It's possible that some of this content has been automatically translated.

Steunen

Privacybeleid

Privacybeleid van de website www.bremboparts.com
Beste gebruiker, op deze pagina vindt u informatie over hoe wij uw persoonsgegevens via onze website beheren.
We verstrekken deze informatie niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679 of "Verordening", maar ook omdat we van mening zijn dat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde is van onze bedrijfsactiviteiten, en we willen u alle informatie verstrekken die u nodig heeft om uw privacy te beschermen en het gebruik van uw gegevens te controleren wanneer u op onze website navigeert.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, met andere woorden, de partij die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor beslissingen met betrekking tot de methoden en doeleinden van de verwerking is Brembo N.V. (hierna "Brembo"), met statutaire zetel in Amsterdam, Nederland, en met zakelijk en zakelijk adres in Bergamo, via Stezzano 87 – 24126 (BG), Italië. U kunt contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door te schrijven naar het e-mailadres privacy@brembo.com of telefonisch op het nummer +39 035.6052111.

De functionaris voor gegevensbescherming is de persoon die is aangesteld om toe te zien op de naleving van de verordening en kan worden gecontacteerd door te schrijven naar het e-mailadres privacy@brembo.com of naar het fysieke adres van de verwerkingsverantwoordelijke (met vermelding van 'ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming').

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u deze website bezoekt of doorbladert of gebruik maakt van de diensten die hier beschikbaar zijn, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de hieronder aangegeven voorwaarden.

1. Formulier, nieuwsbrief en e-mail

1.1 Verzamelde persoonsgegevens
- Voor- en achternaam, gebruikersnaam en wachtwoord, land en aanvullende gegevens (zoals adres, woonplaats, postcode, provincie, soort bedrijf, type particulier/bedrijfsprofiel, voertuig);
- E-mailadres;
- Noodzakelijke gegevens voor authenticatie via Google- of Microsoft-accounts als de gebruiker zich via Google of Microsoft aanmeldt bij het gedeelte met beperkte toegang. Houd er rekening mee dat Google en Microsoft opereren als onafhankelijke gegevensbeheerders, dus gebruikers wordt geadviseerd om het respectieve privacybeleid te bekijken voordat ze inloggen, dat beschikbaar is via de volgende links: 

1.2 Doel van de verwerking
A) Accountregistratie (bijv. wanneer u zich aanmeldt voor en toegang krijgt tot het gereserveerde gedeelte) en om u gebruik te laten maken van de diensten die u aanvraagt (om te reageren op uw verzoeken om ondersteuning met betrekking tot onze producten of om u in staat te stellen deel te nemen aan online evenementen en webinars);
B) Om te reageren op uw verzoeken (bijv. e-mailberichten die u spontaan stuurt naar de Brembo-adressen die op de website worden vermeld om informatie over Brembo Expert en Brembo-producten op te vragen, door u ingevulde formulieren om u in te schrijven voor specifieke webinars, enz.), waarbij de latere verwerving van het gebruikte e-mailadres impliciet is;
C) Om u e-mailberichten te sturen met nieuwsbrieven en commerciële/promotionele informatie over Brembo-producten, en verzoeken om uw deelname aan marktonderzoek en klanttevredenheidsonderzoeken.

1.3 Verplichte of facultatieve verstrekking van gegevens
Het verstrekken van de informatie die met een asterisk is aangegeven in de formulieren die beschikbaar zijn op de website is noodzakelijk om ons in staat te stellen aan uw verzoek te voldoen. Als deze informatie niet of onvolledig wordt verstrekt, is het voor ons niet mogelijk om u de gevraagde dienst te leveren. Het verstrekken van andere informatie die wordt gevraagd in de gereserveerde ruimte (met betrekking tot uw profiel) is facultatief, en uw keuze om deze informatie niet te verstrekken zal geen invloed hebben op de levering van diensten.  
Het veld land van verblijf moet worden ingevuld in het formulier "verzoek om informatie" op de website om deze informatie te ontvangen.
Noodzakelijk in gevallen A) en B) om aan uw verzoek te voldoen. Indien deze informatie niet of onvolledig wordt verstrekt, zal het niet mogelijk zijn om de gevraagde dienst te leveren.
Optioneel in geval C), om ons in staat te stellen u promotionele berichten te sturen met betrekking tot Brembo-producten. 
Uw keuze om deze informatie niet te verstrekken, verhindert alleen dat u promotiemateriaal ontvangt en heeft geen invloed op uw vermogen om op de website te surfen of toegang te krijgen tot het gereserveerde gedeelte.

1.4 Wijze en plaats van verwerking
Processen met betrekking tot de webservices van deze website bevinden zich in Europa.
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt met geautomatiseerde systemen die worden verwerkt op een rechtmatige (in overeenstemming met de aangegeven rechtsgrondslag), eerlijke, evenredige en transparante manier ten opzichte van de betrokkene en alleen voor zover nodig voor de gespecificeerde doeleinden. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevensverlies en illegaal, onjuist of ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen.

1.5 Rechtsgrond van de gegevensverwerking
Met betrekking tot de doeleinden die verband houden met het beheer van uw verzoeken en de registratie van uw account, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele activiteiten naar aanleiding van uw verzoek en voor het sluiten van een contract.
Met betrekking tot de doeleinden met betrekking tot het verzenden van promotionele berichten, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor deze verwerking (die u op elk moment kunt intrekken), door specifiek te vragen om promotionele berichten te ontvangen bij het opstellen van het aanvraagformulier.

