Instructies voor de vervanging van trommelremmen op personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen

Lees alle instructies zorgvuldig en neem ze nauwgezet in acht. Dezelfde instructies zijn opgenomen in de verpakking van de remschijf. Vergeet niet om ze voor de gehele levenscyclus van het product te bewaren. Overhandig ze aan de nieuwe eigenaar als u uw voertuig verkoopt.
De instructies zijn slechts algemene richtlijnen, aangezien de remschijven van de hieronder aangegeven exemplaren kunnen verschillen.
 
Vervangingsprocedure
 
De procedure wordt beschreven voor één wiel en moet op het andere wiel van de as worden herhaald.
 
Het wiel demonteren
1. Verwijder het wiel
Het remblok verwijderen
2. Verwijder de remblokken en trek de zuiger(s) in. Gebruik het specifieke gereedschap! 
De remklauw demonteren
3. Verwijder de remklauw uit zijn zitting.
 
GEVAAR! Koppel de remvloeistoftoevoerleiding niet los van de remklauw. Hang de remklauw op en zorg ervoor dat de toevoerleiding niet strak wordt aangetrokken.
De wielnaaf demonteren, indien nodig
4. Demonteer, indien nodig, de wielnaaf voordat de remschijf wordt verwijderd. Demonteer vervolgens de remschijf.
Het montageoppervlak van de nieuwe remschijf reinigen
5. Reinig het montagevlak van de nieuwe schijf.
 
WAARSCHUWING! Vervuil het montagevlak niet met olie of vet.
Het montageoppervlak van de remschijf op de wielnaaf reinigen
6. Reinig het montagevlak van de schijf op de wielnaaf zorgvuldig om alle aanslag en roest te verwijderen; controleer dat het oppervlak niet beschadigd of vervormd is en herstel het naar de correcte staat, indien nodig. 
Controle van de rotatie en de lengtespeling van lagers
7. Controleer de soepele rotatie en de correcte lengtespeling van de wiellagers.
Terugplaatsing wielnaaf
8. Als de wielnaaf niet is verwijderd: monteer de nieuwe schijf op de wielnaaf en bevestig met de bevestigingsschroef; pas het lager aan indien nodig en volg daarvoor de instructies van de fabrikant van het voertuig. 
Demontage wielnaaf en schijf
9. Als de wielnaaf werd verwijder in stap 4 (afb. D): monteer de naaf met de schijf en scherp de bevestigingsschroeven aan naar het aangegeven aanhaalmoment. Monteer het geheel wielnaaf-schijf op de wielas, pas het lager aan en voltooi de montagewerkzaamheden volgens de instructies van de fabrikant van het voertuig. 
Lees het artikel inzake het correcte anhaalmoment.
Controle uitloop met de meetset
10. Controleer de zijdelingse uitloop van de schijf met gebruik van de meetset; de meetklok moet zoals afgebeeld worden verplaatst, op 5 mm van de buitendiameter. Bevestig de schijf met een aantal wielmoeren om de toestand van gemonteerd wiel te simuleren.  De maximale waarde voor uitloop per complete omwenteling van de schijf is: 0,10 mm voor auto’s - 0,12 mm voor bedrijfsvoertuigen. Verwijder, indien nodig, de remschijf en bevestig hem weer op de wielnaaf, maar op een andere positie; herhaal de meting dan.

 

WAARSCHUWING! Verricht deze test zorgvuldig. Een uitloopwaarde die hoger is dan aangegeven, zal leiden tot abnormale slijtage en trillingen tijdens het remmen.

Controle uitloop van het montageoppervlak
11. Als de meting van de uitloop onaanvaardbaar is, meet dan de uitloop van het montagevlak van de wielnaaf; vervang, indien nodig, de naaf en hermonteer de schijf.

WAARSCHUWING! De toelaatbare uitloopwaarde voor het montagevlak van de wielnaaf is ongeveer de helft van wat aangegeven voor de schijf.
Terugplaatsing remklauw
12. Hermonteer de remklauw in zijn zitting; in het geval van een zwevende remklauw moet de soepele glijwerking van het lichaam van de geleiders gecontroleerd worden.

OPGELET! Controleer dat de rubberen onderdelen niet beschadigd zijn. Vervang indien nodig.
Terugplaatsing nieuwe remblokken
13. Monteer de nieuwe remblokken met de betreffende veren en pennen. Vet de achterkant en de randen van de remblokken in, waar aangegeven. Sluit de slijtage-indicator aan, indien geïnstalleerd. 
Activering van het rempedaal
14. Bedien het pedaal om de remblokken dichter naar de schijf te brengen. Herhaal dit proces tot de slag van het pedaal naar behoren is. 
 
15. Controleer het remvloeistofpeil in het reservoir en vul zo nodig bij.
16. Plaats het wiel terug en scherp de wielmoeren aan volgens de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig of zoals aangegeven in de Brembo-catalogus.
17. Balanceer het wiel.
 
 
Testen en inrijden
 

Maak een proefrit met het voertuig en let op om het rempedaal niet abrupt in te trappen of langer dan 3 seconden ingetrapt te houden; controleer dat er geen sprake is van geluiden of trillingen afkomstig van de remmen.

De gebruiker van het voertuig moet de nieuwe remschijven en -blokken gedurende ten minste 200 km inrijden met een voorzichtig en spaarzaam gebruik van de remmen en zonder de ABS te activeren.

 

OPGELET! Als de nieuwe remmen niet naar behoren worden ingereden, zou het remsysteem mogelijk niet efficiënt kunnen functioneren.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product van Brembo is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken.
 
Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
In deze instructies betekent de waarschuwing “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “OPGELET”” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in fysieke schade, terwijl “WAARSCHUWING!” betekent dat procedures die niet worden nageleefd mogelijke schade aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 

GEVAAR!
Voordat de vervanging wordt gestart, moet gecontroleerd worden of de reserveonderdelen geschikt zijn voor het merk en model van het voertuig. Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 
De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 

Het is van essentieel belang dat u de remschijven voor elke as vervangt, en ze uit dezelfde doos haalt. Bij elke vervanging van de remschijven moeten ook de betreffende remblokken vervangen worden.

Vermijd het contact van vet en andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit de efficiëntie van het remsysteem kan aantasten.
 
Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.

 

OPGELET!

Vervangen onderdelen moeten in overeenstemming met de wetgeving verwijderd worden.
Het is van vitaal belang dat harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden.
Om letsel te voorkomen, raden we het volgende aan:
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het frictiemateriaal van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Montage instructies voor personen auto’s
Lees het volgende artikel
Extra montage-instructies: Co-cast remschijf
Privacybeleid">