Instruktioner för byte av bromsbackssatser

Läs och följ alla instruktioner noggrant. Du hittar samma instruktioner i bromsbackens förpackning. Kom ihåg att behålla dem under produktens hela livscykel. Överlämna dem till den nya ägaren om du säljer ditt fordon.

Dessa monteringsanvisningar är en riktlinje för standard reparationsarbete och tar inte hänsyn till några speciella egenskaper som kan gälla för de olika bromssystemen. De särskilda anvisningarna från fordonets och bromssystemets tillverkare måste följas i detalj. 

 

Först och främst identifiera korrekt referensserienummer för de backar som passar din bil, beroende på tillverkningsår och bromssystem. Bromsbackar måste bytas i hela axeln.

 
Förbereda fordonet
 
Innan du byter ut bromsbackarna rekommenderar vi att du uppmärksammar följande:
Etichetta che indica il corretto kit da utilizzare per il veicolo
1. Välj ditt satsnummer noggrant utifrån ditt fordon. Notera installationsdatumet.
Attrezzi adatti e affidabili da utilizzare
2. Använd alltid lämpliga och tillförlitliga reparationsverktyg för din egen säkerhet.
Smontaggio ruote
3. Fortsätt på rätt sätt, hjul efter hjul, med den andra monteringen som exempel.
Strumenti per spurgare il circuito dei freni
4. Efter montering av satsen, avlufta bromskretsen.
 
Indicazione che segnala di non frenare
5. Tryck inte på bromspedalen under dessa åtgärder
Divieto di utilizzo dell'aria compressa per pulire
6. Använd inte tryckluft för rengöring
Guarnizioni non devono essere sporcate
7. Skydda nya tätningar från nedsmutsning tills monteringen är klar.
 
 
BENDIX RAI
Demonteringsprocedur
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontera trumman. Om det uppstår problem med att lossa tätningarna, för in en skruvmejsel genom ett hjulmonteringshål på trumman och tryck tillbaka handbromsspaken bakom bromsblockets kärna.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontera stödfjädrarna
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Lossa bromsbackarnas nedre stöd. För samman dessa nedre stöd med bromsbackarna för att frigöra de övre spetsarna.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Luta tillbaka bromsback-vippstångsenheten och lossa handbromskabeln.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontera hjulcylindern.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Rengör hjulskyddet och trumman med en torr pensel.
 
 
Procedur för återmontering
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Montera den nya hjulcylindern.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Fäst handbromskabeln på satsen
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Placera bromsbackarnas spetsar på hjulcylindern och därefter stöden på det nedre stoppet.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Montera tillbaka stödfjädrarna.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Montera tillbaka trumman. Tryck sedan på bromspedalen upprepade gånger.
 
VIKTIGT avlufta bromskretsen.
 
BENDIX RAD
Demonteringsprocedur
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontera trumman. Vid svårigheter att lossa tätningarna:

a. För in en skruvmejsel genom ett hjulmonteringshål på trumman och tryck tillbaka handbromsspaken bakom bromsblockets kärna.

b. Trumman har ett hål på framsidan: för in en stång genom öppningen och koppla ur justering av bromsspel genom att luta spärrbulten (fig.1) nedåt.

c. Trumman har inget hål på framsidan: för in en stång genom tätningens öppning (fig.2 baksidan av hjulskyddet) och tryck tillbaka handbromsspaken bakom bromsblockets kärna.

Frecce che indicano come smontare il cilindretto
2. Demontera hjulcylindern.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Demontera stödfjädrarna
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Demontera enheten bromsbackar-vippstång.
frecce indicano come sganciare il freno a mano.
5.A Haka loss handbromskabeln.
5.B Luta tillbaka bromsback-vippstångsenheten och lossa handbromskabeln.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Rengör hjulskyddet och trumman med en torr pensel.
 
Procedur för återmontering
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Montera den nya hjulcylindern
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Fäst handbromskabeln på satsen
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Sätt satsen på plats genom att placera bromsbackarnas spetsar på hjulcylindern och därefter stöden på det nedre stoppet.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Montera tillbaka stödfjädrarna.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Montera tillbaka trumman. Tryck sedan ned bromspedalen upprepade gånger och justera handbromsen.
 
 
VIKTIGT avlufta bromskretsen.
 
 
VOLKSWAGEN RAD
Demonteringsprocedur
 
Proceduren för demontering och återmontering av Volkswagen RAD- och Ford RAD-satser är identisk.
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demontera trumman. Vid svårigheter att lossa tätningarna, för in en skruvmejsel genom ett hjulmonteringshål på trumman, och avaktivera justeringen av bromsspel genom att skjuta skjuvkopplingen (fig. 1) uppåt. 
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontera stödfjädrarna.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Lossa bromsbackarnas nedre stöd. För samman dessa nedre stöd med bromsbackarna för att frigöra de övre spetsarna.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Luta tillbaka bromsback-vippstångsenheten och lossa handbromskabeln.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demontera hjulcylindern.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Rengör hjulskyddet och trumman med en torr pensel.
 
Procedur för återmontering
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Montera den nya hjulcylindern.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Fäst handbromskabeln på satsen
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Sätt satsen på plats genom att placera bromsbackarnas spetsar på hjulcylindern och därefter stöden på det nedre stoppet. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Montera tillbaka stödfjädrarna.
freccia e numero uno indicano di spingere la chiavetta in alto
11. Skjut skjuvkopplingen (fig.1) uppåt så långt som möjligt och kontrollera att bromsbackarna är centrerade på hjulskyddet.
indicazione di premere il pedale del freno
12. Montera tillbaka trumman. Tryck sedan ned bromspedalen upprepade gånger och justera handbromsen.
 
