Ventilerad bromsskiva med flikar eller med stift: skillnaderna

Varför används ventilerade skivor?

 
Värmebelastningarna i en bromsskiva är mycket påfrestande eftersom all energi som finns i fordonet omvandlas till värme, som genereras i friktionsområdet, och den lokala temperaturökningen är avsevärd. Beroende på värmeledningsförmågan hos skivans gjutjärn och bromsbeläggets friktionsmaterial, kan vi fastställa att i det flesta fall absorberar bromsskivan 80 % av värmen som skapas.
 
Kylningen av skivan beror därför på en korrekt funktion av bromssystemet. Detta görs genom en luftcirkulation som skapas när bilen är i rörelse men framför allt tack vare luften som sätts i rörelse under skivans rotation.
Beroende på mängden värme som ska avledas ska lämpliga lösningar tillämpas för att garantera en korrekt funktion av bromsen. Den lösning som vanligen tillämpas för att öka ytan för värmeväxling med luft är användningen av ventilerade skivor, med en lämplig bredd för ventilationskanalerna och med alltmer effektiva ventilationsformer. De garanterar en bättre kylning i jämförelse med solida skivor, som mest används på bakaxeln på medelstora bilar eller på framaxeln på kompakta bilar och stadsbilar.
 
Sedan flera år har Brembo patentregistrerat tekniken ventilation med stift PVT (Pillar Venting Technology) som tack vare sin form och fördelning av stiften kan skapa en luftcirkulation inne i ventilationskammaren som förbättrar värmespridningsförmågan. Utöver det har stiften placerats för att skapa ett motstånd mot bildningen och spridningen av värmesprickor.
 
Från 90-talet till idag har denna typ av teknik genomgått konstanta utvecklingar som speciellt förbättrar användningen på tunga fordon och på fordon som är föremål för kraftiga värmebelastningar.
 
Brembos senaste nyhet är patentet PTV plus som är avsedd för lastbilar och högpresterande bilar som ytterligare förbättrar bromsprestandan genom att integrera alla tidigare utvecklade tekniker
.
 
Bromsskivor med ventilation med ribbor i jämförelse med bromsskivor med pelarventilation
 

Vilka förbättringar erbjuder PVT-ventilationen i förhållande till en konventionell ventilation?

 
De höga temperaturerna som utvecklas under bromsningen leder till slitage på skivan som innebär minskad bromsprestanda och ett högt slitage av bromsbeläggen.
 
PVT-ventilationen ökar motståndet mot värmesprickor med 40 % tack vare ett bättre kylsystem vilket därmed minskar slitaget och ökar bromsskivornas och bromsbeläggens genomsnittliga livslängd.
 
Brembo har fortsatt att förbättra kvaliteten på de ventilerade PVT-skivorna genom implementering av patenten T Pillar och Star Pillar på lastbilsmarknaden. 

Lösningen med T Pillar har tagits fram för att undvika en infiltration av partiklar i ventilationskammaren på lastbilens skivor medan Star Pillar ökar ytterligare motståndet mot värmesprickor.
 
Tack vare kunskapen som vi fått genom utvecklingen av dessa patent, var det möjligt att skapa PVT Plus-systemet som är avsett för både lastbilsmarknaden och fordonsmarknaden för premium samt högpresterande bilar.
 
Visa pelare i korsform på bromsskivan

Vad är PTV Plus-lösningen?

 
Ventilationssystemet PTV Plus förbättrar ventilationen ytterligare i förhållande till de föregående systemen vilket garanterar en ännu längre livslängd på bromsbeläggen och bromsskivorna.

Den speciella korsformen på stiften och deras placering ökar motståndet mot värmesprickor med 30 % samt en 10 % viktminskning på själva skivan.

Detta skapar olika fördelar, inte bara under bromsningen, utan även på fordonets allmänna prestanda. En mindre vikt innebär även mindre förbrukning, mindre utsläpp av koldioxid och en lättare manövrering under körningen.
 

Vad innebär detta ifråga om körsäkerheten?

 
För att garantera en hög säkerhet i varje bromssystem förutser det nya ventilationssystemet PVT Plus olika geometrier för varje skiva, som speciellt utformats med tanke på specifikationerna hos fordonet som skivan ska monteras på.
 

Och ifråga om assistans och underhåll?

 
För skivor med böjda flikar och riktbestämd ventilation, där en skiva är avsedd för höger hjul och en för vänster hjul, kan båda skivorna bytas till en enda referens tack vare lösningen PVT Plus som med sin höga prestanda, garanterar samma eller bättre prestanda än för skivor med riktbestämda ventilation. Detta innebär en enklare montering och hantering av reservdelar.
 

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Hur väljer man rätt produkt
Läs nästa artikel
Xtra bromsbelägg: saker dud kanske inte visste
Sekretesspolicy">