Instructies voor de afstelling van de RCS Hoofdremcilinder en de RCS Hoofdremcilinder Corsa Corta

Afstelling verhouding hoofdremcilinder
 
Het uiteinde van de hendel is gedraaid ten opzichte van het lichaam van de hendel. De zitting van de drijfstang wordt aangegeven.
1. Controleer de waarde van de hefboomverhouding door, bij op het voertuig gemonteerde hoofdremcilinder, de kleur van het bovenste oppervlak van de drijfstang (punt 3) te controleren
 
Drijfstang 
kleur
Type hoofdremcilinder
Beschrijving
18-20 16-18
Rood 18 16 Onderste verhoudingswaarde
Zwart 20 18 Bovenste verhoudingswaarde
 
WAARSCHUWING! Vervang het uiteinde van de hendel (punt 1) als deze in verhouding tot het lichaam van de hendel (punt 2) draait.
 De rubberen dop op de hendel is verwijderd om het gat te onthullen.
2. Verwijder handmatig de rubberen dop (punt 4) op de hendel (punt 2) om het gat (punt 5) te onthullen
De regelknop van de afstand hendel-stuur is linksom gedraaid om de groef voor aanpassing van de afstand zichtbaar te maken in het gat.
3. Draai de regelknop van de afstand hendel-stuur (punt 6) helemaal linksom om de groef voor afstelling van de verhouding (punt 5) in het gat (punt 7) te onthullen.

4. Als er in het gat (punt 5) vuilresten of vreemde stoffen aanwezig zijn, reinig dan met een vochtige doek.
WAARSCHUWING! Maak geen gebruik van perslucht.
De platte schroevendraaier moet een punt van maximaal 3 mm en minimaal 2 mm, over een minimale lengte van 12 mm.
5. •    Gebruik een platte schroevendraaier (punt 8) met een punt (punt 9) van MAX 3 mm en MIN 2 mm; deze afmeting moet worden aangehouden over een minimale lengte van 12 mm.
WAARSCHUWING! Om beschadiging van inwendige delen en aantasting van de correcte werking van het product te voorkomen, mag er geen andere schroevendraaier gebruikt worden.
Het gebruik van een andere dan de aangegeven schroevendraaier wordt beschouwd als een installatie in strijd met de aanwijzingen van de fabrikant; in dat geval is BREMBO niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt aan en/of door een persoon die een voertuig gebruik waarop het product is geïnstalleerd.
De platte schroevendraaier is in het gat gestoken, tot hij in de groef grijpt.
6. Steek de platte schroevendraaier (punt 8) in het gat (punt 5), tot hij in de groef grijpt (punt 7).
WAARSCHUWING! Tijdens de afstelling met de schroevendraaier mag er geen overmatige kracht worden uitgeoefend, hetzij voor de rotatie als voor het aandrukken, om beschadiging van inwendige onderdelen te voorkomen.
De kleur van de drijfstang wordt gecontroleerd.
7. Draai de schroevendraaier 180°, tot u de klik hoort die aangeeft dat de selectie is gemaakt; controleer of de kleur van de drijfstang (punt 3) overeenkomt met de gewenste verhoudingswaarde.
De rubberen dop is teruggeplaatst op de hendel en de knop is gedraaid om de afstand hendel-stuur aan te passen.
8. Plaats de rubberen dop (punt 4) terug op de hendel en draai de regelknop van de afstand hendel-stuur (punt 6) tot de hendel (punt 2) gepositioneerd is op de gewenste afstand tot het stuur. 
WAARSCHUWING! De afstelling van de verhouding is van invloed op de slag van de hendel bij het genereren van de druk die noodzakelijk is om het voertuig te stoppen.
 
 
Afstelling vrije slag
 
Alleen voor RCS Hoofdremcilinder Corsa Corta 
De markering is noodzakelijk om de “RCS Hoofdremcilinder Corsa Corta” te onderscheiden.
OPGELET!  De “RCS Hoofdremcilinder Corsa Corta” kan herkend worden aan de markering “Corsa Corta” (punt 10).
De knop past de vrije slag aan en is van invloed op de afstand hendel-stuur.
WAARSCHUWING! De afstelling van de vrije slag op één van de drie instellingen R-S-N door middel van de knop (punt 11) is van invloed op de slag van de hendel bij het genereren van de druk die noodzakelijk is om het voertuig te stoppen.
 
Functionele test
 
WAARSCHUWING! Zorg er bij alle bovenstaande afstellingen voor dat de hendel in geactiveerde staat kan draaien om de correcte remactie te genereren; gebruik anders de knop (punt 6) om de hendel verder weg te verplaatsen. Verricht remtests bij lage snelheid en controleer of de remactie effectief is.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Motor passen
Lees het volgende artikel
Instructies voor de vervanging van de remklauw
Privacybeleid">