Instructies voor de vervanging van remschoenensets

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de remschoenen. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
Deze montage-instructies zijn een richtlijn voor standaard reparatiewerkzaamheden en houden geen rekening met eventuele speciale kenmerken die van toepassing kunnen zijn op andere remsystemen. De speciale instructies verstrekt door de fabrikanten van de voertuigen en remsystemen moeten strikt in acht worden genomen. 

 

Identificeer eerst nauwkeurig het correcte serienummer van de schoenen die geschikt zijn voor uw auto, op basis van het bouwjaar, de fabrikant en het remsysteem. Remschoenen moeten vervangen worden voor de gehele as.

 
Voorbereiding van het voertuig
 
Voordat u de remschoenen vervangt, raden we u aan om aandacht te besteden aan het volgende:
Etichetta che indica il corretto kit da utilizzare per il veicolo
1. Kies zorgvuldig, op basis van uw voertuig, het nummer van de te gebruiken set. Noteer de toepassingsdatums.
Attrezzi adatti e affidabili da utilizzare
2. Voor uw veiligheid: gebruik voor de reparatie altijd geschikt en betrouwbaar gereedschap.
Smontaggio ruote
3. Ga correct te werk, één wiel per keer, waarbij u het andere wiel als montagevoorbeeld gebruikt.
Strumenti per spurgare il circuito dei freni
4. Na de installatie van de set moet het remcircuit ontlucht worden.
 
Indicazione che segnala di non frenare
5. Vermijd om het rempedaal tijdens deze handelingen in te trappen
Divieto di utilizzo dell'aria compressa per pulire
6. Maak voor de reiniging geen gebruik van perslucht
Guarnizioni non devono essere sporcate
7. Bescherm nieuwe afdichtingen tegen vervuiling, tot de montage is voltooid.
 
 
BENDIX RAI
Demontageprocedure
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demonteer de trommel. In geval het moeilijk blijkt om de afdichtingen los te maken, steek dan een schroevendraaier door het onderste montagegat van het wiel op de trommel en duw de handremhendel achter de kern van het remblok naar achteren.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demonteer de steunveren
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Maak de onderste steunen van de remschoenen los. Breng deze onderste steunen samen met de remschoenen om de bovenste uiteinden los te maken.
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Kantel de eenheid remschoen-stoterstang naar achteren en haak de kabel van de handrem los.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demonteer de remcilinder.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Reinig de wielafscherming en de trommel met een droge kwast.
 
 
Montageprocedure
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Monteer de nieuwe remcilinder.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Haak de handremkabel vast aan de set
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Plaats de uiteinden van de remschoenen op de remcilinder en vervolgens de steunen op de onderste aanslag.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10. Hermonteer de steunveren.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Hermonteer de trommel. Trap vervolgens het rempedaal herhaaldelijk in.
 
BELANGRIJK ontlucht het remcircuit.
 
BENDIX RAD
Demontageprocedure
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demonteer de trommel. In geval het moeilijk blijkt om de afdichtingen los te maken:

a. Steek een schroevendraaier door een montagegat van het wiel op de trommel en duw de handremhendel achter de kern van het remblok naar achteren.

b. De trommel heeft een gat aan de voorzijde: steek een stang door de opening en schakel de afstelling van de remspeling uit door de vergrendelingsbout (afb.1) omlaag te kantelen.

c. De trommel heeft geen gat aan de voorzijde; steek een stang door de opening van de afdichting (afb.2 achterkant van de wielafscherming) en duw de handremhendel achter de kern van het remblok naar achteren.

Frecce che indicano come smontare il cilindretto
2. Demonteer de remcilinder
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Demonteer de steunveren
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Demonteer de eenheid remschoenen-stoterstang.
frecce indicano come sganciare il freno a mano.
5.A Maak de kabel van de handrem los.
5.B Kantel de eenheid remschoen-stoterstang naar achteren en haak de kabel van de handrem los.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Reinig de wielafscherming en de trommel met een droge kwast.
 
Montageprocedure
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Monteer de nieuwe remcilinder
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Haak de handremkabel vast aan de set
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Plaats de set door de uiteinden van de remschoenen op de remcilinder te plaatsen en vervolgens de steunen op de onderste aanslag.
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Hermonteer de steunveren.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Hermonteer de trommel. Trap dan het rempedaal herhaaldelijk in en pas de handrem aan.
 
 
BELANGRIJK ontlucht het remcircuit.
 
