12 marraskuuta 2020

Jarrulevyjen pylväs- ja siipituuletus vertailussa: erot

Suorituskyky, käyttöikä ja lujuus: tutustutaan kaikkiin pylvästuuletusta käyttävien jarrulevyjen etuihin!

Miksi käytetään tuuletettuja jarrulevyjä?


Jarrulevyyn kohdistuu huomattavan suuria lämmön vaikutuksia: kaikki ajoneuvon energia muuntuu itse asiassa lämmöksi, joka syntyy jarrulevyn ja jarrupalan välissä ja aiheuttaa huomattavan paikallisen lämpötilan nousun. Jarrulevyn valuraudan ja jarrupalan kitkamateriaalin lämmönjohtavuuden seurauksena on havaittu, että suurimmassa osassa tapauksia yli 80 % syntyneestä lämmöstä ohjautuu jarrulevyyn.
 
Tästä johtuen jarrulevyn jäähdytys on ratkaisevan tärkeä seikka jarrujärjestelmän moitteettoman toiminnan kannalta. Tämä tapahtuu ajoneuvon liikkumisesta aiheutuvan ilmankierron ja erityisesti itse jarrulevyn pyörimisestä aiheutuvan ilmavirtauksen avulla.
Haihdutettavasta lämpömäärästä riippuen on käytettävä sopivia ratkaisuja, jotka takaavat jarrun oikean toiminnan. Yleisesti käytetty ratkaisu, jolla lisätään ilmanvaihtopinta-alaa, on tuuletettu jarrulevy, jonka tuuletuskanavan koko on sopiva ja jonka muodot tehostavat ilmanvaihtoa entistä enemmän. Nämä ominaisuudet takaavat paremman jäähdytyksen verrattuna umpinaisiin jarrulevyihin, joita käytetään yleensä keskikokoisten ajoneuvojen taka-akselissa ja pienikokoisten ajoneuvojen ja kaupunkiautojen etuakselissa.
 
Brembo on patentoinut jo vuosia sitten PVT-pylvästuuletustekniikan (Pillar Venting Technology), joka pystyy pylväittensä muodon ja jakaantumisen ansiosta luomaan tuuletuskammion sisään ilmankierron, joka mahdollistaa lämmön poiskuljetuksen; lisäksi pylväiden sijainti on sellainen, että se muodostaa kunnollisen esteen halkeamien muodostumiselle ja laajentumiselle.
 
Tätä tekniikkaa on muokattu jatkuvasti 1990-luvulta tähän päivään saakka parantaen erityisesti sen ominaisuuksia raskaissa ajoneuvoissa sekä sellaisten ajoneuvojen osalta, joihin kohdistuu voimakkaita termisiä vaikutuksia.
 
Brembon viimeisin uutuus on PVT plus -patentti, joka on tarkoitettu kuorma-autoihin ja korkean suorituskyvyn omaaviin autoihin. Se parantaa edelleen jarrutustehoa yhdistämällä kaikki aikaisemmin kehitetyt tekniikat.
 
Jarrulevyjen pylväs- ja siipituuletus vertailussa: erot
 

Mitä parannuksia PVT-tuuletus tarjoaa verrattuna perinteiseen tuuletukseen?

 
Jarrutuksen aikana syntyvät korkeat lämpötilat aiheuttavat ajan myötä jarrulevyn kulumista, jonka seurauksena ilmenee jarrutustehon heikkenemistä ja jarrupalojen liiallista kulutusta.
 
Parannetun jäähdytystekniikkansa ansiosta PVT-tuuletus lisää lämpöhalkeamat estävää lujuutta 40 % vähentäen siten kulumia ja pidentäen siten jarrulevyjen ja jarrupalojen keskimääräistä käyttöikää.
 
Brembo on pyrkinyt ajan mittaan parantamaan tuuletettujen PVT-jarrulevyjen laatua tuomalla kuorma-automarkkinoille patentoidut T Pillar- ja Star Pillar -ratkaisut. 
T Pillar -ratkaisu on suunniteltu sitä silmällä pitäen, että se estää hiukkasten pääsyn kuorma-autojen jarrulevyjen tuuletuskammiooon, kun taas Star Pillar -ratkaisu parantaa entisestään termiset halkeamat estävää lujuutta.
 
Myös näiden patenttien kehittelystä saadun asiantuntemuksen ansiosta on ollut mahdollista luoda PVT Plus -järjestelmä, joka on tarkoitettu sekä kuorma-automarkkinoille, laadukkaille henkilöautoille että korkean suorituskyvyn omaaville ajoneuvoille.
 
Mihin PVT Plus -ratkaisu perustuu?

Mihin PVT Plus -ratkaisu perustuu?

 
PVT Plus -tuuletusjärjestelmä parantaa edelleen ilmanvaihtoa aikaisempiin järjestelmiin verrattuna taaten jarrupalojen ja -levyjen entistä pidemmän käyttöiän.

Pylväiden latinalaista ristiä vastaava erityinen muoto ja niiden sijoittelu lisäävät lämpöhalkeamia estävää lujuutta 30 %:lla sen lisäksi, että itse jarrulevyn paino pienenee jopa 10 %.

Tämä tuottaa erilaisia etuja, ei vain jarrutuksen suhteen, vaan myös ajoneuvon yleisen suorituskyvyn suhteen. Alhaisempi paino merkitsee myös vähäisempää kulutusta, pienempiä CO2-päästöjä sekä parempaa ohjattavuutta.
 

Miten tämä kaikki vaikuttaa ajoturvallisuuteen?

 
Jokaisen jarrujärjestelmän korkean turvallisuustason varmistamiseksi uudessa PVT Plus -tuuletusjärjestelmässä on jokaiselle jarrulevylle erilainen geometria, joka on suunniteltu ottaen huomioon nimenomaan kyseisen ajoneuvon erityisominaisuudet.
 

Entä tukipalveluiden taso ja huoltomahdollisuudet?

 
Tapauksessa, jossa käytössä ovat kaarevilla siivillä ja suunnatulla tuuletuksella varustetut jarrulevyt ja jossa on tarkoitus käyttää yhdenlaista jarrulevyä oikeanpuoleisessa pyörässä ja toisenlaista vasemmanpuoleisessa, PVT Plus -järjestelmän käyttö mahdollistaa molempien jarrulevyn korvaamisen yhdellä ainoalla ratkaisulla, joka takaa yhtäläisen tai paremman tehon kuin suunnatuilla siivillä varustetut jarrulevyt. Tämän ansiosta voidaan hyötyä asennuksen ja varaosien hallinnan helppoudesta.
 
Tietosuojakäytäntö">