Instructies voor de vervanging van de remklauwen op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de remklauw. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
Deze montage-instructies zijn een richtlijn voor standaard reparatiewerkzaamheden en houden geen rekening met eventuele speciale kenmerken die van toepassing kunnen zijn op andere remsystemen. De speciale instructies verstrekt door de fabrikanten van de voertuigen en remsystemen moeten strikt in acht worden genomen. 
 
 
Dit document verstrekt de instructies voor de vervanging van remklauwen:
1. Remklauwen met enkele schijf
2. Vaste remklauwen met dubbele schijf
3. Zwevende remklauwen met radiaal gemonteerde remblokken, type 2x60/68.
 
Alle informatie van dit instructieblad is van toepassing op alle drie soorten remklauwen, tenzij anders aangegeven.
 
 
Vervangingsprocedure
 
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de voor de vervanging gebruikte reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig.
 • Verwijder het wiel.
 • Noteer de stand van alle gedeeltelijk of volledig gedemonteerde onderdelen, ten behoeve van de correcte terugplaatsing.
 
Smontaggio ruota
1. Koppel de kabel van de slijtage-indicator (punt 1), indien aanwezig, los van de klem in het voertuig en maak hem los van eventuele bevestigingen op het chassis en de remklauw.
 
2. Voor modellen voorzien van veiligheidssplitpennen (punt 2) moeten deze met een tang verwijderd worden.
Smontaggio pinza freno
3. In het geval van remklauwen met dubbele schijf, moeten de veren (punt 3) met een tang verwijderd worden.
 
Smontaggio ruota
4. Verwijder de pen(nen) (punt 4) met behulp van een hamer en een pendrijver. Trek volledig uit met de hand, maar let op dat de veren (punt 5) op hun plaats blijven.
Rimozione pastiglia freno
5. Verwijder de veer (veren) (punt 5). Controleer het vloeistofpeil. Open de dop van het remvloeistofreservoir.
 
OPGELET! De hieronder beschreven stappen voor het terugtrekken van de zuiger veroorzaken een stijging van het vloeistofpeil in het reservoir. Zorg ervoor dat er geen remvloeistof zal lekken omdat hierdoor de gelakte delen van het voertuig beschadigd worden
 
VASTE REMKLAUWEN type A B
 
1. Trek de zuigers enigszins weg met behulp van een zuigertang of een ander geschikt gereedschap, door te drukken op de remblokken (punt 6).
Het terugtrekken van de zuiger moet er vervolgens voor zorgen dat de remklauw loskomt van de schijf.
 
2. Als het ontwerp van de remklauw dit toelaat, verwijder dan de remblokken. Verwijder de anders na de demontage van de remklauw. Als u van plan bent de remblokken opnieuw te gebruiken, markeer dan daarop de draairichting van de schijf met een marker.
Smontaggio ruota
ZWEVENDE REMKLAUWEN type C
Smontaggio ruota
1. Neem de remblokken uit terwijl u tegelijkertijd het remklauwlichaam naar achteren en voren beweegt op de geleidebussen (punt 7). De verschuiving van het remklauwlichaam zorgt ervoor dat de remblokken enigszins van de schijf worden verwijderd, waardoor ze gemakkelijker kunnen worden uitgenomen.
Smontaggio ruota
Als de door de slijtage van de schijf veroorzaakte deuk de verwijdering van de remblokken belemmert, moet het remklauwlichaam gedemonteerd worden:
1. Demonteer de schroeven (punt 8) met gebruik van een sleutel
 
Rimozione pastiglia freno
2. Gebruik een schroevendraaier om de geleidebussen uit de betreffende zittingen te wrikken.
 
3. Neem de geleidebussen (punt 7) voldoende ver uit om ze los te kunnen maken van de remklauwbeugel (punt 9).
 
4. Scheid het remklauwlichaam (punt 10) volledig van de remklauwbeugel (punt 9) en hang het op aan het chassis van het voertuig met behulp van een S-vormige haak.
Smontaggio ruota
5. Verwijder de remblokken.

6. Als u van plan bent de remblokken opnieuw te gebruiken, markeer dan daarop de draairichting van de schijf met een marker.
 
7. Voor achterste remklauwen (met parkeermechanisme) moet de kabel voor parkeerregeling (punt 11) worden losgekoppeld.
 
GEVAAR! De remvloeistofleidingen moeten los en niet uitgerekt blijven. Als u de leidingen uitrekt, kunnen ze breken en kan er remvloeistof gemorst worden.
 
 
Voor alle soorten remklauwen
Smontaggio ruota
1. Sluit de dop van het remvloeistofreservoir.
 
2. Plaats in de passagiersruimte een afstandshouder (punt 12) tussen de stoel en het rempedaal om ervoor te zorgen dat het pedaal gedurende deze handelingen ingetrapt blijft.

WAARSCHUWING! Dit zorgt ervoor dat het hydraulische remcircuit gesloten wordt en het lekken van remvloeistof wordt voorkomen.
OPGELET! Zorg er tijdens alle hieronder beschreven fasen voor dat de remvloeistof niet in contact komt met onderdelen van het voertuig die hierdoor beschadigd kunnen raken, met name de gelakte onderdelen. Per ongeluk gemorste spatten of lekken van remvloeistof moeten onmiddellijk worden opgenomen met een doek/keukenpapier, om vervolgens te reinigen met water.
Rimozione pastiglia freno
3. Ontspan de toevoerleiding (punt 13) op de remklauw voldoende om deze volledig met de hand los te kunnen schroeven, maar voorkom dat er remvloeistof uit kan lekken.
 
