De remmen van de toekomst: Beknopte geschiedenis van de auto

IFrame

 

Deel 1. De auto’s van gisteren, vandaag en morgen

 
Wat zijn de wijzigingen van de huidige auto’s ten opzichte van die van het verleden en welke veranderingen kunnen we verwachten? Op welke manier zijn deze veranderingen van invloed geweest en zullen ze van invloed zijn op het remsysteem en diens onderdelen? We zullen deze vragen beantwoorden door in dit eerste deel de ontwikkelingen van de auto tot aan vandaag te analyseren, om vervolgens, in het tweede deel van "De remmen van de toekomst", te kijken naar de voornaamste trends die zullen bijdragen aan de vormgeving van de auto van de toekomst, in het bijzonder: 
  • respect voor het milieu
  • veiligheid
  • mobiliteit
 
In deel drie analyseren we tenslotte op gedetailleerde manier de gevolgen van deze veranderingen voor het remsysteem en, meer in het algemeen, voor de markt van reserveonderdelen.
 
 

Auto’s uit het verleden en de huidige auto’s: wat is er veranderd?

 
Auto's hebben in de afgelopen decennia talrijke wijzigingen ondergaan, maar, zoals we verderop zullen zien, de voornaamste kenmerken zijn in feite onveranderd gebleven. Bij wijze van voorbeeld nemen de Golf, die meer dan 45 jaar geleden, in 1975, op de markt werd gebracht.

Als we vijf modellen met een vergelijkbare benzinemotor analyseren, van de Golf I van 1975 tot aan de Golf VII van 2012 (zie tabel 1), ontdekken we dat in de loop der jaren zowel het gewicht als de maximale snelheid van het voertuig zijn toegenomen, en dus het motorvermogen. Dit zijn de kenmerken die op de meeste auto’s van de laatste decennia wijzigingen hebben ondergaan.
 
oude 500 en nieuwe 500, lichtblauw
 
De gewichtstoename heeft verschillende redenen, vooral de grotere afmetingen van de auto’s en een belangrijkere aanwezigheid van veiligheidsvoorzieningen, balken in de portieren en meerdere airbags, naast de aanwezigheid van elektronische apparatuur.

De toename van het gewicht en de snelheid heeft uiteraard tot gevolg gehad dat er steeds krachtigere remsystemen gebruikt moesten worden, om de kinetische energie te absorberen en, dientengevolge, de tijdens het remmen geproduceerde warmte.
 
Er moet echter worden opgemerkt dat de auto, gedurende de 130 jaar sinds zijn uitvinding, nagenoeg onveranderd is gebleven voor wat betreft de voornaamste onderdelen:
  • brein: de bestuurder
  • hart: een interne verbrandingsmotor
  • benen: de wielen.
 
 

De auto’s van de toekomst: belangrijkste trends

 
De toekomst van de auto zal, volgens de meeste deskundigen, worden bepaald door drie voornaamste trends
  • milieu: beperking van de emissies en elektrificatie van de motoren
  • veiligheid: steeds geavanceerdere rijhulpsystemen
  • mobiliteit: een nieuwe manier van beleving van de relatie met de auto. 
 
Dit laatste aspect wordt beïnvloed door een mobiliteit diepay-per-use wordt genoemd en die de voorkeur heeft van de jongere generaties: de Generatie Y is niet geïnteresseerd in het bezitten van een auto, maar geeft er de voorkeur aan een app te gebruiken om elke keer het voor zijn behoeften geschiktste vervoermiddel te kiezen.
 
Meer in het algemeen, als milieu, veiligheid en mobiliteit de toekomst van de auto zullen bepalen, is het vanzelfsprekend dat ook de onderdelen belangrijke veranderingen zullen ondergaan, waaronder het remsysteem, dat we beschrijven in het tweede deel.

Hebt u nog meer vragen?

Neem contact op met de helpdesk van Brembo. Onze technici zullen zo spoedig mogen antwoorden!!
Terug naar inhoudsopgave
Toelichtingen
Lees het volgende artikel
De remmen van de toekomst: Het remsysteem van de toekomst
Privacybeleid">