Bijgeluiden en trillingen

Welke tips heeft Brembo voor het vakkundig vervangen van de remschijven en/of remblokken, zodat bijgeluiden en trillingen worden voorkomen?

Piepgeluiden bij het remmen zijn, net als trillingen, meestal niet te wijten aan een defect of slechte kwaliteit van de nieuwe onderdelen. Veel vaker dan gedacht moet de oorzaak worden gezocht in de slechte staat van andere componenten van het remsysteem. De slijtage daarvan zorgt in de loop van tijd voor een steeds slechter functioneren van de remblokken en schijven.
 
Bij het vervangen van de schijven en blokken is het daarom belangrijk zich niet te beperken tot het simpelweg vervangen van deze twee belangrijkste slijtagedelen van het remsysteem, maar een volledige controle- en onderhoudsbeurt van het hele remsysteem uit te voeren.

In het algemeen moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
 • Controleer bij het vervangen van de remblokken de slijtage van de schijven
 • Vervang bij het vervangen van de schijven ook altijd de remblokken
 • Reinig het montageoppervlak tussen de schijf en de wielnaaf (verwijder roest en/of vuil)
 • Bij het alleen monteren van nieuwe blokken zonder vervanging van de schijven, moeten ook eventuele afzettingen of verontreinigingen van het schijfoppervlak worden verwijderd.
 • Controleer de slingering van de remschijf terwijl deze op de wielnaaf is gemonteerd. Normaal gesproken mag de slingering niet groter zijn dan 0,10 mm. Controleer in het geval van problemen ook de slingering van alleen de wielnaaf: deze mag niet groter zijn dan 0,050 mm.
 • Bij het vervangen van remblokken die zijn voorzien van anti-piepplaatjes, moet erop worden gelet dat deze plaatjes op de juiste wijze worden aangebracht. Gebruik oude plaatjes niet opnieuw.
 • Controleer zuigers, pakkingen, stofkapjes en glij-elementen van de klauw op corrosie en beschadigingen. Ga na of alles soepel heen en weer kan schuiven. Gebruik een specifiek smeermiddel voor elke component en zorg dat er geen smeermiddel op de rubberen delen komt. Vervang versleten onderdelen.
 • Reinig de contactoppervlakken tussen de pen en blokken en breng hier anti-piepsmeermiddel op aan.
 • Inspecteer en reinig de klemveren van de blokken en vervang deze als ze oud en versleten zijn. 
 • Controleer of de veren juist zijn aangebracht.
 • Controleer of het remvloeistofpeil zich tussen het minimum- en maximumniveau bevindt. De remvloeistof moet om de twee jaar, of wanneer dit door de fabrikant is voorgeschreven, worden vervangen.
 • Draai de wielbouten in de juiste volgorde aan en zet ze met het juiste aanhaalmoment vast met een momentsleutel.
 • Voer een korte rijtest uit om de goede werking van het remsysteem te controleren en om na te gaan of de remmen trillingsvrij en zonder bijgeluiden werken. Het is uiterst belangrijk de eigenaar van de auto erop te wijzen dat de nieuwe remmen de eerste 300 kilometer goed moeten worden ingereden. In deze periode moet krachtig afremmen en intensief gebruik van de remmen worden vermeden, zodat de schijven en blokken goed op elkaar kunnen inlopen.
 
Het uitvoeren van deze eenvoudige maar belangrijke controles en onderhoudswerkzaamheden is essentieel ter voorkoming van veelvoorkomende comfortproblemen, die zich soms al na een gering aantal kilometer na het vervangen kunnen voordoen.

Vaak wordt het belang van deze simpele voorzorgsmaatregelen onderschat, maar ze hebben wel betrekking op de actieve veiligheid van de auto. Afgezien van het feit dat altijd beter kan worden gekozen voor onderdelen van hoge kwaliteit, moeten deze werkzaamheden daarom professioneel en met maximale zorgvuldigheid worden uitgevoerd.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Onderhoud
Lees het volgende artikel
Schema's
Privacybeleid">