Sats för reparation av bromsok

 
Vi är vana vid att byta ut bromsskivor och belägg på bromssystemet innan de nått sin förslitningsgräns, men vilka andra komponenter måste vi uppmärksamma?

Bromsoket, som ansvarar för överföring av hydrauliskt tryck från bromsvätskan till bromsbeläggen, kan utsättas för försämring i vissa av sina delar över tid, speciellt om det finns mycket salt på vägarna, eller om man använder kemiska avfettningsmedel i biltvätten.

Brembo har för detta en hel serie med renoverade bromsok som förutsätter utbyte av innerkomponenterna och behandling av bromsokets stomme.
 
 

Sats för reparation av bromsok

 
Då det räcker att byta ut endast vissa av de komponenter som utsätts för slitage kan man utföra ett snabbt, säkert och effektivt underhåll genom att använda den nya serien för satser för reparation av bromsok - serien består av fler än 300 satser, uppdelade i 5 specifika familjer, och med satserna kan du:
 • byta ut glidpinnar på flytande bromsok och deras delar av gummi
 • byta ut bromsokets kolvar
 • byta ut kolvens tätningsring och dammtätning
 
Det handlar om nyckelkomponenter för korrekt funktion på bromsoket, och de kräver korrekt underhåll.
Tryckkolven, en av bromsokets fundamentala delar, har följande egenskaper:
 • låg friktion för att garantera hydraultätning även vid variationer på temperaturen
 • hög ythårdhet för att bibehålla låg friktion under hela fordonets livslängd
 • låg värmekonduktivitet för att undvika överhettning av vätskan med risk för "vapor lock"
 • hög beständighet mot belastning på grund av hydraultryck
 • kemisk kompatibilitet med bromsvätska
 
Det är nödvändigt att verifiera kolvens lopp inuti bromsoket, och specifikt ska man kontrollera tätningsringen, som har flera funktioner - den ska:
 • garantera hydraultätning för bromsvätskan
 • tillåta returfunktionen av kolven i slutet av inbromsningen 
 • tillåta återgång av kolven efter backning som skett på grund av skivans deformering
 • tillåta framåtrörelse av kolven på grund av slitet bromsbelägg
 
För tätningsringar är det mycket viktigt att använda gummi som är kompatibelt med den använda typen av bromsvätska.

I Brembos reparationssats finner vi även en dammtätning vars funktion är att förhindra att smuts eller vätskor kommer in i kolvsätet - vätska eller smuts kan äventyra kolvens funktion. Det är viktigt att dammtätningen är korrekt dimensionerad för att den ska tillåta kolvens lopp utan att tätningen lossnar ur sitt säte.

Slutligen, men för den skull inte minst viktiga, har vi glidpinnarna och deras delar av gummi - försämring av dessa kan skapa många problem, bland annat:
 • låsning av glidsystemet
 • skada på bromsok
 • restbromsmoment
 • överhettning av bromsskivan
 • förtidigt eller onormalt slitage på belägg och skiva
 
Förpackning för satsen för reparation av bromsok 
 

Avslutning

 
De komponenter som kan försämras över tid inuti bromsoket är många, och deras försämring kan medföra konsekvenser som även är mycket allvarliga, och som kan äventyra säkerheten på bromssystemet. 
Vid underhållsingrepp på bromsoket rekommenderas följande åtgärder 
 • rengöring och smörjning, med hjälp av rekommenderat smörjmedel, av alla glidpinnarna på bromsoket
 • kontroll av kolvar, tätningsringar och alla glidelement
 
Alla element kräver sitt specifika fett vid smörjning.

Då kontrollen uppvisar närvaro av skadade komponenter kan man byta ut hela bromsoket eller de enstaka komponenterna, med hjälp av de specifika Brembos reparationssats för bromsok, naturligtvis då med hjälp av tekniskt utbildad personal.

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Synpunkter
Läs nästa artikel
Kompositbromsskivor: en lösning för att reducera fordonets vikt och förbrukning
Sekretesspolicy">