4. Draai de bevestigingsschroeven (punt 14) los met een steeksleutel en verwijder de remklauw vanaf de as.
 
Smontaggio ruota
5. OPGELET! In het geval van remklauwen met dubbele schijf moeten alleen de bevestigingsschroeven van de as gedemonteerd worden. Demonteer niet de schroeven (punt 15) waarmee de halve remklauwen zijn gekoppeld.
Rimozione pastiglia freno
6. Maak de toevoerleiding (punt 13) volledig los van de remklauw.
 
 
7. Neem eventueel gelekte remvloeistof onmiddellijk op.
8. Houd de toevoerleiding omhoog om het lekken van de vloeistof te voorkomen.
9. Trek de te vervangen remklauw weg.
 
 
Montageprocedure
 
Smontaggio ruota
1. Plaats de remblokken (punt 16) in de nieuwe remklauw.

WAARSCHUWING! Eventuele op de remblokken aangegeven pijlen moeten in de draairichting van de schijf wijzen.
GEVAAR! Remblokken moeten met het frictiemateriaal naar de schijf toe geplaatst worden.
Rimozione pastiglia freno
2. WAARSCHUWING! Als het ontwerp van de remklauw dat toestaat, kunnen de remblokken ook na de montage van de remklauw worden aangebracht, onmiddellijk na de stap “aanscherping bevestigingsschroeven”.
GEVAAR! Zorg ervoor dat de frictieoppervlakken niet bevuild worden met vet; als dat wel het geval is, dan moeten alle vetsporen verwijderd worden met schuurpapier.
Smontaggio pinza freno
3. Plaats de veren (punt 5) en de pennen (punt 4) terug in de betreffende zittingen in de remklauw en remblokken. De pennen moeten geheel worden ingedreven met een hamer en een pendrijver.
Neem bij de montage van de veren de juiste richting in acht.
 
Smontaggio ruota
4. controleer of de veren correct geplaatst zijn.
Rimozione pastiglia freno
5. Voor modellen voorzien van veiligheidssplitpennen (punt 2) moeten deze met een tang teruggeplaatst worden.
Smontaggio pinza freno
6. Controleer of de splitpennen correct geplaatst zijn.
 
7. Reinig het remvlak (punt 17) van de schijf (punt 18) met gebruik van een ontvetter (bijv. oplosmiddel SE 47).
 
8. Plaats de nieuwe remklauw op de as en plaats de schijf (punt 18) tussen de remblokken.
 
9. Scherp de bevestigingsschroeven (punt 14) aan met een steeksleutel, naar het door de fabrikant van het voertuig aanbevolen aanhaalmoment.
 
Gebruik anders ter referentie de volgende aanbevolen aanhaalmomenten:
 
Type schroef M12x1,25 M12x1,5 M14x1,5
Aanhaalmoment 115 Nm 125 Nm 180 Nm
 
10. Sluit de kabel van de slijtage-indicator, indien aanwezig, weer aan op de klem in het voertuig en maak hem vast in eventuele bevestigingen op het chassis en de remklauw.
Smontaggio ruota
 
Smontaggio ruota
11. Sluit de toevoerleiding van remvloeistof (punt 13) weer aan.
 
12. Verwijder de eerder in de passagiersruimte aangebrachte afstandshouder, waardoor het rempedaal wordt vrijgegeven en dus het circuit weer wordt geopend.
Smontaggio pinza freno
13. Voor achterste remklauwen van type C (met parkeermechanisme) moet de kabel voor parkeerregeling (punt 11) weer worden aangesloten.
 
14. Verwijder de vergrendelingspen van de hendel (punt 19).
 
15. Activeer in het voertuig de parkeerrem. Herhaal het proces meerdere keren, tot de slag van de hendel van het remmechanisme is hersteld naar de minimale waarden.
 
16. Open de dop van het remvloeistofreservoir.
Smontaggio ruota
17. Verwijder de beschermende dop (punt 20) en sluit een transparante slang aan op de ontluchtingsplug (punt 21) op de remklauw; het andere uiteinde van de slang moet geplaatst worden in een bak voor het opvangen van eventuele vloeistof. 
Rimozione pastiglia freno
18. Open de ontluchtingsplug (punt 21).
 
19. Trap het rempedaal herhaaldelijk in, tot de remvloeistof uit de ontluchtingsplug begint te stromen.
 
20. Houd het rempedaal ingetrapt en sluit de ontluchtingsplug. Laat het pedaal los, wacht enkele seconden en herhaal het proces dan tot er vloeistof zonder luchtbellen naar buiten stroomt en tot de gebruikelijke weerstand en slag van het rempedaal zijn hersteld.
21. Draai de ontluchtingsplug dicht en scherp aan naar het aanhaalmoment aangegeven in de tabel:
 
Ontluchtingsplug M6x1 M6x1 M6x1 M6x1
Aanhaalmoment 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
22. Verwijder de transparante slang en plaats de beschermende dop terug op de ontluchtingsplug.
 
