Voorwaarden

Privacybeleid

Privacybeleid van de website www.bremboparts.com
Beste Gebruiker,
Op deze pagina vindt u informatie over hoe u uw persoonlijke gegevens via onze site kunt beheren.
We verstrekken deze informatie niet alleen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals voorzien door Verordening (EU) 2016/679 of "Verordening", maar ook omdat we van mening zijn dat de bescherming van persoonsgegevens een fundamentele waarde is van onze bedrijf en we willen u alle informatie verstrekken die u kan helpen uw privacy te beschermen en het gebruik van uw gegevens met betrekking tot de surfervaring op onze site te controleren.
 
Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, d.w.z. degene die de beslissingen neemt over de methoden en doeleinden van de verwerking, is Brembo S.p.a. (hierna “Brembo”), gevestigd in Curno, via Brembo 25, 24035 (BG). U kunt contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via e-mail privacy.italy@brembo.it., of telefoon 035.6052111.
 
De functionaris voor gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de verordening, kan worden bereikt door te schrijven naar privacy.italy@brembo.it of naar het adres van het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming.
 
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u de op deze site beschikbare diensten bezoekt, raadpleegt of gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerken in overeenstemming met de huidige wetgeving en zoals hieronder aangegeven.
 
1. Formulier, nieuwsbrief en e-mail
 
1.1 Verzamelde persoonsgegevens
- Naam en achternaam, gebruikersnaam en wachtwoord, land en verdere gegevens (zoals adres, plaats, postcode, provincie, type activiteit, type profiel particulier/bedrijf, voertuig);
- E-mailadres
- Gegevens noodzakelijk voor de authenticatie door middel van Google- of Microsoftaccount als de gebruiker de authenticatie voor het persoonlijke account door middel van Google of Microsoft verricht. Het is wel te verstaan dat Google en Microsoft optreden als zelfstandige verantwoordelijken voor de verwerking van de persoonsgegevens; de gebruiker wordt derhalve verzocht om, alvorens in te loggen, het betreffende privacybeleid te raadplegen via de volgende links: 
 
1.2 Doel van de verwerking
A) Accountregistratie (bijvoorbeeld wanneer u zich registreert en inlogt op het gereserveerde gedeelte) en om u in staat stellen de gevraagde diensten te gebruiken (zoals u de gevraagde assistentie te verlenen bij onze producten);
B) Om te reageren op uw verzoeken (bijvoorbeeld door spontaan berichten te sturen, e-mails naar de adressen van Brembo die op de website worden vermeld, informatie op te vragen over Brembo Expert en Brembo-producten, formulieren in te vullen om u aan te melden voor specifieke webinars, enz.) die de daaropvolgende verwerving van het gebruikte e-mailadres inhouden;
C) Om u via e-mail nieuwsbrieven en commerciële / promotionele informatie over Brembo-producten, verzoeken om deelname aan marktonderzoek en eventuele klanttevredenheidsonderzoeken te sturen.
 
1.3 Verplichting of niet om gegevens te verstrekken
Het verstrekken van gegevens gemarkeerd met een asterisk in de formulieren die beschikbaar zijn op de website is verplicht om uw verzoek te verwerken. Wanneer dit onvolledig of niet gebeurt, is het onmogelijk om de gevraagde dienst te verlenen. Het verstrekken van aanvullende gegevens in het gereserveerde gedeelte (uw profiel) is optioneel. Wanneer u deze niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen.  
Het landveld is verplicht in het formulier "verzoek om informatie" van de website. 
Verplicht in de gevallen A) en B) om gevolg te geven aan uw verzoek, en wanneer deze gegevens onvolledig of niet worden verstrekt, is het onmogelijk om de gevraagde dienst te verlenen.
Optioneel in geval C), voor het verzenden van promotionele berichten over Brembo-producten. 
Wanneer u dit weigert heeft dit geen gevolgen voor uw navigatie op de site of toegang tot het gereserveerde gedeelte (maar leidt dit enkel in het niet ontvangen van promotionele communicatie).
 
1.4 Methode en plaats van de verwerking
De verwerkingen die verband houden met de webdiensten van deze site vinden plaats in Europa.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt met geautomatiseerde tools, volgens de principes van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, correctheid, proportionaliteit en transparantie voor de doeleinden en volgens de aangegeven voorwaarden van rechtmatigheid (rechtsgrond). Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen.
 
1.5 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Wat de doeleinden met betrekking tot het beheer van uw verzoek en account betreft, is de verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op uw verzoek zijn genomen en voor de uitvoering van een contract.
Wat het doeleinde met betrekking tot het verzenden van promotionele berichten betreft, worden de gegevens alleen verwerkt als u uw specifieke toestemming hebt gegeven (die op elk moment kan worden ingetrokken) of als u specifiek heeft verzocht om verzending via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.
 
