24 juli 2017

DE KRACHT VAN BREMBO OP SOCIALE MEDIA? IEDERE DAG WORDEN 460.000 PERSONEN BEREIKT

Facebook, maar ook Linkedin, Instagram, Twitter, SnapChat en het Chinese WeChat: de sociale netwerken vormen steeds meer een integraal onderdeel van de communicatiestrategie van Brembo.
 

Globaal gezien hebben de 4 belangrijkste sociale platforms (Facebook, Instagram, Linkedin en Twitter) in de loop van het eerste halfjaar meer dan 3 miljoen interacties (hoofdzakelijk Likes) van onze fans gezien: dit is ongeveer 82% meer dan hetgeen tijdens de eerste 6 maanden van 2016 werd bereikt. Een toename die mede te danken is aan een hogere redactionele productiviteit, die +45% van de posts vertegenwoordigt, die tijdens het eerste halfjaar werden gepubliceerd.
Het aantal volgers van Brembo op de voornaamste 4 sociale media is tijdens deze zes maanden met circa 118.000 eenheden (+6%) gegroeid, vergeleken met 111.000 nieuwe volgers tijdens dezelfde periode in 2016.
 
Ook tijdens de eerste zes maanden van 2017 is gebleken dat Facebook het meest populaire platform voor Brembo vormt, het platform dat het grootste aantal personen bereikt en de bekendheid van het merk in positieve zin ontwikkeld. Met name in vergelijking met het eerste halfjaar van 2016 is het aantal fans met 8% toegenomen en bedraagt het aantal nu 1.378.994 personen
Ook voor het aantal Likes, dat met 33% is toegenomen, heeft de trend zich als positief bevestigd.
 
Andere sociale netwerken hebben echter bewezen in staat te zijn een specifieke doelgroep te bereiken, zoals jonge millenials, die voornamelijk de voorkeur aan SnapChat geven, waarop Brembo zich in de afgelopen maanden lanceerde en op 30 juni 2017 een aantal van 3.056 gebruikers bereikte: de consumenten van de toekomst.
 
In China zijn het de lokale sociale media die duidelijk de voorkeur genieten. De meest populaire van deze is WeChat, een mix van Facebook, WhatsApp, Skype & Co, waarop Brembo zich in november 2016 etableerde.
 
Terugkomend op de meer "traditionele" sociale media dient te worden gewezen op de uitstekende performance van Instagram, het sociale platform dat is gebaseerd op fotografische inhoud en juist hierom uitzonderlijk geschikt is voor het demonstreren van de zorg die aan het design van Brembo wordt gewijd en waarop het aantal volgers van Brembo in de eerste zes maanden van 2017 meer dan verdubbeld is tot 122.530.
 
Ook op Linkedin (met 42.199 volgers) en Twitter (met 22.977 volgers) is er sprake van een groei van 30%.
 
 
 
Privacybeleid">