Instructies voor de vervanging van het wiel en de remschijf van de motorfiets

Verdragen
 
De afbeeldingen worden als leidraad verstrekt. Voordat de vervangingsprocedure wordt gestart, moet gecontroleerd worden of het materiaal geschikt is voor het merk en model van het voertuig.

OPGELET! Voor de vervanging van de remschijf moet het wiel altijd van het voertuig worden verwijderd.

WAARSCHUWING! Tijdens alle hieronder beschreven handelingen mag de vloeistofinlaatslang naar de remklauw NIET worden losgekoppeld.
Het voertuig is op de motorstandaard geplaatst, om verder te gaan met de verwijdering van de wielen en de remschijf.
1. Plaats het voertuig op de motorstandaards (punt 1).
WAARSCHUWING! Neem, om een correcte hermontage te garanderen, nota van de positie van de te verwijderen onderdelen.
De bevestigingsschroeven van de remklauw zijn losgedraaid en de remklauw wordt weggetrokken van de schijf.
2. Draai de bevestigingsschroeven (punt 2) los van de remklauw of remklauwen.
 
3. Beweeg de remklauw of remklauwen (punt 3) weg van de schijf (punt 4).
 
4. Haak de remklauw of remklauwen met geschikte middelen aan het chassis van het voertuig.
OPGELET! Vermijd om de remvloeistoftoevoerleiding te knikken of aan te spannen.

5. Als de remblokken de verwijdering van de remklauw verhinderen, laat de remklauw dan voorzichtig schommelen tot de zuigers voldoende zijn ingeschoven om de remklauw van de schijf te verwijderen.
 
Het voorwiel verwijderen
 
De moer is losgedraaid.
 1. Draai de moer (punt 5) op de pen los.
De schroeven van de vorkpoten zijn losgedraaid.
2. Draai, indien aanwezig, de schroeven (punt 6) op de vorkverbindingsvoeten los, aan beide zijden, zonder ze uit te nemen.
 
De pen is verwijderd en het wiel enigszins geheven.
3. Verwijder de pen (punt 7) en houd het wiel (punt 8) enigszins omhoog om de pen te kunnen verwijderen. 
Het wiel is verwijderd.
4. Verwijder het wiel (punt 8).
 
 
Verwijder het achterwiel
 
Volg één van de onderstaande procedures, afhankelijk van het type achterwiel dat verwijderd moet worden.
 
Traditioneel wiel
De moer op de tapbout is losgeschroefd.
 1. Draai de moer (punt 9) op de pen los.
De moer, sluitring en afstandshouder zijn verwijderd. De pen is verwijderd terwijl het wiel enigszins geheven wordt gehouden.
2. Verwijder de moer (punt 9) en de sluitring (punt 10).
 
3. Verwijder de pen (punt 11) en houd het wiel (punt 12) enigszins omhoog om de pen te kunnen verwijderen.
 
4. Verwijder de afstandshouder (punt 13).
De ketting wordt vanaf het tandwiel getrokken.
5. Duw het wiel voorzichtig naar het voertuig toe.
 
6. Schuif de ketting (punt 14) uit het tandwiel (punt 15) en laat hem op zijn kant steunen.

7. Verwijder het wiel.
 
 
Monoshock wiel met bevestigingsschroeven
De bevestigingsschroeven, centreerring en sluitringen zijn verwijderd.
1. Draai de bevestigingsschroeven (punt 16) los.

2. Verwijder de schroeven (punt 16), de centreerring (punt 17), indien aanwezig, en de eventuele sluitringen (punt 18); noteer hun positie om de correcte terugplaatsing ervan te garanderen.

3. Verwijder het wiel (punt 19).
 
 
Monoshock wiel met axiale moer
De borgring is verwijderd en de moer is losgeschroefd van de pen.
1. Verwijder de veiligheidsring (punt 20), indien aanwezig, met gebruik van een tang.
 
2. Draai de moer (punt 21) op de pen los.
De moer is verwijderd, samen met de centreerring en de sluitringen.
3. Verwijder de moer (punt 21), de centreerring (punt 22), indien aanwezig, en eventuele sluitringen (punt 23).
 
4. Verwijder het wiel (punt 24).
 
 
De remschijf vervangen
 
Het tandwiel is verwijder vanaf het wiel door de bevestigingsschroeven los te draaien.
1. Plaats het wiel op een werkbank.
 
2. Verwijder, indien nodig, het tandwiel (punt 25) vanaf het wiel door de bevestigingsschroeven (punt 26) los te draaien.
De bevestigingsschroeven van de schijf zijn losgeschroefd en verwijderd om de schijf te kunnen verwijderen.
3. Draai de bevestigingsschroeven van de schijf (punt 27) los en verwijder ze.
 
