De remmen van de toekomst: Remsysteem en reserveonderdelen

 

Deel 3. Ontwerp van de remmen van de toekomst en gevolgen voor de markt

 
Wij sluiten deze reis in de toekomst van de remsystemen af met enkele overwegingen over de gevolgen die de huidige trends zullen hebben voor het ontwerp van de toekomstige remmen en voor de markt van de reserveonderdelen, waarbij Brembo een leidende rol speelt dankzij de inzet voor technologische ontwikkeling, onderzoek en voortdurende actualisering.
 
Gedurende de afgelopen jaren is het gewicht van de hybride en elektrische voertuigen aanzienlijk toegenomen, zoals blijkt uit afb. 3 waarop drie modellen van de Golf VII worden afgebeeld, met gelijkwaardige prestaties, maar met verschillende voeding. Het benzinemodel is het lichtste, maar heeft een hoog niveau van CO2-uitstoot, terwijl de hybride en elektrische modellen een aanzienlijk gewicht hebben, bijna 300 kg meer dan het benzinemodel. Deze gewichtstoename is vooral te wijten aan de aanwezigheid van zeer zware accu’s. Het gewicht van deze accu’s verhoogt ook de thermische belasting waaraan het remsysteem wordt onderworpen.

Dus hoe moeten de remmen van morgen worden ontworpen? Aan welke parameters moeten ze voldoen?

Hieronder analyseren we de behoeften van de toekomstige auto's voor wat betreft de remsystemen, en in het bijzonder het regeneratief remmen dat door elektrische auto’s in belangrijke mate wordt gebruikt als aanvulling op het traditioneel remmen door wrijving.
 
 

Regeneratief remmen op hybride en elektrische auto’s

 
Door regeneratief remmen is het mogelijk om op hybride en elektrische auto’s minder gebruik te maken van de traditionele rem. Er wordt derhalve een herdimensionering van het remsysteem verondersteld, met gebruik van kleinere remschijven. De remmen moeten echter wel in staat zijn om maximale prestaties te bieden, ook zonder regeneratief remmen, functie die onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet functioneert, en dus moeten de veiligheidsaspecten beoordeeld worden.

Verder moet het geluidsniveau van het remsysteem verminderd worden, als gevolg van het verminderde geluidsniveau van elektrische auto’s.
 
 

Restkoppel, corrosie, wrijving en ontwerp

 
Ook de verwijdering van het restkoppel is een ander bepalend aspect, aangezien de aanwezigheid van restkoppel op een elektrisch voertuig de energiebalans van het systeem in gevaar kan brengen, en dus ook het actiebereik.

Verder kan het minder frequente gebruik van de wrijvingsremmen op een elektrisch voertuig leiden tot een hoge mate van corrosie van de remschijven en -blokken en moet het wrijvingscoëfficiënt stabiel worden gehandhaafd, ook als het remsysteem lange perioden van inactiviteit heeft ondergaan.

In het algemeen kan dus gesteld worden dat de remmen van elektrische voertuigen een specifieke ontwikkeling vereisen en er op innovatie gerichte inspanningen nodig zijn voor de preventie van corrosie, voor de wrijvingsmaterialen en voor lichtgewicht ontwerp.
 
 

De gevolgen voor de markt

 
De meeste op de markt aanwezige fabrikanten hebben de afgelopen jaren het voor de consument beschikbare assortiment van modellen en soorten motoren uitgebreid.

Wereldwijd is de markt in feite nog steeds voor 98% gebaseerd op auto’s met een interne verbrandingsmotor, terwijl het aandeel van de elektrische of hybride auto’s nog maar een klein percentage vertegenwoordigt. En, ook al weten we niet exact in welke mate dit laatste percentage zal groeien, zijn we ons er wel van bewust dat het een aanzienlijke toename zal zijn, die zal resulteren in een nog grotere variëteit en verscheidenheid aan modellen ten opzichte van de huidige situatie.
 
 

Conclusies

 
Samenvattend, geven we hier nogmaals de voornaamste factoren aan die de toekomstige automobielmarkt zullen beïnvloeden:
  • het milieu, de factor die zal leiden tot nieuwe regelgevingen, met opkomende markten die op dit gebied een belangrijke bijdrage zullen leveren
  • de nieuwe technologieën, de elektrificatie van de auto, de strategische keuzes van de fabrikanten en de aanwezigheid op de markt van nieuwe spelers
  • de nieuwe generatie van gebruikers, de connectiviteit van de systemen en nieuwe technologische niveaus voor autonoom rijden.
 
Dit zijn wijzigingen die zeer snel kunnen plaatsvinden, zoals is gebeurd voor de wereld van de communicatie, waar we binnen zeer korte tijd zijn overgegaan van de vaste telefoon naar de smartphone, van papier naar de computer, van de krant naar internet, van de communicatie tussen personen naar de sociale netwerken. Dit alles in nauwelijks 15 jaar.
 
Veranderingen zijn snel wanneer er een reeks nieuwe technologieën samenkomt in nieuwe producten, en dus moeten bedrijven en professionals klaar staan om de veranderingen te herkennen en te volgen, maar moeten ze ook in staat zijn de veranderingen met hun vaardigheden te begeleiden, om van nieuwe marktkansen te kunnen profiteren.
 
Kortom, het belangrijkste aspect blijft de kennis en het daaruit voortvloeiende vermogen om nieuwe door de markt vereiste technologieën te ontwikkelen; ook van fundamenteel belang zijn de mogelijkheid om toegang te krijgen tot gegevens en informatie, het vermogen om nieuwe producten en diensten aan te bieden, de digitalisering, professionalisering en bovenal het vermogen en de zin te studeren en op de hoogte te blijven van de veranderende tijden. 

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Toelichtingen
Lees het volgende artikel
X Range: betere prestaties en veiligheid
Privacybeleid">