01 november 2017

WINTER IS COMING

De winter is onderweg: laat bij het verwisselen van de banden ook het remsysteem controleren!

Winter is comingDe veiligheid van uw auto is afhankelijk van het onderhoud van uw remsysteem.
Hieronder volgen 5 adviezen van Brembo om u zo goed mogelijk op het winterseizoen voor te bereiden.
 
  • Hoe vaak dient u het remsysteem te laten controleren? Is het voldoende te wachten tot de vernieuwing van de apk?
 
De standaard voor de controle van het remsysteem luidt om de 15.000/20.000 km, tenzij zich abnormale fenomenen voordoen die duiden op een degradatie van de remschijven en -blokken, zoals vibraties, verdachte geluiden, scheurvorming en tekenen van oververhitting. Het is dus niet altijd voldoende te wachten tot de vernieuwing van de apk.
Het verwisselen van de banden ter voorbereiding op het winterseizoen vormt in feite een aanvullende mogelijkheid voor de automobilist, zich ervan te verzekeren dat hij volkomen veilig onderweg is.
Vraag uw bandenspecialist of monteur, de slijtage van de onderdelen van het remsysteem van uw voertuig te controleren.
 
  • Hoe kan ik vaststellen of de remschijven en -blokken vervangen dienen te worden?
 
De schijven worden normaliter vervangen wanneer zij de Minimum Thickness (Min TH) bereiken. Deze wordt door de fabrikant aangegeven als zijnde de minimale dikte die het remvlak kan bereiken om nog steeds de veiligheid en prestaties van de schijf zelf te kunnen garanderen.
Ook de remblokken dienen te worden vervangen wanneer zij de minimumdikte hebben bereikt. Deze kan worden gecontroleerd met behulp van de slijtage-indicatoren (elektrisch en akoestisch), of middels een eenvoudige visuele inspectie door uw monteur.
Het is belangrijk eraan te denken dat u wanneer u de remschijven vervangt, ook de -blokken dient te vervangen.
 
  • Hoe belangrijk is het, de remblokken na vervanging in te rijden en hoe lang dient dit te duren? Wat zijn de essentiële handelingen voor het verkrijgen van het beste resultaat?
 
Na vervanging worden remblokken en -schijven op de weg getest. Het inrijden gebeurt over een afstand van circa 300 km. Hierbij dient te worden gecontroleerd of zich vibraties of geluiden voordoen, die afkomstig zijn van de remmen, zowel tijdens het rijden als tijdens het remmen.

Tijdens deze periode is het belangrijk, vast te stellen of de remwerking effectief is en dienen er korte, zachte remacties te worden uitgevoerd om een correcte uitlijning van de oppervlakken van de remblokken, die contact maken met de schijf, mogelijk te maken.

Te abrupte en heftige remmingen tijdens het inrijden van het systeem kunnen leiden tot oververhitting van het frictiemateriaal van de remblokken en -schijf, hetgeen de integriteit en prestaties van de rem nadelig kunnen beïnvloeden.
 
  •  Dien ik naast de remschijven en -blokken ook de remvloeistof te controleren?
De remvloeistof vormt een van de componenten van het remsysteem die het snelst degradeert.
Wegens zijn hygroscopische eigenschapen heeft de vloeistof de neiging, via de leidingen van het hydraulische circuit vocht uit de buitenlucht te absorberen. Het geabsorbeerde vocht leidt tot een verlaging van het kookpunt van de vloeistof. Dit betekent dat wanneer het remysteem oververhit raakt, de remvloeistof eerder het kookpunt bereikt, hetgeen een verlenging van de remming en de remweg tot gevolg heeft. Dit vormt het uiterst gevaarlijke “Vapour Lock”-fenomeen.
Derhalve is het belangrijk, de remvloeistof met de door de fabrikant voorgeschreven intervallen te controleren en deze indien noodzakelijk te verversen.
 
  • Wanneer is het noodzakelijk, ook de remklauwen te vervangen?
 
Tot vervanging van de remklauwen en andere hydraulische componenten van het remsysteem (leidingen, remcilinders, -pomp) wordt niet overgegaan ten gevolge van slijtage door frictie, maar op grond van een normale kwaliteitsvermindering of onvoorziene breuk. Met name de remklauwen kunnen aan een snellere kwaliteitsvermindering ten gevolge van het gebruik bij zeer zware omgevingsomstandigheden onderhevig zijn. Zeer lage temperaturen, regen, sneeuw, maar ook zout en chemicaliën die tijdens de winterperiode voor het schoonmaken van wegen worden gebruikt, kunnen deze kwaliteitsvermindering versnellen.
Ook onder deze omstandigheid is het, indien afwijkingen in de werking worden vastgesteld, belangrijk een grondige controle uit te voeren, waarbij de correcte en vrije loop van de zuigers van de remklauw en de afwezigheid van duidelijke tekenen van kwaliteitsvermindering dienen te worden geverifieerd.
 
Privacybeleid">