Framtidens bromsar: Bromssystem och reservdelar

 

Del 3. Design för framtidens bromsar och effekter på marknaden

 
Vi avslutar denna resa till framtiden för bromssystemen med några ord om de effekter som de nuvarande tendenserna har på produktionsdesignen av framtidens bromsar, och på de effekter som de kommer att ha för reservdelsmarknaden - där Brembo spelar en nyckelroll tack vare sitt engagemang inom teknisk forskning och utveckling, och genom kontinuerlig uppdatering.
 
Under de senaste åren har vikten av hybridfordon och elektriska fordon ökat markant, något vi kan studera i fig. 3, som visar tre likvärdiga modeller vad gäller prestanda, men olika vad gäller bränsleförsörjning för Golf VII. Bensinmodellen är lättare men har ett högt CO2-utsläpp, medan hybridmodellen och den helelektriska modellen är mycket tyngre fordon, nästan 300 kg tyngre än den bensindrivna modellen. Denna viktökning beror framför allt på att de har mycket tunga batterier ombord, vars vikt även ökar den termala påfrestningen som bromssystemet utsätts för.

Hur måste då framtidens bromsar utformas? Vilka parametrar måste de uppfylla?

Vi analyserar vilka behov framtidens fordon kommer att ha vad gäller bromssystem, och då specifikt för regenerativ bromsning som de elektriska fordonen använder sig av till största del tillsammans med den traditionella friktionsinbromsningen.
 
 

Den regenerativa bromsningen i hybridfordon och elektriska fordon

 
Regenerativ bromsning gör att den traditionella bromsen används mycket mindre på hybridfordon och elektriska fordon. Hypotesen är därför att hela bromssystemet nydimensioneras, genom användning av mindre skivor. Men bromsarna måste ge maximal prestanda även utan regenerativ bromsning, som i vissa tillstånd inte fungerar, och därför måste fler säkerhetsaspekter utvärderas.

Man måste dessutom eliminera oljud från bromssystemet eftersom elbilar knappt avger något ljud alls.
 
 

Restbromsmoment, korrosion, friktion och design

 
Även eliminering av restbromsmomentet är en avgörande faktor eftersom närvaron av restbromsmoment, på ett elektriskt fordon, kan innebära att energibalansen i systemet försämras, och därigenom kilometersträckan.

Användning av friktionsbromsarna är mindre frekvent på en elbil, och det kan betyda överdriven korrosion på bromsskivor och bromsbelägg, och friktionskoefficienten måste dessutom vara stabil, även om bromssystemet genomgår långa perioder av inaktivitet.

Man kan därför i allmänhet summera att bromsarna för elektriska fordon kräver en specifikt framtagen utveckling, vilket möjliggör en stor innovationsansträngning inom områdena för korrosionsförebyggande, för friktionsmaterial och för design av lättare fordon.
 
 

Effekter på marknaden

 
De flesta tillverkare på marknaden har under de senaste åren utökat sitt utbud av modeller och motortyper som kan erbjudas konsumenterna.

Den globala marknaden baseras fortfarande till 98 % på fordon med inre förbränningsmotor, medan den globala andelen hybridfordon och elektriska fordon idag ännu endast utgör en försumbar del. Och trots att vi inte vet exakt hur mycket denna sista del kommer att öka så vet vi att det kommer att handla om en signifikativ ökning som kommer att medföra ett ännu större utbud och en större diversifiering av modellerna jämfört med idag.
 
 

Avslutning

 
Som slutsats vill vi påminna om de huvudfaktorer som kommer att ha inflytande över den framtida fordonsmarknaden:
  • miljö som medför nya regler, och med tillväxtmarknader som bidrar stort inom detta område
  • ny teknik, elektrifiering av bilen, strategiska val från tillverkare och uppkomst av nya spelare på marknaden
  • en ny generation av användare, och en uppkoppling av systemen och de nya nivåer som uppnåtts inom tekniken med autonoma körsystem.
 
Dessa förändringar kan komma mycket snabbt, precis som de senaste förändringarna inom kommunikation. På en mycket kort tid gick vi från fasta telefoner till smartmobiler, från papper till datorer, från tidningar till internet, från kommunikation mellan människor till sociala nätverk. Allt på kortare tid än 15 år.
 
Förändring sker snabbare än förväntat när en serie av ny teknik plötsligt ger upphov till en ny produkt, så branschens företag och fackfolk måste vara redo att fånga och följa förändringen, men även vara redo att leda den med sin spetskompetens för att fånga upp dessa nya marknadsmöjligheter.
 
Det är uppenbart att den viktigaste faktorn är kunskap och kapacitet att utveckla ny teknik som marknaden vill ha, precis som det är av grundläggande vikt att det finns en möjlighet för tillgång till data och information, en kapacitet för att erbjuda nya produkter och tjänster, digitalisering, en vilja att vara professionell och framför allt att ha både kapaciteten och viljan att studera och vara uppdaterad med det allra senaste i utvecklingen. 

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Synpunkter
Läs nästa artikel
X Range: bästa prestanda och säkerhet
Sekretesspolicy">