4. Verwijder de te vervangen schijf (punt 28).
 
5. Gebruik bij de vervanging van het wiel het nieuwe geleverde wiel als reserve.
Het gebied waar de schijf op het wiel rust is gereinigd met een ontvettend product.
6. Reinig het gebied waar de schijf op het wiel rust (punt 29) met een ontvettend product (bijv. oplosmiddel SE 47).
 
In de zittingen van de bevestigingsschroeven is schroefdraadborging aangebracht.
7. Als de nieuwe schroeven (punt 30) geen schroefdraadborging hebben, breng dan in de zittingen van de bevestigingsschroeven (punt 31) schroefdraadborging aan (bijv. LOCTITE 242).

8. Plaats de nieuwe remschijf (punt 32).
 
9. Breng de nieuwe bevestigingsschroeven (punt 30) aan en scherp ze met een momentsleutel aan naar het volgende aanhaalmoment:
 
Type schroef M8x1.25 M6x1
Aanhaalmoment 30 Nm 14 Nm
 
10. Ga op dezelfde manier te werk voor de vervanging van de band, neem contact op met een bandenspecialist.
 
WAARSCHUWING!
 • Zorg ervoor dat de remvloeistof niet in contact komt met delen van het wiel die hierdoor beschadigd kunnen raken (rubber en lak).
 • Gebruik nieuwe schroeven voor de bevestiging van de schijf.
 • Voor de correcte bevestiging van de schroeven, moeten ze kruislings worden aangescherpt.
 • Neem voor de montage of vervanging van de band contact op met een bandenspecialist.
 
OPGELET! Neem eventueel verstrekte aanwijzingen voor voorwaartse draairichting in acht.
 
Het voorwiel terugplaatsen
 
Het wiel is in de vork geplaatst en het oppervlak van de as is gereinigd met een vochtige doek. De schroeven zijn in de vorkpoten geplaatst.
1. Steek het wiel (punt 8) in de vorkkoppeling (punt 33) en neem de op het wiel aangegeven voorwaartse draairichting in acht.

2. Reinig het oppervlak van de pen (punt 7) met een vochtige doek en smeer om de plaatsing te vereenvoudigen.
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het oplosmiddel niet in contact komt met delen van het voertuig die hierdoor beschadigd kunnen raken (rubber en lak). Neem onmiddellijk op met papier. 
3. Breng de pen (punt 7) in terwijl met één hand het wiel (punt 8) op de correcte positie wordt gehouden en centreer de afstandshouder en de transmissie kilometerteller, indien aanwezig.

4. Plaats, indien aanwezig, de schroeven (punt 6) van de voeten van de vorkkoppeling, aan beide zijden, en draai ze slechts voldoende vast om ze op hun plaats te houden.
De moer op de tapbout is aangescherpt.
5. Scherp de moer (punt 5) op de pen aan naar het door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven aanhaalmoment.
 
De schroeven van de vorkpoten zijn aangescherpt met een momentsleutel.
6. Comprimeer de ophanging om de vorkkoppeling te plaatsen.

7. Scherp de schroeven (punt 6) van de voeten van de vorkkoppeling met een momentsleutel aan naar het aanhaalmoment voorgeschreven door de fabrikant van het voertuig.
 
 
Het achterwiel terugplaatsen
 
1. Reinig de steunoppervlakken, alle zittingen en alle onderdelen betrokken bij de handeling voor terugplaatsing met een ontvettend product (bijv. oplosmiddel SE 47).
WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het oplosmiddel niet in contact komt met delen van het voertuig die hierdoor beschadigd kunnen raken (rubber en lak). Neem onmiddellijk op met papier.

2. Plaats, indien nodig, het tandwiel (punt 34) terug op het wiel.

3. Scherp, indien aanwezig, de bevestigingsschroeven (punt 35) van het tandwiel weer aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.
Het tandwiel is teruggeplaatst op het wiel en de stelschroeven zijn weer op het tandwiel geschroefd.
Traditioneel wiel
 
 
De pen is gesmeerd om de plaatsing te vergemakkelijken.
1. Smeer het oppervlak van de pen (punt 11) licht om de plaatsing te vereenvoudigen.
Het wiel is in de monoshock geplaatst en de ketting is teruggeplaatst op het tandwiel.
2. Plaats het wiel in de vork (punt 36).

3. Plaats de remklauw (punt 3) terug op de remschijf (punt 4).

4. Duw het wiel voorzichtig naar het voertuig toe.
De sluitring en de moer zijn correct geplaatst.
5. Plaats de ketting (punt 14) terug op het tandwiel (punt 15).

6. Plaats de afstandshouder (punt 13) correct terug.

7. Plaats de pen (punt 11) en controleer of het in het gat op de steunbeugel van de remklauw past en of de remklauw correct geplaatst is in zijn zitting op de vork.

