Framtidens bromsar: Kort historia om bilen

 

Del 1. Bilarna från förr, från idag och från imorgon

 
Hur har den nuvarande bilen förändrats jämfört med dåtidens, och vilka nya förändringar ligger precis vid horisonten? På vilket sätt har dessa förändringar inverkat och kommer att inverka på bromssystemet och dess komponenter? Vi svarar på dessa frågor genom att i denna första del analysera bilens utveckling fram till idag, för att sedan i den andra delen av "Framtidens bromsar", gå igenom de huvudsakliga tendenserna som bidrar till att forma framtidens bil, och då specifikt: 
  • miljöskydd
  • säkerhet
  • rörlighet
 
I den tredje delen kommer vi slutligt analysera i detalj de effekter som dessa förändringar har på bromssystemet och även allmänt på reservdelsmarknaden.
 

Från dåtidens bilar till dagens: vad är det som förändrats?

 
Bilen har genomgått otaliga förändringar under de senaste decennierna, men som vi kommer att upptäcka längre fram, har de huvudsakliga egenskaperna förblivit oförändrade. Vi tar som exempel bilmodellen Golf, som lanserades på marknaden 1975, alltså för mer än 45 år sedan.

Om vi analyserar de fem modeller med bensinmotor som liknar varandra, från Golf I från 1975 till Golf VII från 2012 (se tabell 1) så upptäcker vi att det under årens lopp skett en ökning av både fordonets vikt och dess maximala hastighet och därigenom motoreffekten. Det handlar om liknande förändringar i egenskaper som de flesta bilar genomgått under de senaste decennierna.
 
Vecchia 500 och Nuova 500, ljusblå färg
 

Vikten har ökat av olika anledningar, speciellt för att bilarnas storlek har ökat och för att det inuti bilen finns många flera säkerhetsanordningar, som krockbalkar i dörrarna och flertalet krockkuddar, och även för att det finns en mängd elektroniska anordningar.


Den ökade vikten och hastigheten har förstås fått som resultat att man nu använder mer och mer kraftfulla bromssystem, för att sprida ut den kinetiska energin och därigenom den värme som uppstår under inbromsningen.

 
Men vi måste notera att det under de 130 år som gått sedan bilen uppfanns så är bilen stort sett helt oförändrad i sina huvuddelar:
  • hjärna: förare
  • hjärta: en inre förbränningsmotor
  • ben: hjul.
 
 

Framtidens bilar: huvudtendenser

 
Bilens framtid är, enligt de flesta experterna, underställd tre huvudtendenser
  • miljö: med reduktion av utsläpp och elektrifiering av motorerna
  • säkerhet: med körhjälpsystem som blir alltmer avancerade
  • rörlighet: ett nytt sätt att leva genom sin egen relation till bilen.

Denna sista aspekt beror på en ny slags rörlighet i form av pay-per-use som den unga generationen föredrar: i Generation Y är man nämligen inte intresserad av att äga en bil, utan man föredrar att använda en app för att välja det transportsätt som passar bäst för tillfället.

Mer allmänt, om miljö, säkerhet och rörlighet är villkoren för bilens framtid, så är det uppenbart att även komponenterna kommer att genomgå stora förändringar - och bland dessa finner vi bromssystemet, som behandlas i del två.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Synpunkter
Läs nästa artikel
Framtidens bromsar: Framtidens bromssystem
Sekretesspolicy">