VIKTIGT avlufta bromskretsen.
 
 
LUCAS GIRLING RAI
Demonteringsprocedur
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. a) Demontera trumman. Om det uppstår problem med att lossa tätningarna, för in en skruvmejsel genom ett hjulmonteringshål på trumman och tryck tillbaka handbromsspaken bakom bromsblockets kärna. 

b) Demontera trumman. Vid svårigheter att lossa tätningarna, för in en skruvmejsel genom tätningens öppning (fig.1 baksidan av hjulskyddet) och tryck tillbaka handbromsspaken (fig.2) bakom bromsblockets kärna. 

Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demontera stödfjädrarna.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Lossa bromsbackarnas nedre stöd. För samman dessa nedre stöd med bromsbackarna för att frigöra de övre spetsarna och montera ner enheten. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4.A Luta tillbaka bromsback-vippstångsenheten och lossa handbromskabeln.
4.B Haka loss handbromskabeln.
frecce indicano come smontare il cilinderetto
5. Demontera hjulcylindern.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Rengör hjulskyddet och trumman med en torr pensel.
 
Procedur för återmontering
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Montera den nya hjulcylindern.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Fäst handbromskabeln på satsen
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Sätt satsen på plats genom att placera bromsbackarnas spetsar på hjulcylindern och därefter stöden på det nedre stoppet.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Montera tillbaka stödfjädrarna.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Montera tillbaka trumman. Tryck sedan ned bromspedalen upprepade gånger och justera handbromsen.
 
 
VIKTIGT avlufta bromskretsen.
 

Bromsbackarna måste bytas ut på hela axeln.
 
 
Allmän information och säkerhetsinformation
Denna Brembo-produkt har utformats för att uppfylla alla tillämpliga säkerhetsstandarder. Produkterna är inte avsedda att användas på annat sätt än för det specifika ändamål som de har konstruerats och tillverkats för. Användning för något annat ändamål eller modifiering eller manipulering av produkten kan påverka produktens prestanda och kan göra produkten osäker.
 
Sådan ändring eller felaktig användning upphäver den begränsade garantin och kan leda till att den som använder produkten blir ansvarig för personskada eller egendomsskada på andra.
 
I dessa instruktioner betyder "FARA!" förfaranden som, om de inte följs, med stor sannolikhet kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
“FÖRSIKTIGHET” betyder åtgärder som, om de inte följs, kan leda till fysiska skador, medan "VARNING!" betyder åtgärder som, om de inte följs, kan orsaka skador på fordonet.

FARA!
Innan bytet påbörjas, kontrollera att reservdelarna är lämpliga för fordonets märke och modell. Denna produkt är avgörande för säker drift av det fordon som den är installerad på, och den är avsedd att installeras endast av en skicklig, kvalificerad person som har utbildats och/eller har erfarenhet av den installation och användning som produkten är avsedd för.

Installatören måste vara utrustad med rätt verktyg för sitt yrke och ha kunskap och erfarenhet av att hantera fordonsreparationer. Felaktig installation, oavsett om den orsakas av att dessa instruktioner inte har följts noggrant och fullständigt eller på annat sätt, upphäver den begränsade garantin och kan medföra att installatören blir ersättningsskyldig i händelse av personskada eller skada på egendom.
Brembo ansvarar inte för materialskador eller personskador som orsakas av en person som kör ett fordon på vilket en ersättningsprodukt har installerats på ett felaktigt sätt.
 
Den använda produkten som ersätts av denna produkt får inte installeras på någon annan produkt. Detta kan leda till materiella skador och personskador, inklusive dödsfall. 
 
Kontrollera alltid att bromsvätskenivån i behållaren ligger mellan de minimi- och maximinivåer som anges på behållaren. En felaktig nivå kan orsaka bromsvätskeläckage eller minskad effektivitet i bromssystemet. För mycket eller för lite bromsvätska i behållaren kan leda till att bromsarna inte fungerar som de ska, vilket kan leda till personskador eller dödsfall. 
 
FÖRSIKTIGHET!
Utbytta delar måste skaffas bort i enlighet med gällande lagstiftning.
Det är viktigt att undvika kraftiga slag mot och/eller skador på produkten, dess delar och komponenter, eftersom detta kan försämra deras effektivitet och leda till att de inte fungerar som de ska. Byt vid behov ut skadade delar eller komponenter. För att undvika skador rekommenderar vi följande:
  • Använd alltid handskar vid demontering och montering av komponenter med vassa kanter.
  • Låt inte hudytan komma i direkt kontakt med friktionsmaterialet i belägg och bromsbackar eftersom detta kan orsaka nötningar. 
Garanti
Vi garanterar att produkten uppfyller tillverkarens specifikationer och att den är fri från material- och tillverkningsfel. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Garantin har en begränsad giltighetstid på två år från inköpsdatumet eller en längre period som fastställs i lag. Om ett fel upptäcks måste det anmälas inom 60 dagar från upptäckten och inom två år från inköpsdatumet. Om felet bekräftas och omfattas av garantin kommer produkten att repareras eller ersättas med en ny eller grundligt renoverad produkt. Garantin täcker inte skador som helt eller delvis orsakats av felaktig användning, brand, kemisk korrosion, olaglig användning eller för andra ändamål än de avsedda, användning på en annan modell än den avsedda, felaktig installation eller i strid med vad som anges av tillverkaren eller underlåtenhet att underhålla produkten enligt tillverkarens anvisningar i de medföljande instruktionerna.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Montering på fordon
Läs nästa artikel
Instruktioner för byte av central kopplings slavcylinder (CCSC)
Sekretesspolicy">