23. Herhaal de ontluchtingsprocedure voor eventuele andere ontluchtingspluggen.

24. Na het ontluchtingsproces: trek de zuigers volledig terug in de remklauw, met behulp van een geschikt gereedschap (zoals een zuigertang) en vul vervolgens de remvloeistof bij, volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

25. Sluit de dop van het remvloeistofreservoir.

26. Pas bij draaiende motor een sterke druk uit op het rempedaal van het voertuig en controleer dat er geen sprake is van vloeistoflekken uit de remklauw of van abnormaal drukverlies in het circuit; controleer ook of de stoplichten gaan branden.

GEVAAR! Als er uit de remklauw vloeistof lekt, herhaal dan alle in dit document beschreven stappen om de oorzaak te bepalen en het probleem te verhelpen.​​
Smontaggio ruota
27. In geval van remklauwen met een ingebouwde parkeerrem moet de klem van de parkeerremkabel worden aangesloten op de betreffende zitting in de remklauw. Trek herhaaldelijk aan de parkeerrem in de passagiersruimte en laat hem vrij.
28. Plaats het wiel terug.
29. Nieuwe remblokken moeten worden ingereden; volg de aanwijzingen verstrekt bij de vervangende remblokken.
​​
Here the instructions for the replacement of brake calipers:
 
Floating calipers with central spring 
Smontaggio ruota
Floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
Rimozione pastiglia freno
 
 
All the information on this instruction sheet applies to both types of calipers, unless otherwise specified.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Remove the wheel
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 1), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 2) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Rimozione pastiglia freno
2. Remove the protective caps (point 3) from the guiding bushes.
 
3. If the cap has a lip (point 4), snap off the cap by pulling on the lip (point 4) with your fingers.
 
4. If the cap is made of hard plastic (point 5), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
 
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING! There are two types of guiding bushes:
 - with separate screw
 - with incorporated screw

 
 
Rimozione pastiglia freno
5. Loosen and completely remove the screw (point 6) or incorporated guiding bush (point 7) using a spann 
 
WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver.

DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open. 
Smontaggio pinza freno
6. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 8), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 9) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
7. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes (point 8) must be removed to separate the caliper body (point 10) completely from the caliper bracket (point 9).
 
 
 
 
Rimozione pastiglia freno
8. Pull the caliper body (point  10) away from the caliper bracket (point 9) by twisting it around the other guiding bush until the pads come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.
 
Smontaggio pinza freno
9. Remove the pads (point 11) and springs (point 12) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
Smontaggio ruota
10. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
 
11. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 13).
Rimozione pastiglia freno
12. Place a spacer (point 14) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Smontaggio pinza freno
13. Loosen the supply line (point 15) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
14. Unscrew the fixing bolts (point 16) using an open-ended spanner and remove the caliper bracket (point 9) from the hub bracket.
 
15. Detach the supply line (point 15) completely from the caliper body.
 
16. Promptly wipe off any brake fluid leaks.
 
17. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
18. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
19. Pull away the caliper to be replaced.
20. Clean the braking surfaces (point 17) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Caliper fitting procedure
 
CAUTION! Do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
Lubricate the bushes and dust covers using the grease provided before fitting the new caliper.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.

1. Remove the protective caps from the bushes, where present.
2. Loosen the screws or guiding bushes with incorporated screw.
3. In the case of separate screws, take the screws out completely.
4. Pull the caliper body away from the caliper support.
 
WARNING! To avoid damaging the dust covers, pull out the bushes from the side of the cover.

5. Remove the covers.
6. Thoroughly clean all the components to be fitted, the bush seats and the cover seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).
7. Clean the mounting faces on the hub bracket.
 
Smontaggio ruota
8. Position the new caliper bracket (point 18) by inserting it in the disc.
 
9. Insert and approach the two fixing bolts (points 19 and 20).
 
10. Tighten the fixing bolt on the disc entry side (point 19) (in forward gear) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
11. Tighten the second fixing bolt 20 (on the disc exit side) applying the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
Use the following recommended tightening torques for reference:
 
Type of screw Tightening torque
M12x1,25 115 Nm
M12x1,5 125 Nm
M14x1,5 180 Nm
M16x1,5 210 Nm
 
Rimozione pastiglia freno
12. Grease the entire inner surface of the covers (point 21) and the contact profile (point 22) with the caliper body evenly.
 
13. Insert the covers (point 21) in the seats (point 23) on the caliper body.

CAUTION! Using your finger, check the cover has been inserted and seated in the caliper body correctly.
 
14. Grease the external surface of the bushes (point 24) and their seats (point 25) in the caliper body, insert the bushes in the caliper body from the side opposite the cover.

15. Push the bushes (point 24) until the covers (point 21) fit in their seat (point 26).
Smontaggio ruota
16. Remove any excess grease.
 
17. Fit the caliper body onto the caliper bracket threading through and screwing on the screw or the incorporated bush on the disc exit side (in forward gear).
 
18. Pull the caliper body (point  27) away from the caliper bracket (point 18) by twisting it around the guiding bush until the pads go into the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the guiding bush seat as a point of attachment.
 
