Åtdragningsmoment

En bra funktion av bromssystemet är direkt kopplad till ett korrekt åtdragningsmoment för hjulen.
 
 
Vikten med ett korrekt åtdragningsmoment för hjulen förbises ofta, särskilt vid byte av däcken. Ett däck som har monterats felaktigt skapar ofta störande vibrationer på ratten under bromsningen och en allmän felkälla på bromssystemet på grund av muttrarnas och bultarnas åtdragningsmoment. Utöver detta finns det allvarliga konsekvenser för fordonets och passagerarnas säkerhet.
 
En för hög eller för låg åtdragning av hjulets muttrar och bultar kan leda till potentiellt katastrofala konsekvenser. För hårt åtdragna muttrar och bultar kan deformeras, töjas och gå sönder speciellt vid körning i gropar och väggupp.
 
Manuell åtdragning av muttrar och bultar på ett fordonshjul
 
Under de senaste åren har det bevisats att en användning av tryckluftsmaskiner eller elektriska muttermaskiner på högsta kapacitet systematiskt förstör gängorna vid varje montering och viktiga komponenter som bultar, skruvar eller muttrar inte fungerar längre. Det kan även hända att andra delar, såsom navet, skadas när skruvarna dras åt felaktigt. En orsak är en felaktig montering av hjulnavet, som inträffar oftare än man tror.
 
En korrekt åtdragning av hjulen blir allt viktigare på grund av den ständiga utvecklingen av fordon.
Allt större fordon - både ifråga om höjd och hjul – och samtidigt mindre hjulnav är orsaken till att enheten hjul-skiva-nav på en aktuell bil lider mycket mer av spänningar på grund av krafterna som sammanlöper denna punkt i förhållande till ett fordon för 20 eller 25 år sedan.
 
En oregelbunden åtdragning av hjulens muttrar kan inom kort orsaka ett hundradels spelrum mellan enheten hjul-skiva-nav som leder till vissa problem.
Eftersom skivan stryker mot bromsklossen och gör det oftare under en första bromsningen kommer bromsklossen att justera sin position mot skivan och därför kan kraftiga vibrationer skapas.
Den växlande friktionen (vi kan till och med se detta genom att röra hjulet med händerna) värmer upp skivan i ett område mer än i ett andra och föraren känner en klar vibration på ratten under en bromsning som beror på en oregelbunden friktion på skivan p.g.a. de olika temperaturerna som skapas.
 
Att skilja detta fall från det som skapas vid en ”böjd skiva” är mycket enkelt. I det sista fallet vibrerar ratten men inte pedalen när problemet inträffar. Under skivans och bromsklossarnas hela livslängd deformeras skivan och även bromsklossarna visar ett oregelbundet slitage. Även pedalen börjar att vibrera vid en deformation av skivan vid en konstant och växlande friktion.
 
Hur drar jag åt riktigt?
 
Åtdragningen av hjulen ska göras med en momentnyckel i enlighet med ett specifikt åtdragningsmoment, som beror på storleken, materialet på hjulbultarna och typen av gängning. Åtdragningsmomenten står i vanliga fall i bilens underhållshäfte.

Du kan använda en vanlig mutterdragare på lägsta inställning (verktygets åtdragningsmoment ska inte överstiga tillåtet moment) eller momentnyckel som garanterar att det angivna momentet inte överstigs.
 
En användning av ett lägre åtdragningsmoment än det som anges kan leda till att skruvarna lossnar, medan ett högre moment kan leda till en deformation av skivorna eller risk för materialbrott samt problem att skruva loss skruvarna vid punktering.
 
För att garantera en korrekt kontakt mellan hjulet, skivan och navet så ska en åtdragning göras ”korsvis” genom att dra åt en mutter och sedan den som sitter mittemot (istället för den nästa).

Exempel på korsvis åtdragning med 4, 5 eller 6 bultar:
 
Symbol: åtdragning med 4, 5 och 6 bultar
 
Hjulen är korrekt monterade när muttrarna har dragits åt till det moment som anges av biltillverkaren och hjulet är riktigt anpassat på navet.
 

Är det något annat du vill fråga oss?

Kontakta Brembo tekniksupport. Våra tekniker kommer att kontakta dig så snart som möjligt!
Gå tillbaka till innehållsförteckningen
Underhåll
Läs nästa artikel
Riktbestämda bromsbelägg
Sekretesspolicy">