 
VOLKSWAGEN RAD
Demontageprocedure
 
De procedure voor het demonteren en monteren van Volkswagen RAD en Ford RAD kits is identiek.
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. Demonteer de trommel. In geval het moeilijk blijkt om de afdichtingen los te maken, steek dan een schroevendraaier door het onderste montagegat van het wiel op de trommel en schakel de afstelling van de remspeling uit door de verbindingsstift (afb. 1) omhoog te duwen. 
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demonteer de steunveren.
Frecce che indicano come liberare gli appoggi inferiori delle ganasce
3. Maak de onderste steunen van de remschoenen los. Breng deze onderste steunen samen met de remschoenen om de bovenste uiteinden los te maken. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4. Kantel de eenheid remschoen-stoterstang naar achteren en haak de kabel van de handrem los.
frecce indicano come smontare il cilindretto
5. Demonteer de remcilinder.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Reinig de wielafscherming en de trommel met een droge kwast.
 
Montageprocedure
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Monteer de nieuwe remcilinder.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Haak de handremkabel vast aan de set
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Plaats de set door de uiteinden van de remschoenen op de remcilinder te plaatsen en vervolgens de steunen op de onderste aanslag. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Hermonteer de steunveren.
freccia e numero uno indicano di spingere la chiavetta in alto
11. Duw de verbindingsstift (afb.1) zover mogelijk omhoog en controleer of de remschoenen op de wielafscherming zijn gecentreerd.
indicazione di premere il pedale del freno
12. Hermonteer de trommel. Trap dan het rempedaal herhaaldelijk in en pas de handrem aan.
 
BELANGRIJK ontlucht het remcircuit.
 
 
LUCAS GIRLING RAI
Demontageprocedure
Cacciavite per svitare la ruota del tamburo e smontarlo
1. a) Demonteer de trommel. In geval het moeilijk blijkt om de afdichtingen los te maken, steek dan een schroevendraaier door het onderste montagegat van het wiel op de trommel en duw de handremhendel achter de kern van het remblok naar achteren. 

b) Demonteer de trommel. In geval het moeilijk is om de afdichtingen los te maken: steek een schroevendraaier door de opening van de afdichting (afb.1 achterkant van de wielafscherming) en duw de handremhendel (afb.2) achter de kern van het remblok naar achteren.

Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
2. Demonteer de steunveren.
Frecce che indicano come smontare le molle di appoggio
3. Maak de onderste steunen van de remschoenen los. Breng deze onderste steunen samen met de remschoenen om de bovenste uiteinden los te maken en de eenheid te demonteren. 
Freccia indica come girare le ganasce e la bielletta
4.A Kantel de eenheid remschoen-stoterstang naar achteren en haak de kabel van de handrem los.
4.B Maak de kabel van de handrem los.
frecce indicano come smontare il cilinderetto
5. Demonteer de remcilinder.
Pennello per pulire piatto e tamburo
6. Reinig de wielafscherming en de trommel met een droge kwast.
 
Montageprocedure
frecce indicano come rimontare il cilindretto
7. Monteer de nieuwe remcilinder.
frecce indicano come riagganciare il freno a mano sul kit
8. Haak de handremkabel vast aan de set
frecce indicano come posizionare i becchi delle ganasce
9. Plaats de set door de uiteinden van de remschoenen op de remcilinder te plaatsen en vervolgens de steunen op de onderste aanslag. 
frecce indicano come montare le molle di appoggio
10.  Hermonteer de steunveren.
indicazione di premere il pedale del freno
11. Hermonteer de trommel. Trap dan het rempedaal herhaaldelijk in en pas de handrem aan.
 
 
BELANGRIJK ontlucht het remcircuit.
 

Brake shoes must be replaced in the whole axle.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 
Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.
Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 
OPGELET!
Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden. Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
  • Breng het frictiemateriaal van remblokken, schijven, remklauwen, remleidingen, enz. niet in contact met vetten, oliën, andere smeermiddelen of reinigingsmiddelen op basis van minerale olie omdat dit tot het uitvallen van de remmen kan leiden. Eventueel vervuild geraakte onderdelen moeten vervangen worden. Remblokken moeten in sets per as vervangen worden.
  • Vermijd het gebruik van scherp gereedschap omdat deze schade kunnen veroorzaken. Gebruik uitsluitend speciaal gereedschap (momentsleutel, zuigertang, uittrekhaken, enz.).
  • Als er tijdens de werkzaamheden schade aan enig deel van het remsysteem wordt waargenomen, moet dit op de juiste manier worden verholpen.
 
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de centrale hulpkoppelingscilinder (CCSC)
Privacybeleid">