 
Fitting the pads
 
Smontaggio ruota
1. Where envisaged, fit the side springs (point 12) in the caliper bracket, exerting the right amount of pressure to attach them securely.
Rimozione pastiglia freno
2. In the case of calipers with four springs, always fit the springs with the vanes facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Observe the correct fitting direction.
WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 11) in the caliper bracket (point 18); for type B calipers, use a screwdriver to prise open the side springs  (point 12).

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
 
4. Thread the wear indicator cable (point 1) through the dedicated duct as follows:
 
For type A calipers - in the spring (point 28). 
Smontaggio ruota
For type B calipers - in the caliper body (point 27).
Rimozione pastiglia freno
 
If there are any pads with an adhesive side, remove the protective film.
Smontaggio ruota
4. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 27) around the screwed-on guiding bush. If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the caliper body and the pad before you have completed the caliper body fitting.

CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper bracket.
Rimozione pastiglia freno
5. Move the caliper body (point 27) towards the caliper bracket (point 18).
 
6. Reinsert the guiding bush (point 29) in the caliper bracket seat. 
Smontaggio ruota
7. Insert and screw in a new screw (point 30), where present.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body (point 27) must be repositioned on the caliper bracket (point 18), then reinsert both guiding bushes (point 29) and insert and tighten two new screws (point 30), where present.
Smontaggio ruota
9. If it is not screwed in yet, tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the other incorporated guiding bush at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
Type    Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
11. In the case of residual torque reducing springs (point 31) hook the spring under the plate (point 32) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION! Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the parts (point 33) to make sure they stay in place and fit new protective caps (point 34), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
13. Turn the protective cap (point 34) so that it adheres fully to the seat (point 35).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole (point 36).
 
16. Reconnect the brake fluid supply line.
 
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the hydraulic circuit to reopen.
 
18. Open the brake fluid reservoir cap.
 
Smontaggio ruota
19. Remove the protective cap (point 37) and connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
Rimozione pastiglia freno
20. Open the bleeder plug (point 38).
 
21. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
22. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
23. Tighten the bleeder plug applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
 
24. Remove the transparent tube and reposition the protective cap on the bleeder plug.
 
25. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.

26. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

27. Close the brake fluid reservoir cap.

28. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
29. In the case of calipers with an incorporated parking brake, connect the parking brake cable terminal to its seat on the caliper.
Smontaggio ruota

30. Pull and release the cabin parking brake repeatedly.
31. Refit the wheel.
32. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads. 
 
Here the instructions for the replacement of components for commercial vehicle floating calipers (type ECS53 and ECS60) with incorporated electric parking mechanism:
1. Actuator unit
2. Pads
3. Caliper body (without pads and caliper bracket) 
4. Caliper bracket
 
WARNING! Read this document before replacing the spare parts contained in the pack. Only perform those steps required for replacing the spare part or parts contained in the pack.
 
Replacement procedure
 
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner.
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
 
2. Remove the wheel.
Smontaggio ruota
 
3. Release the actuator unit electricity supply cable from the cable gland.
 
4. For caliper type ECS60 loosen and remove the cable gland (point 5).
 
5. Disconnect the electricity supply cable (point 6) from the actuator unit.
WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
Disassembling the actuator unit 
 
WARNING! Proceed with disassembling the actuator unit only if a separate spare part is available.
 
1. Loosen the fastening screws (point 7) from the actuator unit (point 1).
 
2. Remove the actuator unit (point 1).
 
3. Remove the seal (point 8).
Rimozione pastiglia freno
 
Disassembling the pads
 
CAUTION! Do not damage any components you intend to re-use.
DANGER! Do not cause the brake fluid supply line to stretch.
 
Smontaggio ruota
1. Disconnect the wear indicator (point 9), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
 
2. Remove the protective cap (point 10) from the secondary bush (forward drive revolution disc exit side).
Smontaggio pinza freno
3. If the cap is made of hard plastic (point 11), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.

WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
 
Smontaggio ruota
4. Loosen and remove the secondary screw (point 12).
 
5. For caliper type ECS60 use a screwdriver to prise the bush out of the groove to release it from the caliper bracket.
Smontaggio pinza freno
6. Remove the protective cap (point 14) from the primary bush (forward drive revolution disc entry side).
 
7. Loosen the primary screw (point 15) completely and remove it.

WARNING! Use a screwdriver to prise the guiding bushes out from the grooves.
 
8. Take out the primary guiding bush (point 16) enough to release it from the caliper bracket.
 
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 3) away from the caliper bracket (point 4) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
10. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports.

CAUTION! Do not use the bush seat as a point of attachment.
Rimozione pastiglia freno
11. Remove the pads (point 17) and springs (point 18) without causing any damage so you can reassemble them onto the new caliper.
 
Smontaggio pinza freno
12. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 19).

WARNING! For the correct refitting of the same pads, mark some arrows (where not present) on the pads with a marker to indicate the direction of rotation of the disc.
 
 
Disassembling the caliper body
 
Smontaggio ruota
1. Place a spacer (point 20) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.

AWARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
Rimozione pastiglia freno
2. Loosen the supply line (point 21) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
3. Detach the supply line (point 21) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
4. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

5. Keep the supply line raised to prevent any fluid leaks.
 
6. Pull away the caliper body (point 3).
 
 
 
Disassembling the caliper bracket
Smontaggio ruota
CAUTION! During disassembly, keep the caliper bracket in position to avoid it accidentally dropping.
 
