te stellen. bovendien wordt een universeel ontgrendelsysteem geleverd voor voertuigen die zijn uitgerust met speciale parkeersystemen.
Metrologische set bestaande uit een Micrometer, een Meetklok en een Magnetische voet
Meetkits
Met deze kits kunt u met een maximale precisie de oscillatie van het remvlak van een nieuwe remschijf meten: indien de gemeten waarde hoger is dan de door de fabrikant aangegeven maximumwaarde, kunnen na enkele duizendenkilometers vibraties tijdens het remmen optreden, die een correcte werking van het systeem nadelig kunnen beïnvloeden.
Brembo Open Brake: instrument voor de ontgrendeling van het remsysteem
Brembo Open Brake
Op voertuigen die zijn uitgerust met het elektronische EPB- of het elektrohydraulische SBC-parkeersysteem, wordt de reminrichting geblokkeerd bij uitgeschakelde motor, waardoor deze tijdens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden niet kan worden bediend; de enige schijnbare oplossing bestaat uit het deblokkeersysteem waarin door de autofabrikant wordt voorzien. Met Brembo Open Brake kunt u de rem uitsluitend met behulp van het DPS-300-instrument bedienen.
Tabel van de aanhaalmomenten
Aanhaalmomenten
Het vast genoeg zitten van de wielen wordt gewaarborgd door het instellen van een specifiek aanhaalmoment op de momentsleutel. Over het algemeen wordt dit aangegeven in het \onderhoudsboekje van het voertuig; waarden die afwijken van de optimale waarden, brengen aanzienlijke veiligheidsrisico's met zich mee. Brembo stelt een overzicht van de te gebruiken waarden ter beschikking.
Gebruik van het Brembo Expert-logo is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de communicatieafdeling van Brembo, die zich in elk geval het recht voorbehoudt om op elk gewenst moment verwijdering ervan te vragen.
Privacybeleid">