Hur undviker du kärvande bromsar: Brembos råd

Nedstängningen har förändrat livet för många människor. Många arbetar hemifrån och bilanvändningen har minskat eftersom endast nödvändiga resor är tillåtna. Detta betyder att bilar kommer att vara parkerade under lång tid. Om du inte har möjlighet att parkera bilen i ett garage, utsätts bilen för omgivningens påverkan.
Tyvärr kan det leda till att bromsarna får problem när de lämnas under lång tid, som hindrar dem från att fungera korrekt under körningen.
 
Korrosion börjar bildas på bromsskivornas yta och vid normal användning försvinner denna rost när bromsarna används.
Men om bilen inte har körts på ett tag kan det leda till att de delar som drabbas av korrosion blir större. Korrosion på bromsarnas yta kan orsaka missljud vid bromsning och, ännu allvarligare, kan öka bromssträckan på grund av minskad bromsverkan.
 
Detta är inte det enda problemet; eftersom parkeringsbromsen är aktiverad har bromsbeläggen/bromsbackarna lämnats i kontakt med bromsskivorna/-trummorna.  Korrosion byggs upp och kan leda till att dessa komponenter fastnar i varandra, vilket förhindrar att hjulen rör sig nästa gång bilen ska användas. Detta kallas kärvande bromsar.
 
Det är möjligt att undvika att bromsen kärvar genom att följa några enkla steg.
  • Starta motorn; när motorn går, lossa parkeringsbromsen och kör bilen en kort sträcka framåt och bakåt samtidigt som du försiktigt trycker ned bromsen
  • Bromsarna ”rensar” bort ytkorrosionen när de kommer i kontakt och förhindrar att korrosion byggs upp och orsakar problem
    Detta rekommenderas att göras en gång i veckan och kan göras i samband med att motorn körs i 15 minuter för att ladda batteriet och för att hålla motorn i gott skick
  • Om du inte har kunnat utföra denna underhållsrekommendation ska du vara extra försiktig när du kör bilen första gången efter att den har stått stilla. Kontrollera att bromsarna fungerar som de ska genom att försiktigt trycka på ner bromspedalen. Vissa bromsljud (gnisslande, knarrande) kan uppstå under de första kilometerna på grund av den ansamlade korrosionen
  • Om dessa ljud fortsätter, utvecklas till andra symptom (vibrationer) eller ännu värre, du inte kan köra bilen eftersom hjulen kärvar, kontakta närmaste Brembo-expert som har de kunskaper som krävs för att få bilen att rulla igen.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Underhåll
Läs nästa artikel
Minsta tillåtna tjocklek på bromsskiva
Sekretesspolicy">