1. Loosen the fastening screws (point 22).
 
2. Remove the caliper bracket (point 4) from the hub bracket.
Fitting procedure
Smontaggio ruota 
Reassemble the new spare components.
 
1. Thoroughly clean all the components to be fitted (whether new or removed previously), the bush seats and the spring seats using appropriate products (e.g. a damp cloth).

DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged.
 
2. Clean the mounting faces (point 23) on the hub bracket.
 
3. Clean the braking surfaces (point 24) on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
Fitting the caliper bracket
Smontaggio ruota 
1. Position the new caliper bracket (point 25) on the hub bracket.

2. Insert and tighten the fastening screws (point 26) at the tightening torque recommended by the vehicle manufacturer.
 
 
Fitting the pads and caliper body 
Smontaggio ruota
1. Reinsert the springs (point 27), placing them the right way round in their seats.
Rimozione pastiglia freno
2. For caliper type ECS52 with four springs, always fit the springs with the vanes (point 28) facing the outside of the caliper bracket.

WARNING! IF there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
Smontaggio pinza freno
3. Reinsert the pads (point 29) in the caliper bracket (point 25); use a screwdriver to prise open the side springs (point 27).
Smontaggio ruota
4. In the case of residual torque reducing springs (point 30) hook the spring under the plate (point 31) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER! Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
Rimozione pastiglia freno
CAUTION! Observe the correct fitting direction.

CAUTION! If the caliper body is new, do not disassemble the protective cap from the fluid inlet hole on the new caliper until you connect the supply line to it.
 
6. Position the caliper body (point 32) by inserting it in the disc, so that the guiding bushes coincide with the holes on the caliper bracket.

CAUTION! Do not damage the covers.
 
7. Push the guiding bushes (point 33) into their seats on the caliper bracket.
 
8. Insert and tighten the screws (point 34) using a tightening torque of 32 ÷ 36 Nm.
 
9. Position the caps (point 35).

CAUTION! Before removing the protective cap, leave the supply point as high as possible, making sure none of the brake fluid inside the caliper leaks out.
 
10. Reconnect the wear indicator cable, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim on the caliper, where present, and securing any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno

 
Connecting the brake fluid supply line
 
 
Rimozione pastiglia freno
1. Remove the protective cap (point 36) from the brake fluid inlet hole.
 
2. Reconnect the brake fluid supply line (point 21).
 
3. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
Smontaggio ruota
4. Remove the protective cap (point 37) from the bleeder plug (point 38).
 
5. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 38) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
Smontaggio pinza freno
6. Open the bleeder plug (point 38).
 
7. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.

8. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.
9. Tighten the bleeder plug (point 38) applying the tightening torque specified in the following table:
 
Bleeder type M10x1
Tightening torque 12÷16 Nm
 
10. Remove the transparent tube.
 
11. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
 
12. Reposition the protective cap (point 37).
 
13. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.

14. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.

DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
Smontaggio ruota
 
Fitting the actuator unit
 
WARNING! The actuator unit may be supplied already fitted to the caliper body.

Reassemble the new spare components.
 •  Clean any components you removed previously before reassembling them.
CAUTION! Always use new screws with thread locker. Always fit a new seal.
DANGER! Make sure the components are intact, replace them with new ones if damaged
 
Smontaggio ruota
1. Clean the contact surface on the caliper and on the actuator unit.
 
2. Remove any thread locker residue from threaded screw seats.
 
3. Clean and lubricate the seal (point 39) with the grease supplied.
 
4. Lubricate the internal diameter of the actuator unit coupling with the grease supplied.

WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Smontaggio ruota
5. Position the seal (point 39) in its seat (point 40) on the caliper body.
 
6. Fit the actuator unit (point 41) on the torx screw (point 42) on the caliper body.
 
7. Turn the actuator unit (point 41) so that the holes (point 43) of the fastening screws (point 44) coincide with their original fitting position.

CAUTION! Avoid pinching the seal (point 39) when fitting the actuator unit on the caliper body.
 
8. Insert and tighten the fastening screws (point 44) at a tightening torque of 7 ÷ 10 Nm.
Rimozione pastiglia freno
9. Remove the protective cap (point 45), where present, and connect the electrical supply cable (point 6).
 
10. Where removed previously, screw on the cable gland (point 5).
 
11. Secure the actuator unit electricity supply cable (point 6) to the cable gland (point 5).
 
 
 
Final phases
 
1. Refit the wheel.
 
2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
 
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device. (On Board Diagnosis – OBD).
 
 
Here the instructions for the replacement of the caliper body for floating calipers with 2 or 4 side springs and residual torque reducing springs.
When replacing only the fastening screws, only refer to the relevant parts.
Smontaggio ruota
Replacement procedure
Before commencing replacement, ascertain that the spare parts used for replacement are suitable for the make and model of the vehicle.  
 • Make a note of the position of all the partially or fully disassembled components for correct reassembly.
 • Remove the wheel.
 
