Instructies voor de vervanging van de remcilinders

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de hoofdremcilinder. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
 
Algemene informatie

1. Gebruik de door de fabrikant aanbevolen remvloeistof. De remvloeistof moet volledig ververst worden nadat het vloeistofreservoir grondig is gewassen met spiritus.
2. Gezien de technische aard van het product, moeten hoofdremcilinders worden vervangen door een gekwalificeerde technicus en moet de vervanging, in verband met een mogelijke claim, worden aangetoond door middel van een factuur.​​​​​​​
3. Stabiliseer het voertuig op standaards en zorg ervoor dat het perfect stabiel staat alvorens de wielen te verwijderen; verwijder vervolgens de remtrommel.​​​​​​​
4. Noteer, voordat u verder gaat met de demontage, de positie van de verschillende onderdelen om hun correcte terugplaatsing te verzekeren.​​​​​​​
5. Verwijder de remschoenen, de retourveer van de schoen en de onderdelen van het automatische afstelmechanisme.​​​​​​​
6. Draai de connector van de remleiding los van de cilinder en let op dat u de leiding niet buigt of vervormt.​​​​​​​
7. We raden u aan om de remcilinders aan beide zijden tegelijkertijd te vervangen.​​​​​​​
8. Tap de remvloeistof volledig af.
 
Vervangingsprocedure
 
1. Als de cilinder is vastgeschroefd op een montageplaat, verwijder dan de bevestigingsbouten en maak de cilinder los uit zijn zitting. Als de cilinder bevestigd is met klemplaten, koppel de kabel van de handrem en de stofdichte rubberen slang dan los om de klemplaat vrij te maken.​​​​​​​
2. Als de cilinder wordt ondersteund door een Seegerring/borgring, verwijder deze dan vanaf de cilinder en schuif de cilinder vanaf de montageplaat, samen met de afdichtingen.​​​​​​​
3. Reinig de montageplaat grondig.
 
Montageprocedure
 
1. Voor cilinders die op een montageplaat zijn geschroefd moet een nieuwe afdichting worden aangebracht, om vervolgens de cilinder met de bevestigingsbouten op de montageplaat te bevestigen; scherp de bouten aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.
2. Voor verschuivende cilinders: vet het schuifgebied van de montageplaat in en zorg ervoor dat alle andere onderdelen vetvrij blijven. Plaats de cilinder op de montageplaat en bevestig de klemplaten; zorg ervoor dat ze correct geplaatst worden. Plaats de rubberen stofdichte afdichting terug en sluit de kabel van de handrem weer aan.
3. Voor cilinders bevestig met borgringen: bevestig de nieuwe kabel op de montageplaat, met nieuwe afdichtingen, en installeer de ring correct. Monteer, tenzij al aangebracht, een nieuw ontluchtingssysteem, sluit de handremleiding aan en controleer of de schroefdraad op de cilinder overeenkomt met die van de connector van de leiding; scherp de schroef aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.
4. Hermonteer de rem; controleer zorgvuldig de slijtage van de schoenen. De installatie van nieuwe schoenen wordt aanbevolen.​​​​​​​
5. Controleer dat de trommel niet gegroefd of versleten is; vervang hem bij twijfel. De trommels kunnen machinaal bewerkt (geslepen) wanneer ze gegroefd zijn en de maximaal toelaatbare overmaat (na het slijpen) op een personenauto of een licht bedrijfsvoertuig bedraagt 1,5 mm.
6. Controleer of alle onderdelen correct gemonteerd zijn.
7. Stel het systeem af en ontlucht het; controleer op eventuele lekken.​​​​​​​
8. Plaats de wielen terug, laat het voertuig zakken naar de grond en scherp de wielbouten aan.​​​​​​​
9. Maak een proefrit.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.
Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.​​​​​​​
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van hoofdremcilinders
Privacybeleid">