Missljud och vibrationer

Vilka tips har Brembo för att undvika missljud och vibrationer vid komponentbyte?

Precis som med vibrationer beror gnisselljud från bromssystemet oftast inte på något fel eller dålig kvalitet på den nya komponenten. Mycket oftare än man kan föreställa sig beror dessa problem på slitage hos de andra komponenterna i bromssystemet, som har försämrats med tiden och därmed ger en dålig funktion för belägg och skivor.

När du byter skivor och bromsbelägg rekommenderar vi att du inte enbart byter ut bromssystemets två huvudslitagedelar, utan utför en mer fullständig kontroll och underhåll av hela systemet.

I allmänhet rekommenderas att utföra följande åtgärder:
 • Vid byte av bromsbelägg, kontrollera skivans slitage
 • Vid byte av skivor, byt alltid även byta beläggen
 • Rengör skivan/navets kontaktytor (från rost eller smuts)
 • Om det finns avlagringar av material eller smuts (inte en ny skiva), rengör även skivans friktionsyta
 • Kontrollera bromsskivans oscillerande rörelse på hjulnavet. Normalt ska den inte överskrida 0,10 mm. Vid problem, kontrollera även den oscillerande rörelsen för endast hjulnavet, som inte bör överstiga 0,050 mm
Vilka tips har Brembo för att undvika missljud och vibrationer vid komponentbyte?
 • Vid byte av bromsbelägg, om de har ljuddämpningsplattor, kom ihåg att montera dem på rätt sätt. Återanvänd inte gamla plattor
 • Kontrollera kolvar, tätningar, dammskydd och glidelement på bromsoket för att säkerställa att de inte är skadade och att de kan glida. Använd ett särskilt fett som är anpassat för varje komponent och som inte påverkar gummidelarna. Byt ut de slitna delarna
 • Rengör och smörj kontaktytorna mellan bromsokets fäste och bromsbeläggen med ett ljuddämpande fett
 • Inspektera, rengör eller byt ut bromsokets fjädrar, om de är gamla och slitna, mot nya komponenter
 • Kontrollera att fjädrarna är korrekt placerade
 • Kontrollera bromsvätskenivån; den ska ligga mellan min.- och max.-markeringarna. Bromsvätskan ska bytas vartannat år eller enligt tillverkarens anvisningar
 • Dra åt hjulets skruvar i rätt ordning med hjälp av en momentnyckel med rätt åtdragningsmoment
 • Gör en kort provkörning och kontrollera att systemet fungerar som det ska och att det inte förekommer några vibrationer eller missljud. Det är viktigt att du rekommenderar att föraren att köra in bromsarna under ca 300 km, och under denna tid bör plötsliga och kraftiga inbromsningar undvikas för att skivorna och beläggen ska kunna slitas in på ett korrekt sätt
 
Att utföra dessa enkla men viktiga kontroller och underhållsarbeten på bromssystemet är en avgörande åtgärd för att förhindra att de vanligaste komfortproblemen inträffar, även efter endast några km efter bytet.

Dessa åtgärder är både enkla och underskattade och rör fordonets aktiva säkerhetskomponenter. Förutom att välja komponenter av högsta kvalitet är det därför viktigt att utföra dessa åtgärder med största noggrannhet och yrkeskunnande.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Underhåll
Läs nästa artikel
Monteringsinstruktion
Sekretesspolicy">