For ECS calipers
 
WARNING! In the event of an electrical failure, disassemble the actuator unit (point 5) and pull the piston back, turning the torx screw clockwise with a suitable spanner 
 
Smontaggio ruota
1. Connect the diagnostics tool (On Board Diagnosis - OBD) to the vehicle and put it in maintenance mode procedure as described by the vehicle manufacturer.

CAUTION! Without this operation, the piston cannot be pulled back with the retractor or another suitable tool.
CAUTION! Make sure the spare part is compatible with the vehicle software.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the electricity supply cable (point 2) from the actuator unit.

WARNING! The connector may be fitted with a safety latch.
 
 
 
For all types of calipers
 
Smontaggio ruota
1. For calipers with a parking brake, detach the control cable (point 3) from the caliper.
Rimozione pastiglia freno
2. Disconnect the wear indicator (point 4), where present, from the terminal in the vehicle, releasing it from the shim (point 5) that secures it to the caliper and from any attachments on the chassis.
Smontaggio pinza freno
3. Remove the protective caps (point 6) from the guiding bushes.
 
Smontaggio ruota
4. If the cap has a lip (point 7), snap off the cap by pulling on the lip (point 7) with your fingers.
Rimozione pastiglia freno
5. If the cap is made of hard plastic (point 8), prise if off with a screwdriver. Removing the cap will break it.
WARNING! Do not reuse the disassembled hard plastic cap
CAUTION! The guiding bush to disassemble must be the one that allows the caliper body to turn without causing the brake fluid supply line to stretch.
WARNING!  There are two types of guiding busheswith separate screw, with incorporated screw.​​​​​
Smontaggio pinza freno
6. Loosen and completely remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10) using a spanner.
Smontaggio ruota
7. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
Rimozione pastiglia freno
8. When replacing the caliper on rear wheels with suspension and leaf springs, both the guiding bushes 11 must be removed to separate the caliper body (point 13) completely from the caliper bracket (point 12).

WARNING! If there are any brake pads glued to the caliper, detach them using a screwdriver and take care not to damage any rubber parts of the caliper.
DANGER! Opening the caliper body may cause the residual torque reducing springs to spring open.
Smontaggio pinza freno
9. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) by twisting it around the other guiding bush until the pads (point 14) come out of the caliper bracket. Attach the caliper body to the vehicle chassis using appropriate supports. Do not use the bush seat as a point of attachment.
Smontaggio ruota
11. Remove the pads (point 14) without causing any damage.
 
12. Use a marker to mark the direction of rotation of the disc on the pads to avoid reassembling them incorrectly.
Smontaggio ruota
14. If they are still in position, remove the residual torque reducing springs (point 15).
 
Rimozione pastiglia freno
15. Place a spacer (point 16) inside the passenger compartment between the seat and the brake pedal to make sure the pedal remains pressed for the duration of these operations.
 
 
WARNING! This allows the brake hydraulic circuit to be closed, avoiding any brake fluid from leaking.
CAUTION! During all the phases described below, make sure the brake fluid does not come into contact with parts of the vehicle which would be damaged, especially painted parts. Promptly wipe off any accidental brake fluid splashes or leaks with kitchen towel and clean with water.
 
Smontaggio ruota
16. Loosen the supply line (point 17) on the caliper enough to be able to screw it off completely by hand, as this will avoid any brake fluid leaking out.
 
17. Loosen completely and remove the screw (point 9) or incorporated guiding bush (point 10).
 
18. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), pull the guiding bush out of the caliper bracket (point 12) prising it out of its seat with a screwdriver.
 
19. Pull the caliper body (point 13) away from the caliper bracket (point 12) taking care not to cause the brake fluid supply line to stretch.
 
20. Detach the supply line (point 17) completely from the caliper body.
Smontaggio ruota
21. Promptly wipe off any brake fluid leaks.

22. Keep the supply line raised to prevent any brake fluid leaks.
 
23. Pull away the caliper to be replaced.

24. In the case of calipers with an incorporated parking brake, disconnect the parking brake cable from its seat on the caliper.
 
25. Clean the braking surfaces on the disc using a degreasing product (e.g. Solvent SE47).
 
 
Fitting the pads
 
CAUTION! If there are any pads with an adhesive side, then new pads must be fitted; follow the instructions provided with the spare pads.
Smontaggio ruota
1.Check the springs are correctly positioned. In the case of calipers with four springs, make sure the vanes are always facing the outside of the caliper bracket.

CAUTION! Incorrect spring positioning could possibly cause injury.​​​​
Rimozione pastiglia freno
2. Insert the pads (point 14) in the caliper bracket (point 12). Use a screwdriver to press the side springs.

WARNING! Any arrows stamped on the pads must be pointing in the disc rotation direction.
DANGER! Pads must be inserted with the friction material facing the disc.
CAUTION! The pad with a wear indicator must be fitted back into the position it was originally in before being disassembled.
Smontaggio pinza freno
3. Where present, attach the wear indicator terminal (point 20)  to the pad opposite the pistons, replacing it if necessary.

CAUTION! When attaching the wear indicator terminal, make sure the most protruding part is facing the friction surface on the pad.
 
 
Fitting the caliper body
 
CAUTION! For calipers with a parking brake - while the caliper body is disassembled from the brake disc and/or the brake pads are absent, do not move the piston either hydraulically or using the lever as this could damage the spring and/or cause the brake fluid to leak.
Smontaggio ruota
1. On the caliper bracket, wipe the fitting areas (point 21) with the caliper body (guide seats) with a damp cloth.