8. Controleer de correcte plaatsing van de pen (punt 11) in zijn zitting (punt 37) op de vork.

9. Plaats de sluitring (punt 10) en de moer correct terug.
Er is een vulplaatje tussen de ketting en het tandwiel geplaatst.
10. Plaats een vulplaatje (bijv. een schroevendraaier) tussen de ketting (punt 14) en het tandwiel (punt 15).

11. Draai het wiel ver genoeg om het plaatje tussen de ketting en het tandwiel te blokkeren.
OPGELET! Deze handeling elimineert de noodzaak voor het aanspannen van de ketting.
De moer op de tapbout is aangescherpt.
12. Scherp de moer (punt 9) op de pen aan naar het door de fabrikant van het voertuig voorgeschreven aanhaalmoment.
Het wiel draait linksom en het vulplaatje is verwijderd.
13. Draai het wiel in tegengestelde richting en verwijder het plaatje.

14. Controleer de correcte aanspanning van de ketting volgens de aanwijzingen van de fabrikant van het voertuig.
 
 
Monoshock wiel met bevestigingsschroeven
 
De sluitringen, de centreerring en de bevestigingsmoer zijn teruggeplaatst op het wiel.
1. Plaats het wiel terug op het steunoppervlak op het voertuig.
2. Plaats eventuele sluitringen (punt 18), centreerringen (punt 17) en bevestigingsschroeven (punt 16) terug.
De bevestigingsschroeven zijn aangescherpt.
3. Scherp de bevestigingsschroeven (punt 16) aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.
WAARSCHUWING! Voor de correcte bevestiging van de schroeven, moeten ze in kruislingse volgorde worden aangescherpt.
 
 
Monoshock wiel met axiale moer
 
De sluitringen, de centreerring en de bevestigingsmoer zijn teruggeplaatst op het wiel.
1. Plaats het wiel terug op het steunoppervlak op het voertuig.

2. Plaats eventuele sluitringen (punt 23), centreerringen (punt 22) en bevestigingsmoeren (punt 21) terug.
De borgmoer is aangescherpt.
3. Scherp de bevestigingsmoer (punt 21) aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.

4. Plaats de veiligheidsring (punt 20), indien aanwezig, terug.
 
 
Voor alle soorten wielen
 
1. Plaats, indien dat nog niet is gedaan, de remklauw of remklauwen (punt 3) terug op de remschijf (punt 4).

2. Als de remblokken de plaatsing van de remklauw op de schijf belemmeren, druk dan met uw handen stevig op de remblokken om de zuigers in te schuiven.

3. Scherp de bevestigingsschroeven (punt 2) van de remklauw of remklauwen aan naar het aanhaalmoment aanbevolen door de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​

4. Gebruik ter referentie de volgende benaderende aanhaalmomenten:
 
Type schroef M10x1.25 M10x1.25 M8x1.25
Aanhaalmoment 50 Nm 50 Nm 28 Nm

5. Controleer het remvloeistofpeil en vul indien nodig bij met nieuwe vloeistof die voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant van het voertuig.​​​​​​​

6. Verwijder het voertuig vanaf de motorstandaards.​​​​​​​

7. Bedien de remhendel/het rempedaal herhaaldelijk, tot de normale weerstand is hersteld en controleer de efficiëntie van de remwerking.
De remklauwen zijn teruggeplaatst op de remschijf en de bevestigingsschroeven zijn aangescherpt.
 
 
Algemene en veiligheidsinformatie
 
Dit product is ontworpen om te voldoen aan alle toepasselijke veiligheidsnormen. De producten zijn niet bedoeld om gebruikt te worden op een andere manier dan het specifieke gebruik waarvoor ze zijn ontworpen en geproduceerd. Gebruik voor enig ander doel, of enige wijziging van of geknoei met het product kan van invloed zijn op de prestaties van het product en kunnen het product onveilig maken. Dergelijke wijzigingen of een oneigenlijk gebruik maken de beperkte garantie ongeldig en kunnen de persoon die het product gebruikt aansprakelijk stellen voor lichamelijk letsel of materiële schade aan anderen.
 
 In deze instructies betekent “GEVAAR!” dat procedures die niet worden nageleefd met een hoge mate van waarschijnlijkheid ernstig of zelfs dodelijk letsel zullen veroorzaken. “WAARSCHUWING!” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in letsel. “OPGELET!” betekent dat niet-nageleefde procedures kunnen resulteren in beschadiging van het voertuig. 
 