1.6 Ontvanger van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door personeel van Brembo dat bevoegd is om deze verwerkingsactiviteiten uit te voeren, en door leveranciers van Brembo die diensten leveren zoals het technisch beheer van de website en hostingdiensten, als optredende gegevensverwerkers. Voornoemde partijen zullen alle activiteiten met betrekking tot de gegevensverwerking uitvoeren volgens de instructies van Brembo.  
De volledige en actuele lijst van gegevensverwerkers kan schriftelijk bij Brembo worden aangevraagd op een van de hierboven vermelde adressen.

1.7 Bewaartermijn van de gegevens
Voor de periode die strikt noodzakelijk is om de aangegeven doeleinden na te streven, en in overeenstemming met de door de wet gespecificeerde termijnen/beperkingen voor de bewaring van persoonsgegevens. In het geval van gegevensverwerking voor marketingdoeleinden worden uw persoonsgegevens bewaard totdat uw toestemming wordt ingetrokken, voor een periode die niet langer is dan de maximale limieten die zijn toegestaan door de wet of opgelegd door specifieke richtlijnen van toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

2. Navigatie

2.1 Verzamelde persoonsgegevens
IP-adres en navigatiegegevens;

2.2 Doel van de verwerking
Navigatie op de website. De digitale systemen en softwareroutines die worden gebruikt voor de werking en het onderhoud van deze website verzamelen bepaalde soorten persoonsgegevens als onderdeel van hun normale functies, en de overdracht van deze gegevens is impliciet in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Hoewel deze informatie niet wordt verzameld met de bedoeling om te worden geassocieerd met identificeerbare betrokkenen, kan deze vanwege de aard en het type van deze informatie worden verwerkt en gecorreleerd met gegevens die in het bezit zijn van derden om gebruikers te identificeren.
Deze categorie gegevens omvat IP-adressen en domeinnamen die de computers identificeren van gebruikers die verbinding maken met de website. Navigatiegegevens worden gebruikt om geanonimiseerde statistische informatie te verkrijgen met betrekking tot het gebruik van de site om de functionaliteit van de site zelf te controleren;
De installatie van technische/sessiecookies om de functionaliteit van de website en van andere cookies te verbeteren, zoals beschreven in het cookiebeleid, dat wij u aanraden te lezen en toegankelijk te maken via de volgende link.

2.3 Verplichte of facultatieve verstrekking van gegevens
Noodzakelijk om op de website te surfen en toegang te krijgen tot de verschillende functies van de website.

2.4 Wijze en plaats van verwerking
Processen met betrekking tot de webservices van deze website bevinden zich in Europa.
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt met geautomatiseerde systemen die worden verwerkt op een rechtmatige (in overeenstemming met de aangegeven rechtsgrondslag), eerlijke, evenredige en transparante manier ten opzichte van de betrokkene en alleen voor zover nodig voor de gespecificeerde doeleinden. Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om gegevensverlies en illegaal, onjuist of ongeoorloofd gebruik van gegevens te voorkomen.

2.5 Rechtsgrond van de gegevensverwerking
Uw gegevens worden verwerkt om u de tools te geven die nodig zijn om de website te bezoeken en toegang te krijgen tot de beschikbare functionaliteiten.

2.6 Ontvanger van de gegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door personeel van Brembo dat bevoegd is om deze verwerkingsactiviteiten uit te voeren, en door leveranciers van Brembo die diensten leveren zoals het technisch beheer van de website en hostingdiensten, als optredende gegevensverwerkers. Voornoemde partijen zullen alle activiteiten met betrekking tot de gegevensverwerking uitvoeren volgens de instructies van Brembo.  
De volledige en actuele lijst van gegevensverwerkers kan schriftelijk bij Brembo worden aangevraagd op een van de hierboven vermelde adressen.

2.7 Bewaartermijn van de gegevens
Voor de duur van de sessie en de gehele tijd dat de website wordt gebruikt

Brembo omvat ook een dienst op de website voor de identificatie van kenmerken en specificaties van voertuigen (zoals de remblokken/-schoenen en remschijven/trommels die op het voertuig zijn geïnstalleerd, enz.) en van de bijbehorende Brembo-producten die op een specifiek voertuig kunnen worden gebruikt. Het kenteken van het voertuig is nodig om gebruik te kunnen maken van deze service. Deze informatie wordt niet bewaard of onderworpen aan verdere analyse door Brembo en wordt niet gekoppeld aan voertuigregistratie-informatie om natuurlijke personen te identificeren.

Rechten van de betrokkene
U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens (recht op inzage); om uw digitale persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, indien van toepassing (recht op overdraagbaarheid van gegevens); om te vragen dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, bijgewerkt of gewijzigd (recht op rectificatie); en om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen (recht op verwijdering), behalve wanneer er uitzonderingen op deze rechten van toepassing zijn. Wij willen u erop wijzen dat verzoeken om gegevens te verwijderen ondergeschikt zijn aan de geldende wettelijke en documentbewaringswetten die worden opgelegd door wet- en regelgeving. 
Wanneer voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming vereist is, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken, indien van toepassing (recht op intrekking van toestemming). U kunt te allen tijde beslissen dat u geen promotioneel/commercieel materiaal meer wenst te ontvangen en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (recht van bezwaar).  U kunt ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (recht op beperking van de verwerking).
U kunt elk van de bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming, privacy@brembo.com, of per post naar Brembo N.V., op het bovengenoemde bedrijfs- en bedrijfsadres, onder vermelding van "ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming". 
U hebt het recht om eventuele klachten in te dienen over de methoden waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt door contact op te nemen met de nationale toezichthoudende organisatie voor gegevensbescherming van het EU-land waar u gewoonlijk verblijft of waar u denkt dat de schending heeft plaatsgevonden (www.garanteprivacy.it in Italië).

Revisies
Deze informatieve kennisgeving kan in de toekomst worden herzien. Kennisgeving van dergelijke wijzigingen zal op de website worden gepubliceerd. 
Laatste revisie – mei 2022
Privacybeleid">