CAUTION! Do not use products which could damage the protective covers, such as nitro-tetrachloroethylene thinner, petrol, etc.
 
2. Clean and uniformly grease the entire internal surface of the covers, the external surface of the guiding bushes and their seats in the caliper body.​​​​​
Smontaggio ruota
3. Position the new caliper body (point 22), setting one of the two guiding bushes (point 10) in the seat on the caliper bracket (point 12).

CAUTION! Don’t remove the protective cap from the brake fluid inlet hole until the tube is connected definitively.
 
4. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 23).
 
5. Close the caliper carefully, by twisting the caliper body (point 22) around the seated guiding bush.
Smontaggio ruota
CAUTION! Close the caliper carefully, making sure the protective covers on the bushes are not damaged by knocking against the caliper support. Replace the covers if necessary.

WARNING! If there are any pads with an adhesive side, take care not to create contacts between the body and the pad before you have completed the caliper body fitting.
 
6. Thread the wear indicator probe (point 20) through the dedicated hole in the caliper body (point 22).
 
Rimozione pastiglia freno
7. Reinsert the other guiding bush (point 10) in the caliper bracket seat (point 12).
 
8. In the case of a non-incorporated guiding bush (point 11), fit and tighten a new screw (point 24).

CAUTION! When replacing the caliper bracket on rear wheels with suspension and leaf springs, the caliper body must be repositioned on the caliper bracket, then reinsert both guiding bushes and insert and tighten two new screws.
Smontaggio ruota
9. Tighten the guiding bush fastening screw or the incorporated guiding bush (point 24) on the disc entry side (in forward gear). Next, tighten the other screw or the incorporated guiding bush (point 25) at the same torque.
 
10. Tighten at the tightening torque specified in the following table:
 
Type   Tightening torque
Fastening screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M8 – CH6) 32 ÷ 36 Nm
Guiding bush with incorporated screw (M10 – CH8) 65 ÷ 75 Nm
​​​​
 
 
DANGER! Observe the tightening sequence described; failing to could compromise the proper functioning of the caliper.
 
Smontaggio ruota
11. In the case of residual torque reducing springs (point 26) hook the spring under the plate (point 27) of the pad and hook the underside of the plate on the other pad with the aid of a hollow tip screwdriver.

DANGER!  Incorrect attachment of the spring could cause it to spring open.
CAUTION!  Observe the correct fitting direction.
Rimozione pastiglia freno
12. Carefully clean the part (point 28) to make sure it stays in place and fit new protective caps (point 29), greasing their internal surface and the caliper body seat with grease provided in the spare part kit.
 
WARNING! EUH210 - Safety data sheet available upon request.
WARNING! EUH208 - Contains N-alkylated benzotriazole. May cause an allergic reaction.
Rimozione pastiglia freno
13. Turn the protective caps (point 29) so that they adhere fully to the seat (point 30).
 
14. Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 
15. Remove the protective cap from the brake fluid inlet hole.
16. Reconnect the brake fluid supply line.
17. Remove the spacer you previously placed inside the passenger compartment, thereby releasing the pedal from the brake and allowing the circuit to reopen.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
CAUTION! Before assembling the piston with the pads, make sure the caliper bracket, pads and disc are present.
 • Use the lever to assemble the piston with the pads.
  CAUTION! Hydraulic operation is only permitted when the piston is less than 1 mm from the pads.
 
 
For all types of calipers
 
1. Connect a transparent tube to the bleeder plug (point 31) on the caliper, the ends of which should be placed in a container to collect any fluid.
 
2. Open the bleeder plug (point 31).
 
3. Repeatedly press the vehicle brake pedal until brake fluid starts to flow out of the bleeder plug.
 
4. Holding down the pedal, close the bleeder plug. Release the pedal, wait a few seconds, then repeat the process until fluid without any air bubbles flows out and until the usual resistance and travel of the brake pedal are restored.

5. Tighten the bleeder plug (point 31) applying the tightening torque specified in the table:
 
Bleeder plug M6x1 M8x1,25 M10x1 M12x1
Tightening torque 5÷7 Nm 7÷10 Nm 17÷20 Nm 18÷22 Nm
Rimozione pastiglia freno
 
 
 
6. Remove the transparent tube.
7. Repeat the bleeding procedure for any other bleeder plugs.
8. After the bleeding process, pull back the pistons in the caliper completely using an appropriate tool (such as a retractor) and then top up the fluid level, as recommended by the manufacturer.
9. Close the brake fluid reservoir cap.
10. With the engine running, apply strong pressure to the vehicle brake pedal and check there are no fluid leaks from the caliper or abnormal pressure losses in the circuit and that the rear brake lights come on.
 
DANGER! If fluid is leaking from the caliper, repeat all the steps set out in this document to pinpoint the cause and remedy the problem.
 
 
For calipers with a parking brake 
 
 • Reconnect the wear indicator, where present, to the terminal in the vehicle, securing it with a light pressure to the shim present on the caliper and securing any attachments on the chassis.
 • Restore the correct tension to the control cable.
 • Repeatedly operate the parking brake lever in the vehicle cab until the usual stroke has been re-established.
 