1.6 Ontvangers van de gegevens
De gegevens worden verwerkt door personeel van Brembo, dat bevoegd is om de gegevens te verwerken, en door zijn leveranciers die diensten verlenen zoals het technisch beheer van de site en de hostingdienst, in de hoedanigheid van gegevensverwerkers. Deze partijen handelen op basis van instructies van Brembo.  
De volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan worden opgevraagd bij Brembo op de hierboven vermelde adressen.
 
1.7 Bewaartermijn van de gegevens
Voor de periode die strikt noodzakelijk is om de aangegeven doeleinden na te streven of om gevolg te geven aan uw verzoek, in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen. In geval van verwerking voor marketingdoeleinden worden de gegevens bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken en in ieder geval binnen de maximale termijnen die zijn toegestaan door de wet of door specifieke bepalingen van de toezichthoudende autoriteit.

2. Navigatie
 
2.1 Verzamelde persoonsgegevens
IP-adres en navigatiegegevens;
 
2.2 Doeleinde van de verwerking
Sitenavigatie. De IT-systemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze site te laten werken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen, maar die door hun aard, door middel van verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren. 
Deze gegevenscategorie omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers van de gebruikers die verbinding maken met de site. De navigatiegegevens worden vervolgens gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de werking ervan te controleren;
Installatie van technische / sessiecookies om de functionaliteit van de site te verbeteren en aanvullende cookies zoals beschreven in het cookiebeleid, dat u kunt lezen onder de volgende link.
 
2.3 Verplichting of niet om gegevens te verstrekken
Verplicht om de site te bezoeken en toegang te krijgen tot de verschillende functies van de site.
 
2.4 Methode en plaats van de verwerking
De verwerkingen die verband houden met de webdiensten van deze site vinden plaats in Europa.
Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt met geautomatiseerde tools, volgens de principes van noodzakelijkheid, rechtmatigheid, correctheid, proportionaliteit en transparantie voor de doeleinden en volgens de aangegeven voorwaarden van rechtmatigheid (rechtsgrond). Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen.
 
2.5 Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
Uw gegevens worden verwerkt op basis van de noodzaak om u de tools te bieden die nodig zijn om de site te bezoeken en toegang te krijgen tot de beschikbaar gestelde functies.
 
2.6 Ontvangers van de gegevens
De gegevens worden verwerkt door personeel van Brembo, dat bevoegd is om de gegevens te verwerken, en door zijn leveranciers die diensten verlenen zoals het technisch beheer van de site en de hostingdienst, in de hoedanigheid van gegevensverwerkers. Deze partijen handelen op basis van instructies van Brembo.  
De volledige en bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan worden opgevraagd bij Brembo op de hierboven vermelde adressen.
 
2.7 Bewaartermijn van de gegevens
Voor de duur van de sessie en de volledige gebruiksduur van de site.
Brembo biedt op de site ook een dienst aan om kenmerken en specificaties van de auto (zoals remblokken en remschijven, schijfremmen en trommelremmen, remschoenen, enz.) te identificeren evenals de gerelateerde Brembo-producten die kunnen worden gebruikt. Om van deze dienst gebruik te kunnen maken, is een kenteken van het voertuig vereist. Deze gegevens worden niet opgeslagen of onderworpen aan verdere analyse door Brembo, of gebruikt/gekoppeld aan registratiegegevens om het individu te identificeren.
 
Rechten van de betrokkenen
U kunt op elk moment en gratis toegang krijgen tot uw gegevens, uw elektronische persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerd en veelgebruikt machineleesbaar formaat (recht van toegang) en ons vragen om ze naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verzenden (gegevensoverdraagbaarheid), indien van toepassing, en ze laten corrigeren, bijwerken, wijzigen (recht op rectificatie) of verwijderen (recht op verwijdering) (behoudens eventuele toepasselijke uitzonderingen). Wij informeren u dat verzoeken tot verwijdering van gegevens onderworpen zijn aan de huidige wettelijke verplichtingen en de bewaring van documenten die ons worden opgelegd door wet- of regelgeving. 
Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om de toestemming op elk moment in te trekken, indien van toepassing (recht om toestemming in te trekken). U kunt te allen tijde besluiten om geen promotionele/commerciële communicatie meer te ontvangen en dus op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden (recht van bezwaar).  U kunt de verwerking van uw gegevens ook beperken of de bovengenoemde rechten uitoefenen door uw verzoek te richten aan de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres privacy.italy@brembo.it, of per post naar Brembo S.p.A., Via Brembo 25, 24035 Curno (BG) ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming. Wanneer u contact met ons opneemt, moet u ervoor zorgen dat u uw naam, e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer(s) vermeldt om ervoor te zorgen dat wij uw verzoek correct kunnen afhandelen. 
Als u van mening bent dat er een probleem is met de manier waarop uw persoonsgegevens worden beheerd, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthoudende autoriteit (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) of een ander EU-land waar u uw gewone verblijfplaats heeft of waar u denkt dat de overtreding heeft plaatsgevonden.
 
Updates
Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd worden bijgewerkt en desgevallend zullen we u informeren via passende disclaimers op de site. 
Laatste update –  mei 2022
 
Privacybeleid">