De minimale dikte van de remschijf

De goede werking van het remsysteem van een voertuig hangt samen met verschillende factoren.
Tijdens de onderhoudsfase richten we ons vaak op de slijtage van de remblokken en laten we de controle van de dikte van de remschijven buiten beschouwing. Dit komt omdat er een veel voorkomende misvatting is dat de remschijf niet aan slijtage onderhevig is. In werkelijkheid veroorzaakt hetzelfde fenomeen dat verantwoordelijk is voor de remblokslijtage in de loop van de tijd ook slijtage van de remschijf.
 
De slijtagegrens van de schijf is de minimale dikte waaronder de juiste werking van de remmen niet is gegarandeerd. Dit is een belangrijke waarde waarmee rekening moet worden gehouden bij de periodieke controles.
 

Wat zijn de gevolgen van het gebruik van een versleten schijf?

 
Een afname van de dikte vermindert de warmteafvoercapaciteit van de schijf en de mechanische sterkte ervan, wat een aantal kritieke problemen en storingen veroorzaakt, zoals:
  • de vorming van thermische scheuren op het remvlak als gevolg van temperatuurverhoging en afname van de dikte
  • vervorming van de schijf met trillingen en lawaai tot gevolg
  • verlenging van de pedaalslag, veroorzaakt door een afname van de dikte van het remvlak. In extreme gevallen kan dit er ook toe leiden dat de zuiger van de remtang gaat lekken en dat de remblokken gaan vastlopen.
 
Naast de hierboven genoemde problemen kan het gebruik van een versleten remschijf ook andere zeer gevaarlijke verschijnselen tot gevolg hebben, die met name bij intensief gebruik van het voertuig kunnen optreden. We hebben het dan over vapor lock en fading.
De hoge temperatuur van de schijf in combinatie met een groot aantal remwerkingen - kenmerkend voor een bergweg - kan het fenomeen van vapor lock veroorzaken: dat wil zeggen een stijging van de temperatuur van de vloeistof in het remsysteem tot meer dan 200°C
De oververhitting van de vloeistof genereert luchtbellen in het circuit, die op zichzelf al samendrukbaar zijn en die ervoor zorgen dat zelfs als het rempedaal helemaal wordt ingedrukt er geen vertraging optreedt.
 
Ook fading houdt verband met de temperatuurstijging, die het gevolg is van de afname van de schijfdikte en het intensieve gebruik van de auto. Door de temperatuurverhoging zal de wrijvingscoëfficiënt tussen remblok en -schijf afnemen met als gevolg een toename van de remafstand.
 
Meting van de dikte van de remschijf met een diktemeter
 

Hoe wordt de minimale dikte van de remschijf gemeten?

 
Om de minimale dikte van de remschijf correct te meten, moet een remschijfdiktemeter worden gebruikt. De meting moet op ten minste 4 verschillende punten worden uitgevoerd. De laagste waarde moet worden gebruikt als referentie voor de hele schijf.
Dit gegeven moeten worden vergeleken met het gegeven dat direct op de schijf is gedrukt met de afkorting MIN TH = (minimale dikte), gevolgd door de waarde in millimeters. Als de meting waarden lager dan MIN TH oplevert, moet de schijf worden vervangen. 
Tot slot is het belangrijk op te merken dat het noodzakelijk is om de schijven aan beide zijden te vervangen, ook als slechts één schijf onder het minimale slijtageniveau is.
 

Wat is de oplossing?

 
Om de veiligheid van de bestuurder en de passagiers te waarborgen, moet het gehele remsysteem regelmatig worden gecontroleerd. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat de remmen goed werken, waardoor breuken of beschadigingen worden voorkomen.
Bij elke inspectie moeten alle defecte onderdelen worden vervangen.

Bij het uitvoeren van een revisie, of het nu gaat om een gewone of een buitengewone revisie, is het ook belangrijk om een visuele controle uit te voeren van de conditie van de schijven. Als algemene regel kan worden aangenomen dat de schijven bij elke tweede vervanging van de remblokken moet worden mee vervangen.

De schijven moeten worden vervangen volgens de specificaties van de fabrikant met behulp van een momentsleutel voor het aandraaien van de schroeven, waarbij de juiste koppelwaarde wordt toegepast en de juiste aanhaalvolgorde wordt gevolgd.
 
Raadpleeg de tabel aanhaalmomenten van Brembo: Aanhaalmomenten – Brembo Support

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Onderhoud
Lees het volgende artikel
Onderhoud van de remtang: waarom is het zo belangrijk?
Privacybeleid">