 
For ECS calipers
 
 
 
Smontaggio ruota
1. Remove the protective cap (where present) and connect the electrical supply cable (point 2).

2. Perform the reset procedure (Assembly check).
 
3. If necessary, reset the counters (Reset Internal Counters) as prescribed by the vehicle manufacturer.
Rimozione pastiglia freno
4. If required by the vehicle manufacturer, run in the pads.
 
5. Disconnect the diagnostics device (On Board Diagnosis - OBD).
 
 
For all types of calipers
 
1. Refit the wheel.
2. If the pads are new, run them in; follow the instructions provided with the spare pads.
 
Garantiebeperkingen
 
Deze garantie dekt alle conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van de goederen voordoen. De consument moet de verkoper binnen twee maanden na de datum van ontdekking informeren over het conformiteitsgebrek, onverminderd het feit dat de verjaringstermijn voor het ondernemen van actie gericht op het aanvragen van herstel van het gebrek gelijk is aan zesentwintig maanden na de levering van de goederen. In geval van een conformiteitsgebrek heeft de gebruiker het recht op reparatie of vervanging van de goederen, of een passende prijsvermindering of de beëindiging van het contract, zoals bepaald door art. 130 van het Consumentenrecht, indien van toepassing.
 
Deze garantie vormt de enige garantie die met betrekking tot dit product wordt verstrekt en vervangt alle andere, zowel mondelinge als schriftelijke garanties.

In het geval zich defecten voordoen, moet de gebruiker:
 • op straffe van ongeldigverklaring, de fabrikant en de distributeur binnen zestig dagen schriftelijk op de hoogte stellen; tegelijkertijd moet de gebruiker een beschrijving verstrekken van het defect dat op het product of de geretourneerde onderdelen is vastgesteld, naast een bewijs van aankoop door de originele gebruiker waarop zowel het product als de aankoopdatum worden geïdentificeerd (zowel indien aangeschaft in de detailhandel als wanneer verkocht door een distributeur als onderdeel van de installatie van het product);
 • het defect veronderstelde product via de distributieketen verzenden naar Brembo S.p.A., naar de hoofdvestiging in Via Brembo 25 - 24035 Curno (BG) - Italië. 
 
De garantie is niet van toepassing voor:
 • schade aan het product die, geheel of gedeeltelijk, is veroorzaakt door een onjuist gebruik, een incident, brand, chemische corrosie, gebruik voor andere dan de voorziene doeleinden, ongeoorloofd gebruik, gebruik op een ander dan het voorziene model, onjuiste installatie, installatie in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant, of gebrek aan onderhoud aan het product zoals door de fabrikant voorgeschreven in de verstrekte instructies;
 • klachten met betrekking tot het comfort, de aanwezigheid van geluiden, trillingen of stugge rijeigenschappen.
 
Het product is ontworpen en geproduceerd voor het specifieke model en gebruik aangegeven in de Brembo-catalogus en/of door de Brembo-productdistributeurs, beiden beschikbaar op de website van Brembo (www.brembo.com). Het product moet gebruikt worden in overeenstemming met de wetgeving van kracht in de staten en/of landen waar het voertuig, waarop het product is geïnstalleerd, wordt gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot, de naleving van de voorschriften van de verkeerswetgeving, en na het verkrijgen van een toestemming/goedkeuring, vergunning of licentie die door de staat en/of het land is vereist.

Voor producten die worden verkocht op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie gelden deze garantiebeperkingen in overeenstemming met de bepalingen van de richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985.
Voor producten die worden verkocht op het grondgebied van de Verenigde Staten gelden deze garantiebeperkingen in overeenstemming met de eventueel toepasselijke federale of staatswetgeving.
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
 • Gebruik geschikte apparatuur om het inademen van stof dat tijdens de reiniging van de onderdelen vrijkomt, te voorkomen.
 • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
 • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
 • Vermijd om uw handen in de zittingen van de remblokken te steken wanneer de zuigers van de remklauw met gebruik van perslucht worden verwijderd, aangezien dit een risico vormt op verplettering van uw handen.
 • Vermijd rechtstreeks contact met de remvloeistof aangezien dit irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken. In geval van een onbedoeld contact, grondig reinigen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig of van de remvloeistof.
 • Stel de elektrische componenten niet bloot aan elektrostatische ladingen of aan schokken die de plastic delen kunnen beschadigen.
 • Bescherm gedemonteerde elektrische componenten tegen vocht.
 • Zorg voor een correcte aansluiting van alle elektrische contacten en controleer of de waarschuwingslampjes gaan branden. Als dat niet het geval is, zou de niet-werking van de waarschuwingslampjes een vermindering van de efficiëntie van het remsysteem of een storing van de signaleringen met betrekking tot het remsysteem kunnen veroorzaken.
 • Vermijd contact van vet of andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf, -trommel, -blokken en -schoenen omdat dit van invloed kan zijn op de efficiëntie van het remsysteem en kan leiden tot ernstige fysieke schade.
 • Gebruik geen scherp gereedschap voor de montage van rubberen onderdelen omdat dit ze kan beschadigen. Zorg ervoor dat eventuele beschadigde onderdelen worden vervangen.
 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remklauwbeugel op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen
Privacybeleid">