Συντήρηση, κιτ μετρολογίας

Κιτ για μέτρηση της ταλάντωσης της δισκόπλακας

Τρία όργανα που διασφαλίζουν τη σωστή πέδηση του οχήματος
Η ταλάντωση της επιφάνειας πέδησης πρέπει να μετράται σε νέα δισκόπλακα. Εάν η μετρηθείσα τιμή είναι υψηλότερη από το όριο που απαιτείται από τον κατασκευαστή, μετά από μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα, μπορεί να προκύψουν κραδασμοί κατά την πέδηση που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη σωστή λειτουργία του συστήματος φρένων.
Η ακρίβεια που διασφαλίζεται από το κιτ μετρολογίας καθιστά δυνατή την ασφαλή κυκλοφορία του οχήματος στον δρόμο.
Κιτ μετρολογίας που περιλαμβάνει εκατοστομετρικό μικρόμετρο, εκατοστομετρική συσκευή σύγκρισης με ρολόι και μαγνητική βάση
Εξαρτήματα
Εκατοστομετρικό μικρόμετρο
μετρά το ακριβές πάχος της επιφάνειας πέδησης, η τιμή δεν πρέπει να είναι ποτέ μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στη δισκόπλακα του φρένου (MIN TH).
Εκατοστομετρική συσκευή σύγκρισης
ελέγχει την ταλάντωση της δισκόπλακας του φρένου
Μαγνητική βάση
τοποθετεί σωστά τη συσκευή σύγκρισης πάνω στο όχημα.
Πολιτική περί ιδιωτικού απορρήτου">