Vilket är det bästa valet för min bil, Max- eller Xtra-skivor?

Innan du köper en Brembo-produkt ska du kontrollera att den är kompatibel med din bil. Så här tar du reda på om Max-skivor eller Xtra-skivor är det bästa valet för dig.
 
Brembo Max-skivor har slitsar medan Brembo Xtra-skivor är borrade. Båda dessa funktioner förbättrar bromssystemets prestanda avsevärt genom att:
 
Symbol för ökningen av greppet för Brembo bromsskivor
Öka beläggets/skivans grepp
Symbol för rengöring och förnyande av friktionsmaterialet för Brembo bromsskivor
Hålla beläggets yta ren och slipa bort gammalt friktionsmaterial
 
Symbol för vattendispersion och gasdispersion för Brembo bromsskivor
Bidra till att driva bort vatten och avleda gas
Symbol för egenskaperna för bästa kylning för bromssystemet för Brembo bromsskivor
Förbättra bromskylningen
 
 
 
Hålen eller slitsarna i bromsskivan garanterar ett bättre grepp mellan skivan och belägget. Detta ger en mer omedelbar bromsverkan och ett effektivare bromssystem som helhet. Detta beror på att hålen och slitsarna ökar friktionskoefficienten hos skivans yta, vilket i sin tur förbättrar bromsförmågan, särskilt i början när bromsarna ansätts.
 
En annan viktig fördel med borrade eller slitsade skivor är att de håller belägget rent och kontinuerligt tar bort gammalt friktionsmaterial så att endast nytt beläggmaterial kommer i kontakt med skivan. Hålen bryter också vattenfilmen som kan bildas på bromsytan. Detta innebär att bromssystemet svarar effektivt även under våta förhållanden, från allra första början när du trampar på bromspedalen. På samma sätt driver de utåtriktade slitsarna mer effektivt ut allt vatten som ansamlats på skivans yta, vilket ger ett mer förutsägbart beteende under alla väderförhållanden.
 
På samma sätt som de driver ut vatten, förbättrar hålen och slitsarna också skivans förmåga att avleda gaser som frigörs mellan belägget och skivan vid höga temperaturer. Dessa gaser, som alstras när hartser i friktionsmaterialet förbränns vid höga temperaturer, kan minska friktionskoefficienten mellan skivan och belägget, vilket leder till en förlust av bromsverkan som kallas bromsfading. De borrade hålen eller slitsarna i bromsskivan gör att skivan kan avleda dessa gaser snabbare och återställa optimala bromsförhållanden mycket snabbt.
 
Slutligen ökar slitsar och hål också systemets kapacitet att avleda den värme som bildas på skivor och belägg, vilket förbättrar bromsverkan i hela bromssystemet.

Borrade eller slitsade skivor är särskilt framtagna för att förbättra bromsförmågan och kan under vissa förhållanden, beroende på beläggets konstruktion och det använda friktionsmaterial, leda till snabbare slitage av bromsbeläggen.
 
I allmänhet ger borrade och slitsade skivor jämförbara prestanda. Vid motorsport används slitsade skivor oftare eftersom de ger bättre vatten- och gasutdrivning, medan borrade skivor används oftare på sportiga personbilar, eftersom de inte sliter lika hårt på beläggens friktionsmaterial. Rent estetiskt ger däremot borrade skivor bilen ett mer sportigt utseende.
 
Eftersom både borrhål och slitsar bearbetas i skivans struktur, vilket i princip kan försvaga den, är det uppenbart att konstruktions- och tillverkningsprocessen är av största vikt för att garantera tillförlitligheten – när det gäller mekanisk styrka och hållbarhet – och, framför allt, skivans säkerhet. 

Antalet, storleken och placeringen av varje enskilt hål och slits måste bestämmas exakt för varje enskild skiva under konstruktionsprocessen.
 
Den bearbetade skivan genomgår sedan provbänks- och vägtester för att garantera att den ger bästa möjliga prestanda under alla körförhållanden och uppfyller alla krav på säkerhet, mekanisk styrka och hållbarhet från fordonets tillverkare.
 
Så om du letar efter en slitsad eller borrad skiva, eller en skiva med båda lösningarna, som inte bara ger överlägsen prestanda utan också förbättrar säkerheten, är det viktigt att du alltid väljer en produkt från en tillverkare med beprövad erfarenhet av konstruktion och tillverkning av dessa komponenter.
 
Sammanfattningsvis: som framgår av följande tabell har Brembo Max (slitsade) och Brembo Xtra (borrade) skivor samma fördelar.
 
FÖRDELAR Brembo MAx Brembo Xtra
Snabbare och effektivare bromsverkan    
Gammalt friktionsmaterial tas kontinuerligt bort för att frilägga nytt material    
Effektiv vattenavledning    
Överlägsen beständighet mot bromsfading    
Förbättrad bromskylning    
ECE-R90-typgodkännande    
Mycket bra korrosionsbeständighet    
Enkelt att kontrollera slitaget    
 
 
Ändra utseende. Vad tycket du bäst om – det sportigare och mer aggressiva utseendet hos en borrad skiva eller den raffinerade elegansen hos en slitsad skiva?
 
Det är viktigt att du väljer rätt produkt för din bil så att bromssystemet fungerar som det ska. Se till att välja rätt artikelnummer.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Hur väljer man rätt produkt
Läs nästa artikel
Varför har vissa Xtra-skivor genomborrade hål medan andra har gropar?
Sekretesspolicy">