Extra montage-instructies: Co-cast remschijf

Extra montage-instructies: Co-cast remschijf
 
Gelieve te verwijzen naar de instructies in de verpakking van het product voor aanwijzingen inzake de montage, garantie en terugbetalingen.
 
Originele Brembo co-cast remschijf met stalen naaf en gietijzeren remvlak met hoog koolstofgehalte.
1. Originele Brembo co-cast remschijf met stalen naaf en gietijzeren remvlak met hoog koolstofgehalte.
Picogram voor OE-gelijkwaardigheid tussen de co-cast remschijf en de originele Mercedes-remschijf?
2. Verwisselbaar met en gelijkwaardig aan de originele Mercedes-remschijf.
Pictogram ECE-R90-goedkeuring
3. UN ECE-R90-goedgekeurd. Download het certificaat op onze website en bewaar het in uw voertuig voor de revisiecontroles.
 
Waarschuwing om het product met zorg te behandelen
4. OPGELET! Voorzichtig behandelen.
Instructies over hoe het stuurwiel niet te draaien
5. OPGELET!  Vermijd om het stuurwiel te draaien door de remschijf/remklauw vast te houden, zoals aangegeven op de afbeelding.
Cijfers die de correcte aanscherpingsvolgorde en aanhaalmomenten aangeven van de schroeven voor de montage van het wiel
6. Volg bij de montage van het wiel de correcte aanscherpingsvolgorde van de schroeven, evenals de aanbevolen aanhaalmomenten​​​​ zie label.
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 

Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.

Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.

 

OPGELET!

Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden.
Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remblokken op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
Privacybeleid">