GEVAAR! 
 • Dit product is van vitaal belang voor de veilige werking van het voertuig waarop het wordt geïnstalleerd en mag uitsluitend geïnstalleerd worden door een vakbekwaam, gekwalificeerd persoon die is opgeleid en/of ervaring heeft met de installatie en het beoogde gebruik van het product.
 • De installateur moet beschikken over passend professioneel gereedschap en over kennis en ervaring in het uitvoeren van voertuigreparaties. Een verkeerde of onjuiste installatie, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een onnauwkeurige en onvolledige naleving van deze instructies of door andere omstandigheden, maakt de beperkte garantie ongeldig en kan de installateur aansprakelijk stellen in geval van persoonlijk letsel of materiële schade.
 • Brembo is niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt aan of door een persoon die een voertuig gebruikt waarop een reserveonderdeel onjuist is geïnstalleerd.
 • Het door dit product vervangen product mag niet meer geïnstalleerd worden op enig ander voertuig. Dit zou kunnen leiden tot materiële schade en persoonlijk letsel, inclusief dodelijk letsel.
 • Controleer altijd of de remvloeistof in het reservoir tussen met minimale en maximale peil staat, zoals aangegeven op het reservoir. Een onjuist peil kan lekken van remvloeistof of een verminderde efficiëntie van het remsysteem veroorzaken. Te veel of te weinig remvloeistof in het reservoir zou kunnen leiden tot een onjuiste werking van de remmen en persoonlijk letsel, inclusief de dood.
 • Plaats altijd beide remschijven op de as, met gebruik van de twee bijgeleverde schijven. Bij elke vervanging van de schijven moeten ook de remblokken vervangen worden.
 • Vermijd contact van vet of andere smeermiddelen met de remvlakken van de remschijf en -blokken omdat dit van invloed kan zijn op de efficiëntie van het remsysteem en kan leiden tot ernstige fysieke schade.
 
WAARSCHUWING!
 • Tijdens de vervanging van het product en van de gerelateerde items zoals de remvloeistof, remblokken, remschoenen en dergelijke wordt de installateur blootgesteld aan vloeistoffen en onderdelen die volgens de toepasselijke wetten, regelgeving en voorschriften als “gevaarlijk afval” kunnen worden beschouwd. Al dit afval moet worden behandeld, gerecycled en/of verwijderd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regelgevingen en voorschriften. Als dit niet gebeurt, dan kan de generator van het gevaarlijke afval worden onderworpen aan sancties op grond van de milieuwetgeving of materiële schade aan de generator of anderen.
 • Om een defecte installatie te voorkomen, moeten harde stoten op en/of beschadiging van het product, de onderdelen en componenten ervan worden voorkomen, aangezien dit afbreuk kan doen aan hun efficiëntie en kan leiden tot storingen. Indien nodig, moeten eventuele beschadigde onderdelen of componenten vervangen worden.
 • Om letsel te voorkomen:
  • Gebruik geschikte apparatuur om het inademen van stof dat tijdens de reiniging van de onderdelen vrijkomt, te voorkomen.
  • Draag altijd handschoenen tijdens de demontage en montage van componenten met scherpe randen.
  • Zorg ervoor dat de huid geen direct contact maakt met het voering van remblokken en remschoenen, omdat dit tot schaafwonden kan leiden.
  • Vermijd om uw handen in de zittingen van de remblokken te steken wanneer de zuigers van de remklauw met gebruik van perslucht worden verwijderd, in verband met het risico op verplettering.
  • Vermijd rechtstreeks contact met de remvloeistof aangezien dit irritatie van de huid en ogen kan veroorzaken. In geval van contact, grondig reinigen in overeenstemming met de instructies van de fabrikant van het voertuig of van de remvloeistof.
  • Stel de elektrische componenten niet bloot aan elektrostatische ladingen of aan schokken die de plastic delen kunnen beschadigen.
  • Bescherm gedemonteerde elektrische componenten tegen vocht.
  • Zorg voor een correcte aansluiting van alle elektrische contacten en controleer of de waarschuwingslampjes gaan branden. Als dat niet het geval is, zou de niet-werking van de waarschuwingslampjes een vermindering van de efficiëntie van het remsysteem of een storing van de signaleringen met betrekking tot het remsysteem kunnen veroorzaken.
Garantie
Deze garantie dekt conformiteitsgebreken die zich binnen twee jaar na de levering van het product voordoen. Wanneer er een defect wordt ontdekt, moet dat binnen 60 dagen na de ontdekking en binnen twee jaar na de datum van aankoop van het product gemeld worden. In geval het defect wordt bevestigd en onder de garantie valt, wordt het product gerepareerd of vervangen door een nieuw of grondig gereviseerd product. De garantie dekt geen defecten die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan een onjuist gebruik van het product, incidenten, branden, chemische corrosie of een onjuiste installatie.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Motor passen
Lees het volgende artikel
Instructies voor de afstelling van de RCS Hoofdremcilinder en de RCS Hoofdremcilinder Corsa Corta
Privacybeleid">