Instructies voor de vervanging van de hoofdkoppelingscilinder en de hoofdremcilinder

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de hoofdremcilinder. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
 
Algemene informatie
 
1. Gebruik de door de fabrikant aanbevolen remvloeistof.
2. De remvloeistof moet volledig ververst worden nadat het vloeistofreservoir grondig is gewassen met isopropylalcohol of spiritus.
3. Gezien de technische aard van het product, moeten hoofdkoppelingscilinders en hoofdremcilinders worden vervangen door een gekwalificeerde technicus en moet de vervanging, in verband met een mogelijke claim, worden aangetoond door middel van een factuur.
4. Vele van de nieuwere voertuigen zijn voorzien van een concentrische hulpcilinder die gemonteerd is in de naafzitting van de versnellingsbak; om deze unit te vervangen, moet de versnellingsbak verwijderd worden.​​​​​​​
5. Enkele van deze concentrische hulpcilinders hebben een toevoerleiding en een ontluchtingsleiding en dus is de ontluchting van deze systemen normaal gesproken eenvoudig. Anderen hebben een enkele toevoerleiding met externe leidingaansluitingen waarin het systeem wordt ontlucht. De ontluchting hiervan kan moeilijk zijn en derhalve raden we u aan de instructies van de fabrikant strikt in acht te nemen.​​​​​​​
6. Op enkele van deze nieuwe systemen wordt de verbindingsleiding tussen de hoofdkoppelingscilinder en de hoofdremcilinder door middel van een clip op zijn plaats in de cilinders gehouden en wordt de leiding afgedicht met een kleine O-ring. Zorg ervoor dat deze leidingen correct gemonteerd worden, om lekken te voorkomen.​​​​​​​
7. Enkele voertuigen hebben tegenwoordig hoofdkoppelingscilinders die in het voertuig gemonteerd zijn en het is belangrijk om voor hun verwijdering de juiste procedures te volgen omdat het mogelijk nodig kan zijn om kritieke onderdelen, zoals de stuurkolom, te verwijderen of los te draaien.
 
 
Vervangingsprocedure
 
1. Krik het voertuig op en ondersteun het met geschikte standaards.
2. Verwijder de bekleding van de voetenruimte volgens de richtlijnen van de fabrikant van het voertuig
3. Koppel de leiding los van de cilinder, sluit de opening af met een rubberen dop om het naar buiten stromen van de vloeistof te voorkomen.
4. Verwijder de hoofdkoppelingscilinder of de hoofdremcilinder volgens de richtlijnen van de fabrikant van het voertuig
5. Let bij de vervanging van de cilinder op de diameter/maat van de zuiger.
 
 
Montageprocedure
 
1. Vervang de hoofdkoppelingscilinder en de hoofdremcilinder tegelijkertijd.​​​​​​​
2. Installeer cilinders volgens de instructies van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​
3. Zorg ervoor dat de hoofdkoppelingscilinder 100% is uitgelijnd en bevestigd, om te voorkomen dat de drijfstang onder een hoek in de cilinder duwt.​​​​​​​
4. Sluit de leiding aan.​​​​​​​
5. Scherp de schroeven en moeren aan naar het juiste aanhaalmoment.​​​​​​​
6. Ververs de remvloeistof.​​​​​​​
7. Ontlucht de koppeling.​​​​​​​
8. Bedien het koppelingspedaal meerdere keren.​​​​​​​
9. Controleer het remvloeistofpeil en vul bij, indien nodig; plaats vervolgens de dop terug.​​​​​​​
10. Controleer het systeem op lekken.​​​​​​​
11. Controleer de stand van het pedaal en pas indien nodig aan.​​​​​​​
12. Plaats de bekleding van de voetenruimte terug volgens de richtlijnen van de fabrikant van het voertuig​​​​​​​
13. Maak een proefrit en controleer of de rem en koppeling functioneren.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 

Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.

Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.

 

OPGELET!

Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden.
Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remcilinders
Privacybeleid">